Etiketlenen üyelerin listesi

 1. #1
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart Buhari,Müslim ve Hanbel'de Uydurma Hadisler....

  Kuran’ı iyice düşünmüyorlar mı? Eğer o Allah’tan başkasının katından olsaydı elbette içinde birçok çelişkiler bulacaklardı.
  4-Nisa Sûresi 82

  Hiç şüphesiz Hatırlatıcı’yı Biz indirdik Biz. Onun koruyucuları da gerçekten Biziz.
  15-Hicr Sûresi 9

  Nisa süresindeki ayetten dinimizin kaynağının çelişkisiz olduğunu öğrenebiliriz. Allah Kuran’ın çelişkisiz olduğunu söyleyerek; hem Kuran’ın doğruluğunu hem de dinin kaynağının sahip olması gereken özelliği öğretiyor. Kuran ile çelişen hadislerin olması hadislerin Allah katından olmadığının ve dinin kaynağı olamayacağının ispatıdır. Ayrıca Hicr suresindeki ayetten Kuran’ın korunduğunu böylece dini kaynak olarak korunmuş bir kitaba sahip olduğumuzu anlıyoruz. Bu bölümde

  hadislerin; Kuran’la kendi içlerinde ve mantıkla çelişkilerini sergilememiz sonucunda hadislerin korunmadığını ve binlerce uydurma ile düzeltilemeyecek şekilde karıştıklarını göreceğiz. Yani bu bölümlerde hadislerin dinin kaynağı kabul edilmesinin korkunç sonucunu görüp; çelişkisiz ve korunmuş olan dinimizin tek kaynağı Kuran’a yalnız Kuran’a dönmenin gerekliliğini daha da iyi kavrayacağız.

  1- ALLAH’IN BALDIRI OLUR MU?

  Kuran : O’nun benzeri gibi hiçbir şey yoktur.
  42- Şura Suresi 11

  Hadis: “Allah ahirette Peygamberlere kimliğini kanıtlamak için bacağını açıp baldırını gösterir.”
  Müslim-İman 302; Buhari 97/24 10/29; Hanbel 3/1

  Bu hadisin hangi kitaplarda geçtiğine iyice dikkat edin. Hadis kitaplarının “en doğrusu” olarak gösterilen tek hadisini inkar edenin kafir olacağı söylenen Müslim ve Buhari’de. Hadisçilerin mantığına göre bu hadisi inkar eden kafir bu hadise inanan gerçek Müslüman olacaktır. Allah’a hiçbir şeyin benzemediğini söyleyen ayete karşın hiçbir mecazi ifadeyi çağrıştırmadan Allah’ın baldırı olduğunu ve ahirette baldırını açacağını söylemenin yanlışlığını uzunca anlatmaya gerek var mı?

  2- ALLAH EL SIKIŞIR MI?

  Kuran: Ve hiçbir şey O’nun dengi değildir.
  112- İhlas Suresi 4

  Hadis: “Allah benimle görüştü ve el sıkıştı. Elini iki omuzum arasına koydu. Öyle ki parmaklarının soğukluğunu iki göğsüm arasında hissettim.”
  Hanbel 5/243

  Yine bu hadiste hiçbir mecazi manayı çağrıştırmadan Allah’a parmak parmaklarına da soğukluk atfedilerek; Allah şekilleştirilmektedir. Bu hadis İhlas Suresi’nin Allah’ın hiçbir şeye denk olmadığını söyleyen ayeti gibi daha birçok ayetle de çelişir. Eğer hadisteki “el” ifadesi mecazi bir mana akla getirip -güç ve kudret gibi- insani eli çağrıştırmasaydı kabul edilebilirdi. Örneğin “Her şey Allah’ın elindedir” dediğimizde cümlenin akışından “her şeyin Allah’ın kontrolünde” olduğu anlaşılır. Fakat Allah’a parmak parmaklara soğukluk atfeden bu hadisten böyle mecazi bir manayı kimse çıkaramaz. Üstelik bu hadiste Allah ile Peygamber’in el sıkışması gibi kabul edilemez bir ifade de yer almaktadır. Şimdi bu hadisleri “din” kabul etmek bu dine kötülük yapmak değil midir?

  3- DİN DEĞİŞTİREN ÖLDÜRÜLSÜN MÜ?

