MERYEM SÛRESİ

Mekke döneminde inmiştir. 98 âyettir. Bazı tefsir bilginlerine göre 58 ve 71. âyetler Medine döneminde inmiştir. Sûre Meryem’in oğlu İsa’yı nasıl dünyaya getirdiğini anlattığı için bu adla anılmıştır. Sûrede başlıca tevhit inancını yerleştirmek amacıyla bazı peygamberlerin kıssaları ve kıyamet sahneleri konu edilmektedir.[/CENTER]

Bismillâhirrahmânirrahîm.

1. Kâf Hâ Yâ Ayn Sâd.

2. Bu Rabbinin Zekeriya kuluna olan merhametinin anılmasıdır.

3. Hani o Rabbine gizli bir sesle yalvarmıştı.

4. O şöyle demişti: “Rabbim! Şüphesiz kemiklerim gevşedi. Saçım sakalım ağardı. Sana yaptığım dualarda (cevapsız bırakılarak) hiç mahrum olmadım.”

56. “Gerçek şu ki ben benden sonra gelecek akrabalarım(ın isyankâr olmaların)dan korkuyorum. Karım ise kısırdır. Bana kendi tarafından; bana ve Yakub hanedanına varis olacak bir çocuk bağışla ve onu hoşnutluğuna ulaşmış bir kimse kıl!”

7. (Allah şöyle dedi “Ey Zekeriyya! Haberin olsun ki biz sana Yahya adlı bir oğul müjdeliyoruz. Daha önce onun adını kimseye vermedik.”

8. Zekeriyya “Rabbim!” “Hanımım kısır ve ben de ihtiyarlığın son noktasına ulaşmış iken benim nasıl çocuğum olur?” dedi.

9. (Vahiy meleği) dedi ki: Evet öyle. (Ancak) Rabbin diyor ki: “Bu bana göre kolaydır. Nitekim daha önce hiçbir şey değil iken seni de yarattım.”

10. Zekeriyya “Rabbim öyleyse bana (çocuğumun olacağına) bir işaret ver” dedi. Allah da “Senin işaretin sapasağlam olduğun hâlde insanlarla (üç gün) üç gece konuşamamandır” dedi.

11. Derken Zekeriya ibadet yerinden halkının karşısına çıktı. (Konuşmak istedi konuşamadı) ve onlara “Sabah akşam Allah’ı tespih edin” diye işaret etti.

121314. (Yahya dünyaya gelip büyüyünce onu peygamber yaptık ve kendisine) “Ey Yahya kitaba sımsıkı sarıl” dedik. Biz ona daha çocuk iken hikmet ve katımızdan kalp yumuşaklığı ve ruh temizliği vermiştik. O Allah’tan sakınan anne babasına iyi davranan bir kimse idi. İsyancı bir zorba değildi.

15. Doğduğu gün öleceği gün ve diriltileceği gün ona selâm olsun!

1617. (Ey Muhammed!) Kitap’ta (Kur’an’da) Meryem’i de an. Hani ailesinden ayrılarak doğu tarafında bir yere çekilmiş ve (kendini onlardan uzak tutmak için) onlarla arasında bir perde germişti. Biz ona Cebrail’i göndermiştik de ona tam bir insan şeklinde görünmüştü.

18. Meryem “Senden Rahmân’a sığınırım. Eğer Allah’tan çekinen biri isen (bana kötülük etme)” dedi.

19. Cebrail “Ben ancak Rabbinin elçisiyim. Sana tertemiz bir çocuk bağışlamak için gönderildim” dedi.

20. Meryem “Bana hiçbir insan dokunmadığı ve iffetsiz bir kadın olmadığım hâlde benim nasıl çocuğum olabilir?” dedi.

21. Cebrail “Evet öyle. Rabbin diyor ki: O benim için çok kolaydır. Onu insanlara bir mucize katımızdan bir rahmet kılmak için böyle takdir ettik. Bu zaten (ezelde) hükme bağlanmış bir iştir” dedi.

22. Böylece Meryem çocuğa gebe kaldı ve onunla uzak bir yere çekildi.

23. Doğum sancısı onu bir hurma ağacına yöneltti. “Keşke bundan önce ölseydim de unutulup gitmiş olsaydım!” dedi.

24. Bunun üzerine (Cebrail) ağacın altından ona şöyle seslendi: “Üzülme Rabbin senin alt tarafında bir dere akıttı.”

25. “Hurma ağacını kendine doğru silkele ki sana taze hurma dökülsün.”

26. “Ye gözün aydın olsun. İnsanlardan birini görecek olursan “Şüphesiz ben Rahmân’a susmayı adadım. Bugün hiçbir insan ile konuşmayacağım” de.

27. Kucağında çocuğu ile halkının yanına geldi. Onlar şöyle dediler: “Ey Meryem! Çok çirkin bir şey yaptın!”

28. “Ey Hârûn’un kız kardeşi! Senin baban kötü bir kimse değildi. Annen de iffetsiz değildi.”

