Dünya İle İlgili Hadisler
dünya hakkındaki hadisler
Dünya ile ilgili güzel sözler


Resûlüllah (SAV):
" Dünya ile aramızda bir münasebet yok Zira ben dünyada yaz gününde yola çıkan yolcu gibiyim Yolcu yolda bir ağaç gölgesinde biraz istirahat eder sonra gölgeyi terk edip gider Ben de yoluma devam edeceğim " buyurdu (Hâkim)

"İlmi kemâle erdiği halde dünyaya rağbetten uzaklaşmayanın ilmi
kendisini ancak Allah-u Teâlâ'dan uzaklaştırır" (Hadis-i Şerif)

"Kul Allah-u Teâlâ'nın sevgisini
onun sevmediklerine düşman olmakla kazanır Onlar da; Nefis Dünya Şeytandır" (Abdullah bin Mürteiş KS)

"Dünya altın da olsa fânî
ahiret toprak da olsa bâkîdir Bâkî olan çömlek fânî olan altına tercih edilir Lâkin biz aksini yapıyoruz" (Fudayl Hz)

"Dünya bir leştir
ondan faydalanmak isteyen köpeklerle dalaşmaya hazır olsun" (Hukemâdan)

"Dünyaya dalanlar zühd ve takvâdan söz ederlerse
bil ki onlar İblis'e eğlence olmuşlar" (Büyüklerden)

"Dünyadan dünyalık ile kurtulmak istemek
ateşi saman ile söndürmek gibidir" (Bekir bin Abdullah KS)

"Dünyalık peşinde koşan kişi
deniz suyu içen insan gibidir içtikçe susuzluğu artar sonunda helâk olur" (İsa AS)"

Dünya sevgisini kalbinden söküp atıncaya kadar
kulun dini yerinde sâbit değildir" (Yahya İbn-i Muaz Râzî KS)

"Sana lâzım olan şeyi istemen
dünya sevgisi sayılmaz" (Süfyan bin Üyeyne RhA)

"Dünyaya aldanmaktan sakının Burası geçici yolcu konağıdır Bugün burada yarın ahiretteyiz" (Yahya İbn-i Muaz Râzî KS)


"Dünya sevgisinin alâmeti
ayıplanmaktan korkmak medhedilmekten (övülmekten) hoşlanmaktır" (Ebu Abbas Mürsî KS)

"Dünya mü'mine mal olmaz Zirâ dünya mü'minin imtihan yeri ve zindanıdır" (Râmuz 206/4)


"Hiç günahımız olmasa
kalbimizdeki dünya sevgisi Cehenneme gitmeye yeter meğer Mevlâ rahmet ede" (Mansur bin Mu'temir RhA)

"Dünyaya kızmak için sebep yok
lâkin onda Allah'a isyan edilir ona kızılması bu yüzdendir" (İÂzam RhA)

"Dünya için çalışmak kolay
dünyadan kurtulmak zordur" (Fudayl bin İyad RhA)

"Kalbinde zerre kadar dünyalığa yer olan
Allah'ın rızâsına eremez" (Ebû Turab Nahşebî KS)

"Zavallı kul öyle bir yere râzı oldu ki; helâline hesap
har----- azap vardır" (Hasan-ı Basrî RhA)

"Mevlâna Celâleddin-i Rûmi Hznin hizmetçisi 'bugün evde ihtiyacımız kadar iâşe var' dese mahzûn olur
'Evimizden firavun kokusu geliyor' derdi"

"Allah'ın rasûlü bize yemin verdi: "Her birinizin dünyalıktan taşıyacağı
bir yolcunun taşıdığı kadar olsun" buyurdu" (Selman-ı Fârisî Hz)

"Yeryüzünü; insanlardan hangisi daha iyi amel edecek
imtihan edelim diye süsledik bununla beraber biz kudretimizle onu kuru toprak haline getiririz" (Kehf Suresi 7/8)

Alıntıdır.