  Kuran: Dinde zorlama yoktur.
  2-Bakara Suresi 256

  Hadis: “Dinini değiştireni öldürün.”
  Nesei 7-8/14; Buhari 12/1883

  Allah’ın hükmünü hadisle aşmaya Allah’ın dinini kendi kafalarına uydurmaya çalışanların bu anlama gelen uydurmaları yüzünden birçok insan öldürülmüştür. Bazı dine referanslar veren örgütlerin yaptığı katliamları bu örgütlerin zihinlerinde meşrulaştıran da bunun gibi hadislerdir. Evlerinin bodrumunu insan mezarına çevirenleri Diyanet kınamaktadır ama aynı Diyanet Buhari ve Nesei gibi hadis kitaplarını ise övmekte dinin kaynağı olarak göstermektedir. Bu bir çelişki değil de nedir? Ne yazık ki bahsedilen katliamları meşrulaştıracak izahlar Sunni hadis kitapları ve mezhep izahlarında mevcuttur.

  4- ÖLÜNÜN SUÇU NE?
  Kuran: Doğrusu hiçbir günahkar bir başkasının günah yükünü yüklenmez.
  53-Necm Suresi 38

  Hadis: “Ölü ailesinin kendisi için ağlamasından dolayı azaba uğratılır.”
  Buhari-K. Cemiz 32 33 34

  Ne akla ne de Kuran’ın genel mantığına uyan bu hadis de uydurmacılığın Kuran ve akılla çelişkilerine bir başka örnektir.

  5- KADIN DÜŞMANLIĞI

  Kuran: Ben sizden erkek olsun kadın olsun hiçbir çalışanın ürettiğini boşa çıkarmayacağım. Hepiniz birbirinizdensiniz.
  3-Ali İmran Suresi 195

  Hadis: “Kadınlar arasında iyi kadın yüz tane karga arasında alaca bir karga gibidir.”
  Buhari 9/1391

  Kuran hayır üreten erkeğin de kadının da önünü açık tutarken hadisler kadının önünü kapamaktadır. Kadın konusu Peygamber’e iftira olarak uydurulan hadislerin en çok olduğu alanlardan birisidir. Ayrıntılı bilgi için 21. ve 22. bölümleri okuyunuz.

  6- ZALİM KİM?

  Kuran: Zulmedenler dedi ki: Siz olsa olsa büyülenmiş bir adama uyuyorsunuz.
  25- Furkan Suresi 8

  Hadis: “Peygamber Medine’de bir Yahudi tarafından büyülendi. Günlerce ne yaptığını bilmez durumda ortalıkta dolaştı.”
  Buhari 76/47; Hanbel 6/57 4/367

  Yakın dönemde Muhammed Abduh ve eski dönemlerde Mutezile’nin bu hadise itirazlarına karşın Muhammed Ebu Şehbe bu hadisi şöyle savunur: “Eğer Abduh sihir hadisini inkar etmişse akıl ve nakil ilimlerinde söz sahibi el Maziri el Hattabi Kadı İyaz İbn Teymiyye İbnul Kayyım İbn Kesir en Nevevi İbn Hacer el Kurtubi ve Alusi gibi pek çok alim de O’nun hem rivayet ve hem de dirayet yönünden doğru olduğunu ispat etmişlerdir.” Şehbe Buhari ve Müslim’in de hadisi kabul ettiğini anlatır ve “sihir sonucu” olanları hadislere dayandırarak şöyle aktarır: “Peygamberimiz’e sihir yapılmıştı. Öyle ki hanımları ile cinsi münasebette bulunmadığı halde bulunduğunu zannederdi. Süfyan bunun en şiddetli sihir olduğunu söylemiştir.” (Ebu Şehbe Sünnet Müdafaası) Kuran’a göre ise Peygamber’in büyülendiğini söyleyenler zalimlerdir. “En güvenilir” hadisçilerin çoğuysa Peygamber’in büyülendiğini söylemektedir.

  7- MİRASTA VASİYET VAR MI?

  Kuran: Ey iman edenler! Herhangi birinize ölüm gelip çattığında vasiyet zamanı aranızda tanıklık şöyle olsun: Kendinizden adalet sahibi iki kişi yahut yolculuk etmekte iken ölüm musibeti başınıza geldiyse sizin dışınızda iki kişi.
  5-Maide Suresi 106

  Hadis: Varis için vasiyet yoktur.
  Hanbel 14/238

  Kuran’da hem Maide suresindeki bu ayetten hem diğer ayetlerden vasiyetin varlığı anlaşılır. Vasiyetten arta kalanlar ise Kuran’da tavsiye edilen şekilde dağıtılır. Vasiyeti iptale yönelik bu hadis aslında Kuran’ın bir hükmünü iptale yönelik bir girişimdir.

  8- EN BÜYÜK AZAP RESSAMLARA MI?

  Kuran: Gerçekten Allah kendisine ortak koşulmasını bağışlamaz. Bunun dışında kalanı ise dilediği kişi için bağışlar.
  4-Nisa Suresi 48

  Hadis: “Cehennemde en şiddetli azaba uğratılacak kişiler ressamlardır.”
  Buhari-Tesavir 89

  Kuran’a göre en büyük günah Allah’a ortak koşmaktır. Allah ortak koşmayı affetmeyeceğini söylemekte bunun dışında her günahın affedilebileceğini belirtmektedir. Bu yüzden Allah’ın en şiddetli azabına uğrayacak olanlar da ortak koşanlardır. Oysa Buhari’nin yukarıda alıntıladığımız hadisine göre en şiddetli azaba ressamlar uğrayacaklardır. (Mezhepçi hadisçi yaklaşımı benimseyenlerin sanat dallarıyla ilgili uydurdukları hadisleri kitabın 18. bölümünde okuyabilirsiniz.) Bu hadis başta Kuran ile çelişmektedir. Ayrıca mantık ile çelişen bu hadisin çeliştiği başka hadisler de vardır. Örneğin diğer bir hadise göre cehennemde en şiddetli azaba satranç oynayanlar çarptırılacaklardır. (Büyük Günahlar Hafız Zehebi)

  9- ALTIN TAKILIR MI İPEK GİYİLİR Mİ?

  Kuran: De ki; “Allah’ın kulları için çıkardığı süsü ve temiz rızıkları kim haram etti?” De ki: “Bunlar dünya hayatında iman edenler içindir kıyamet gününde ise yalnızca onlarındır.” Bilen bir topluluk için Biz ayetleri böyle detaylı anlatırız.
  7-Araf Suresi 32

  Hadis: “Altın ve ipek ümmetimin kadınlarına helal erkeklerine ise haramdır.”
  Müslim 2/16

  Altın ve ipek hem erkek için hem de kadın için bir süs eşyasıdır. Kuran’da hiçbir ayette yasaklanmazlar. Allah inananların dünyada da bu süslerden yararlanabileceklerini söyler ve erkek kadın ayrımı yapmaz. Her hadisinin doğru olduğu iddia edilen Müslim’de de yer verilmiş olan bu hadis Kuran’ın belirttiğimiz ayeti ile çelişir.

  10- DEPREMLERİN SEBEBİ OLAN BALIK

  Kuran: Bundan sonra yeri yumurta biçimine soktu.
  79-Naziat Suresi 30

  Hadis: “Dünya balığın üzerindedir. Balık başını sallayınca Dünya’da depremler olur.”
  İbn-i Kesir Tefsiri 2/29 68/1’in açıklamaları

  Kuran mucizevi bir şekilde dünyanın yumurta biçiminde elipsoid olduğunu ceninin geçirdiği evreleri evrenin oluşumunu rüzgârların aşılayıcı olması gibi birçok konuyu açıklarken (Bakınız: İstanbul Kuran Araştırmaları Grubu Kuran Hiç Tükenmeyen Mucize); hadislerde yer alan yukarıdakilere benzer akıl bilim ve Kuran dışı ifadeler hem Kuran’la hem de mantıkla çelişmektedirler. Dünyayı balığa oturtan depremleri balığın kuyruğunun sallanmasına bağlayan bu anlayışın İslam’la ilgisi olmadığını açıklamak ve bu yanlışa yol açan temel yöntem hatalarına dikkat çekmek bu dine hizmet değil midir?

  ALINTI

 2. #2
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Sahte hadisler konusunda internette yayın yapmak günümüzde biçilmez bir kaftan oldu. Bir çok hocadan "Ben bile kendimi sağlam görmüyor senin sorularına cevap vermek için aramadığım hoca kalmıyor. Sakın ola internete sağlamdır damgası vurma" uyarılarını aldım. O yüzden internetten bile araştırırken girdiğimiz ilk adreste takılıp kalmamak gerekiyor. Tek bir sorunun cevabını Kuran-i Kerim'den tutun da farklı birçok ilahiyatçıya farklı hadis kitaplarından internetteki birçok sayfada gerekirse akla gelen bir çok mercide aramak gerekiyor. Fakat önce Kuran-i Kerim'den ve Hz. Muhammed'den yola çıkmalı. Yoksa Hz. Muhammed'in mührüdür edasıyla hadis basmak zor iş değil. Önemli olan farklı kaynakların birbiriyle tutması. Bugünün İncil'i yada İncil'leri demek daha uygundur ki çok güzel bir örnektir...
  OkyanusunKalbi, Bunu Beğendi.

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Bu Konu için Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş