İstismar edilen konuların başında gelenlerinden birisi bu.
Hani şu 4-5 alproblem yok konusu.Tüm müslümanlara yapıştırılan bu yafta nedir?

Buna bir bakalım.

" Şayet öksüz (kızlarla evlendiğiniz takdirde on)lar hakkında adaleti yerine getiremeyeceğinizden korkarsanız size helal olan (başka) kadınlardan ikişer üçer dörder alın. O (kadın)lar arasında da adalet yapamayacağınızdan korkarsanız bir tane alın; yahut ellerinizin altında bulunan cariyelerle yetinin. Cevr (ve haksızlık) etmemeniz için en uygun olan budur."

4/ 3 Süleyman Ateş çev.

" Ayetin dikkat çektiği yetimler zannedildiği gibi anasız veya babasız kızlar değildir. Ayetin dikkat çektiği yetimler kız veya erkek madden ve manen başkalarının himayesine muhtaç bebek ve çocuklardır. Ayetin dikkat çektiği çocuklar öncelikle ebeveynleri vasıtasıyla dünyaya getirilen veya getirilecek olan çocuklardır. Yani kişinin bizzat kendi çocukları veya evlat edindiği çocuklardır.

Ayetin dikkat çektiği kadınlar söz konusu çocukların dünyaya gelmesi için en büyük fedakarlığa katlanan veya katlanacak olan annelerdir. Ayet “Yetimlere (çocuklara) karşı adaleti yerine getirememekten korkarsanız nikahlanmayın (evlenmeyin) korkmazsanız iyi kadınlarla nikahlanın ve ikişer üçer dörder (yetim yani çocuk) edinin. Onlar (çocuklar) arasında adalet yapamayacağınızdan korkarsanız bir tanesi ile yetinin yahut mülkünüzdeki (çevrenizdeki) öksüzlerden alın.” diyor."(alıntıdır.)


Bu yorumu ve buna benzer yorumları öncelikle yıllar boyunca bunu üçer beşer evlenin sanan sözde din adamlarına armağan ediyorumsonrada üçer-beşer alın gitsin sanan tüm yaşayanlara.Ayrıca bu tüm insanlığa seslenen bir ayettirsadece müslümanlaraseslenmemiştir.Kuran'ın yetim ve öksüzlereayrıca kadınlara bakış açısını yansıtan ayetidir.

Allah erkeklerin “uçkuru” için ayet indirmedi yetimlerin “hakkı” için ayet indirdi!

Bir eşin yerine başka bir eş olmak istediğiniz takdirde onlardan birine (evvelki eşinize) kantarlarca mal vermiş olsanız dahi verdiğinizden hiçbir şeyi geri almayın. İftira ederek ve açık günaha girerek verdiğinizi alacak mısınız?
4 / 20 S. Ateş çev.

Yukarıda verdiğimiz ayetten de bir eşin yerine başka bir eş almak için önceki eşi boşamak gerektiği yani Kur’an’ın dünya yaşamı süresince çok eşliliğe izin vermediği anlaşılıyor.

Kur’an’a göre tek eşli aile modelinin esas olduğu Kur’an’ın ikinci veya üçüncü eşleri kesinlikle meşru addetmediğine kuvvetli bir delil de miras taksiminde Kur’an’ın sadece tek eşi muhatap almasıdır. (alıntıdır)

“Dünya hayatının geçici zenginliğini kazanacaksınız diye sakın namusuyla yaşamak istediği halde elinize düşmüş esir kadınları fuhuş yapmaya zorlamayın. Her kim onları fuhuş yapmaya zorlarsa Allah kendilerine zorla yaptırılan bu işten dolayı onları bağışlayacak sevgi ve merhametine alacaktır; bundan hiç şüpheniz olmasın” (Nur; 24/33).(alıntıdır.)

Benim bunların hiçbirinden şüphem yok.Bu kusursuz işleyen kainat düzenini yaratan gücün ilminde bu basitlikleri aramak bile abesle iştigal.

ALINTIDIR.