Kur'an-ı Kerîm Arapça olmakla beraber içinde Arapça olmayan ke­lime ve ifadeler de vardır. Bunların bir bölümü Arapçaya başka dillerden geçmiş bir bölümü ise Arapların hiç bilmediği başka dillerden de geçme­miş ilk defa Allah tarafından Kur'-an'da kullanılan sözlerdir. İşte Arap­çaya yabancı bu iki tür söz ve ifade­ye "Garîbü'l Kur'an" denir. Ebube-kir es-Sicistânî Garîbü'l-Kur'ân uz­manı bir âlimdir.

Örnek:

Sefih kelimesi Kinane lehçesinde cahil anlamına gelir
Saika kelimesi Umman lehçesinde ölüm anlamına gelir
Riczen kelimesi Tayy lehçesinde azab anlamına gelir
Bağy kelimesi Temim lehçesinde hased anlamına gelir
Siccil kelimesi Furs lehçesinde çamur anlamına gelir
Er-Rakîm kelimesi Rum lehçesinde kitap anlamına gelir
El-Yemmu kelimesi Kıbt lehçesinde deniz anlamına gelir
Tûr kelimesi Süryani lehçesinde dağ anlamına gelir
Sinîn kelimesi Nabat lehçesinde güzel anlamına gelir
El-Mühl kelimesi Berber lehçesinde kızgın yağ anlamına gelir