İlâhî!Hamdini sözüme sertâc ettim zikrini kalbime mi’râc ettimkitabını kendime minhac ettim.Ben yoktum vâr ettin varlığından haberdâr ettinaşkınla gönlümü bîkarar ettin.İnayetine sığındım kapına geldimhidayetine sığındım lûtfuna geldim kulluk edemedim afvına geldim.Şaşırtma beni doğruyu söylet neş’eni duyur hakikatı öğret.Sen duyurmazsan ben duyamam Sen söyletmezsen ben söyleyememSen sevdirmezsen ben sevdiremem.Sevdir bize hep sevdiklerini yerdir bize hep yerdikleriniYâr et bize erdirdiklerini.Sevdin Habibini kâinata sevdirdin.Sevdin de hıl’atı risaleti giydirdin.Makam-ı İbrahim’den Makam-ı Mahmud’a erdirdin.Serveri asfiyâ kıldın.Hatemi Enbiyâ kıldın.Muhammed Mustafa kıldın.Salât ü selâm tahiyyât- ü ikram her türlü ihtiram O’naO’nun Âl-ü Eshab-ü etbaına ya Rab!
Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır