Hıristiyanlığa göre İsa tanrının insan halidir. İslam'da ise durum biraz değişir.Müslümanlar onu bir peygamber gibi görmeye meyilli olsa da İsa'nın başka peygamberlerde görülmeyen pek çok özelliği vardır.
Hangisi doğru?


1.Yuhanna 4:15
Kim İsa'nın Tanrı'nın Oğlu olduğunu açıkça kabul ederse Tanrı onda yaşar o da Tanrı'da yaşar.

Nisa 171
Allah ancak bir tek ilahtır. O çocuk sahibi olmaktan uzaktır.

Matta 27
İsa'yla birlikte biri sağında öbürü solunda olmak üzere iki haydut da çarmıha gerildi. İsa yüksek sesle bir kez daha bağırdı ve ruhunu teslim etti.

Nisa 157
"Biz Allah'ın peygamberi Meryemoğlu İsa Mesih'i öldürdük" demelerinden dolayı kalplerini mühürledik. Oysa onu öldürmediler ve asmadılar.

İsa ve Adem

"Şüphesiz Allah katında (yaratılışları bakımından) İsa'nın durumu Adem'in durumu gibidir: Onu topraktan yarattı. Sonra ona "ol" dedi. O da hemen oluverdi." Âl-i İmrân/59

Kuran'daki bu ayete göre İsa Adem gibi midir? Adem topraktan yaratılmış (muhtemelen yetişkin haliyle yaratılmıştır zira bebek olarak yaratılsaydı ona bakacak kimse yoktu) ve "ol" denilerek olmuş. Ancak İsa pek öyle değil tabi.

Kuran’da İsa dışındaki peygamberlerin (Adem hariç) normal cinsel ilişki ile doğduğunu görüyoruz. Hiçbiri için bakire Meryem’e yapılan ‘ruh üfleme’ gibi bir özel operasyon yapılmamıştır. Bu ruhu da Tanrı üflediğine göre aslında Kuran’a göre de İsa’nın tanrının oğlu olması lazımdır. Ancak Kuran’ı yazanlar İsa’nın hikayesini Hıristiyanlıktan çalarken bu durumun önemi fark edememiş ve ilerleyen dönemde çelişkiler ortaya çıkmıştır.

Ey ehl-i kitap! Dininizde aşırı gitmeyin ve Allah hakkında gerçekten başkasını söylemeyin. Meryem oğlu İsa Mesih ancak Allah'ın resulüdür Allah'ın Meryem'e ulaştırdığı kelimesidir O'ndan bir ruhtur. (Nisa/171)

Bu ayete göre İsa "Allah'ın Oğlu" değildir ama:

1) "Peygamber"dir
2) Allah'ın Meryem'e ulaştırıp bıraktığı "Kelime"sidir
3) Allah tarafından gelen bir "RUH"tur.

Şimdi isterseniz bunları biraz açmaya çalışalım: İsa'nın "Allah'ın Meryem'e ulaştırıp bıraktığı kelimesi" olduğu söyleniyor. Bu ne anlama geliyor? Yanıt şudur: Allah'ın "sözü" Meryem'den beden alarak insanlar arasında canlı bir varlık olarak yaşadı. Yani İsa Mesih Allah'ın "Canlı Sözü"dür. Kuran'ın bir başka ayetinde de "Allah'ın gerçek bir sözü olan Meryemoğlu İsa" deyimi kullanılır. (Meryem/34)İsa'nın "Allah'tan gelen bir ruh" oluşuna gelince... Bilindiği gibi melekler de "ruhtur" ama İsa bir melek değildir. O halde İsa nasıl bir "ruh" olabilir?

Tamam bu gibi benzerliklerden yola çıkarak Kuran’ın eski dinlerden araklanmış olduğunu mevcut dini hikayeleri değiştirip üzerine kendi öğretilerini oturttuğunu kabul etmek Müslümanlara zor gelebilir...

Ama kendi inandıkları kitapta yer alan tüm bu bilgiler eşliğinde onların da bu kadar ayrıcalıklı bir peygamber olan İsa’nın doğumunu Noel’i kutlamaları gerekmez mi? En azından uydurma kandil geceleri kadar saygı gösterebilirler. Oysa bakınca bu kutlamalara büyük tepkiler kutlayanlara küfürler görüyoruz... Herhalde Arapça olduğundan olsa gerek bu adamlar okuduklarını anlamıyorlar.

ALINTIDIR.