Nefis İle İlgili sözler
Nefisle ilgili Hadisler
nefis hadis-i şerifleri

Nefis İle İlgili Hadisler

Peygamber Efendimiz (sas) bu konuda da bizleri şöyle uyarmıştır:

“Akıllı kişi nefsini hesaba çeken ve ölümden sonrası için çalışan aciz kimse ise nefsinin arzularına tâbî olan ve Allah’tan (olmayacak şeyler) temennî eden kimsedir” (İbn Mâce Zühd 31 (II 1423 1424)

“Harpten döndüğü zaman HzMuhammed(sav): ‘Artık küçük cihaddan büyük cihada döndünüz’ buyurdu

-Ya Resulullahbiz harpten dönüyoruzBizimki küçük oluyor dabüyük cihad nedir?

-Büyük cihad nefis mücadelesidir’ buyurdu”
(HADİS-İ ŞERİF)

“Nefsini bilenRabbini bilir”
(HADİS-İ ŞERİF Keşfü’l-hafâII262)

“Senin en büyük düşmanın iki yanın arasındaki nefsindir”

(HADİS-İ ŞERİF Beyhaki)

Alıntıdır.