29. Bunun üzerine (Meryem çocukla konuşun diye) ona işaret etti. “Beşikteki bir bebekle nasıl konuşuruz?” dediler.

30. Bebek şöyle konuştu: “Şüphesiz ben Allah’ın kuluyum. Bana kitabı (İncil’i) verdi ve beni bir peygamber yaptı.”

31. “Nerede olursam olayım beni kutlu ve erdemli kıldı ve bana yaşadığım sürece namazı ve zekâtı emretti.”

32. “Beni anama saygılı kıldı. Beni azgın bir zorba kılmadı.”

33. “Doğduğum gün öleceğim gün ve diriltileceğim gün bana selâm (esenlik verilmiştir).”

34. Hakkında şüpheye düştükleri hak söze göre Meryem oğlu İsa işte budur.

35. Allah’ın çocuk edinmesi düşünülemez. O bundan yücedir uzaktır. Bir işe hükmettiği zaman ona sadece “ol!” der ve o da oluverir.

36. Şüphesiz Allah benim de Rabbim sizin de Rabbinizdir. Öyleyse (yalnız) O’na kulluk edin. Bu dosdoğru bir yoldur.

37. (Fakat hıristiyan) gruplar aralarında ayrılığa düştüler. Büyük bir günü görüp yaşayacakları için vay kâfirlerin hâline!

38. Bize gelecekleri gün (gerçekleri) ne iyi işitip ne iyi görecekler! Ama zalimler bugün apaçık bir sapıklık içindedirler.

39. Onları gaflet içinde bulunup iman etmezlerken işin bitirileceği o pişmanlık günüyle uyar.

40. Şüphesiz yeryüzüne ve onun üzerindekilere biz varis olacağız biz! Ancak bize döndürülecekler.

41. Kitap’ta İbrahim’i de an. Gerçekten o son derece dürüst bir kimse bir peygamber idi.

42. Hani babasına şöyle demişti: “Babacığım! İşitmeyen görmeyen ve sana bir faydası olmayan şeylere niçin tapıyorsun?”

43. “Babacığım! Doğrusu sana gelmeyen bir ilim bana geldi. Bana uy ki seni doğru yola ileteyim.”

44. “Babacığım! Şeytana tapma! Çünkü şeytan Rahmân’a isyankâr olmuştur.”

45. “Babacığım! Doğrusu ben sana çok esirgeyici Rahmân tarafından bir azabın dokunmasından böylece şeytana bir dost olmandan korkuyorum.”

46. Babası “Ey İbrahim! Sen benim ilâhlarımdan yüz mü çeviriyorsun? Eğer vazgeçmezsen mutlaka seni taşa tutarım. Uzun bir süre benden uzaklaş!” dedi.

47. İbrahim şöyle dedi: “Esen kal! Senin için Rabbimden af dileyeceğim. Şüphesiz O beni nimetleriyle kuşatmıştır.”

48. “Sizi ve Allah’tan başka taptıklarınızı terk ediyor ve Rabb’ime ibadet ediyorum. Rabbime ibadet etmekle de mutsuz olmayacağımı umuyorum.”

49. İbrahim onları da onların taptıklarını da terk edince ona İshak ile Yakub’u bağışladık ve her birini peygamber yaptık.

50. Onlara rahmetimizden bağışta bulunduk. Onlar için yüce bir doğruluk dili var ettik (güzel bir söz ile anılmalarını temin ettik).

51. Kitap’ta Mûsâ’yı da an. Şüphesiz o seçkin bir insan idi. Bir resûl bir nebî idi.

52. Ona Tûr dağının sağ tarafından seslendik ve kendisi ile gizlice konuşmak için kendimize yaklaştırdık.

53. Rahmetimiz sonucu kardeşi Hârûn’u bir nebî olarak kendisine bahşettik.

54. Kitap’ta İsmail’i de an. Şüphesiz o sözünde duran bir kimse idi. Bir resûl bir nebî idi.

55. Ailesine namaz ve zekâtı emrederdi. Rabb’inin katında da hoşnutluğa ulaşmıştı.

56. Kitap’ta İdris’i de an. Şüphesiz o doğru sözlü bir kimse bir nebî idi.

57. Onu yüce bir makama yükselttik.

58. İşte bunlar Âdem’in ve Nûh ile beraber (gemiye) bindirdiklerimizin soyundan İbrahim’inYakub’un ve doğru yola iletip seçtiklerimizin soyundan kendilerine nimet verdiğimiz nebîlerdir. Kendilerine Rahmân’ın âyetleri okunduğu zaman ağlayarak secdeye kapanırlardı.

59. Onlardan sonra namazı zayi eden şehvet ve dünyevî tutkularının peşine düşen bir nesil geldi. Onlar bu tutumlarından ötürü büyük bir azaba çarptırılacaklardır.

6061. Ancak tövbe edip inanan ve salih amel işleyenler başka. Onlar cennete Rahmân’ın kullarına gıyaben vaad ettiği “Adn” cennetlerine girecekler ve hiçbir haksızlığa uğratılmayacaklardır. Şüphesiz O’nun va’di kesinlikle gerçekleşir.

