Kuran'da Dünya Dışı Yaşam


(Kuran'dan sadece ayetleri yazacağım.Parantez içindeki yorumlar derine girmeden tefsircilerin yorumlarına örnektir.ayetler dışındaki yazılar kesinlik ifade etmez.Uzaylılara kanıt demiyorum.İnsan dışındada yaşam formlarıdır kastedilen.Evet yalnız değiliz.)


- Övgü evrenlerin Rabbi ALLAH'adır. (Fatiha/2 )

(Demekki dünya dışında evrenlerde Kuran'da var.Hemde pekçok ayette vurgulanarak.)

- Rabb'i kendisine "Teslim ol" dediğinde; "Evrenlerin Rabbine teslim oldum" diye karşılık vermişti. ( Bakara/131 )

- Hem Göklerde ne var yerde ne varsa hepsi Allaha secde eder gerek Dâbbe kısmından olsun ve gerek Melâike ve bunlar kibirlenmezler (Nahl/49)

(ister melaike (ruhani)ister dabbe (hareket edebilen) her canlı diyerek dünya dışındaki yaşam formlarındada allah'a secde eden canlılar anlatılmaktadır.)

- Ve azabı senden acele istiyorlar. Ve Allah asla vaadinden dönmez. Ve Rabbinin katındaki bir gün sizin saydığınız bin sene gibidir. (Hacc/47 )

(Yaratılmış evrenler/boyutlar arasında zaman farkına delildir.İnanılmaz bir büyüklükteki evrenlere de bir kanıttır.)

-Gökleri ve yeri yaratıp onlarda çeşitli yaratıklar yayması O'nun ayetlerindendir. O dilediği zaman onları toplayabilir. (Şura/29 )

(Göğü ve yeri demiyor dikkat.son derece açık ve net dünya ve dünya dışı yaşamlara kanıttır.)

- Sizin yaratılışınızda ve yaydığı tüm canlılarda kuşkusuz bir inanca sahip bir toplum için ayetler var. (Casiye/4)

(Yaymadan kasıt dünya ve kalan tüm evrendir.)

- O Allah ki yedi Semâ yaratmış. Arzdan da onların bir mislini aralarından emir inip duruyor; şunu bilesiniz diye ki: Allah her şey'e kadirdir ve Allah her şey'i ılmiyle ihata etmiştir. (Talak/12)

(Bildiğimiz yaşam dışındakısmi bildiğimiz yada ilmimizin yetmediğinden dolayı henüz tespit edemediğimiz yaşam formları mevcut.Ve bu yaşam formları birbirlerine bağlı.)

ALINTIDIR.