62. Orada boş söz işitmezler. Yalnızca (meleklerin) “selâm!” (deyişini) işitirler. Orada sabah akşam rızıkları da vardır.

63. İşte bu kullarımızdan Allah’a karşı gelmekten sakınanlara miras kılacağımız cennettir.

64. (Cebrail şöyle dedi “Biz ancak Rabbinin emriyle ineriz. Önümüzdekiler arkamızdakiler ve bunlar arasındakiler hep O’nundur. Rabbin unutkan değildir.”

65. (Allah) göklerin yerin ve bu ikisi arasındakilerin Rabbidir. Şu hâlde O’na ibadet et ve O’na ibadet etmede sabırlı ol. Hiç O’nun adını taşıyan bir başkasını biliyor musun?

66. İnsan “Öldüğümde gerçekten diri olarak (topraktan) çıkarılacak mıyım?” der.

67. İnsan daha önce hiçbir şey değil iken kendisini yarattığımızı düşünmez mi?

68. Rabbine andolsun onları şeytanlarla beraber mutlaka haşredeceğiz. Sonra onları kesinlikle cehennemin çevresinde diz üstü hazır edeceğiz.

69. Sonra her bir topluluktan Rahman’a karşı en isyankâr olanları mutlaka çekip çıkaracağız.
70. Sonra oraya girmeye en lâyık olanları muhakkak ki en iyi biz biliriz.

71. (Ey insanlar!) Sizden cehenneme varmayacak hiç kimse yoktur. Rabbin için bu kesin olarak hükme bağlanmış bir iştir.

72. Sonra Allah’a karşı gelmekten sakınanları kurtarırız da zalimleri orada diz üstü çökmüş hâlde bırakırız.

73. Âyetlerimiz kendilerine apaçık bir şekilde okunduğu zaman inkâr edenler inananlara “İki topluluktan hangisinin bulunduğu yer daha hayırlı meclis ve mahfili daha güzeldir?” dediler.

74. Biz onlardan önce mal-mülk ve görünümü daha güzel olan nice nesilleri helâk ettik.

75. (Ey Muhammed!) De ki: “Kim sapıklık içinde ise Rahmân onlara istenildiği kadar süre versin! Nihayet kendilerine vaad olunan azabı ya da kıyameti gördüklerinde kimin yeri daha kötüymüş kimin taraftarları daha zayıfmış bilecekler.

76. Allah doğruya erenlerin hidayetini artırır. Kalıcı salih ameller Rabbinin katında sevap bakımından da daha hayırlıdır sonuç itibari ile de.

77. Âyetlerimizi inkâr edip “Bana elbette mal ve evlat verilecek!” diyen kimseyi gördün mü?

78. Gaybı mı görüp bilmiş yoksa Rahmân’dan bir söz mü almış?

79. Hayır! (İş onun dediği gibi değil). Biz onun söylediklerini yazacağız ve azabını arttırdıkça arttıracağız!

80. Onun (ahirette sahip olacağını) söylediği şeylere biz varis olacağız ve o bize tek başına gelecek.

81. Onlar kendileri için kuvvet ve şeref (kaynağı) olsunlar diye Allah’tan başka ilâhlar edindiler.

82. Hayır! İlâhları onların ibadetlerini inkâr edecekler ve kendilerine düşman olacaklar.

83. Kâfirlerin başına onları durmadan (günaha ve azgınlığa) tahrik eden şeytanları gönderdiğimizi görmedin mi?

84. Ey Muhammed! Şu hâlde onların azaba uğramalarını istemekte acele etme. Biz onlar için ancak (takdir ettiğimiz günleri) sayıp durmaktayız.

8586. Allah’a karşı gelmekten sakınanları Rahmân’ın huzurunda bir elçiler heyeti gibi toplayacağımız suçluları da suya koşan susuz develer gibi cehenneme sevk edeceğimiz günü düşün!

87. Rahmân’ın katında söz almış olanlardan başkaları şefaat hakkına sahip olmayacaklardır.

88. Onlar “Rahmân bir çocuk edindi” dediler.

89. Andolsun siz çok çirkin bir şey ortaya attınız.

9091. Rahman’a çocuk isnat etmelerinden dolayı neredeyse gökler parçalanacak yer yarılacak dağlar yıkılıp çökecektir!

92. Hâlbuki Rahmân’a bir çocuk edinmek yakışmaz.

93. Göklerdeki ve yerdeki herkes Rahman’a kul olarak gelecektir.

94. Andolsun Allah onları ilmiyle kuşatmış ve tek tek saymıştır.

95. Onlar(ın her biri) kıyamet günü O’na tek başına gelecektir.

96. İnanıp salih ameller işleyenler için Rahmân (gönüllere) bir sevgi koyacaktır.

97. Ey Muhammed! Biz Allah’a karşı gelmekten sakınanları Kur’an ile müjdeleyesin inat eden bir topluluğu da uyarasın diye onu senin dilin ile (indirip) kolaylaştırdık.

98. Biz onlardan önce nice nesilleri helâk ettik. Onlardan hiçbirini hissediyor yahut onların bir fısıltısını olsun işitiyor musun?