tövbe ile ilgili hadisi şerifler

peygamberimizin tövbe ile ilgili hadisleri

tevbeyle ilgili hadisler

Günahınız çok olup göklere kadar ulaşsa pişman olunca Allahü Teâlâ Tevbenizi kabul eder (İbni Mace)

Herkes günah işler Günah işleyenlerin en hayırlısı Tevbe edendir (Hakim)


Elinizden geldiği kadar çok istiğfar edin Çünkü Allah katında kurtuluşunuza bundan daha iyi vesile olacak ve Allahü tealânın bundan daha çok sevdiği bir şey yoktur (Hakim)

Allahü Teâlâ istiğfara devam edeni her sıkıntıdan kurtarır her darlıkta bir genişlik verir ve ummadığı yerden rızıklandırır (Nesai)
Allahu Teâlâ buyurdu ki "Kulumun günahı göklere kadar yükselse benden ümit kesmeyip af dilerse affederim" (Nesai)

Allahü Teâlâ buyurdu ki "Ey kulum af dilediğin müddetçe günahlarının çokluğuna bakmadan affederim Günahların bulutlara kadar yükselse de yine affederim Yer dolusu günahla gelsen yer dolusu mağfiretle karşılarım Yeter ki iman edip Tevbe ile gelsin!" (Tirmizi)

Çölde devesini kaybedip sonra bulan kimsenin sevinmesinden çok Allahü Teâlâ kulunun Tevbe etmesine sevinir (Buhari)

Bir kimse işlediği günaha tevbe edince Allahü Teâlâ meleklerine buyurur ki: "Şu kimseye bakın günah işledi günahın cezasını veren ve affeden bir Rabbi olduğunu hatırlayıp tevbe etti Şahit olun ki onu affettim" (Buhari)

Allahü teâlâ günah işleyip pişman olanı Tevbe etmeden önce affeder (Taberani)

Günah kalbde bir iz bırakır Tevbe ve istiğfar edilince o leke kaybolur kalb cilalanır (Tirmizi)
Tövbe İle İlgili Hadisler

926 - Hâris İbnu Süveyd anlatıyor: "Abdullah İbnu Mes'ud (radıyallahu anh) bize iki hadis rivayet ettiBunlardan biri Hz Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)' dendi diğeri de kendisinden Dedi ki: "Mü'min günahını şöyle görür: "O sanki üzerine her an düşme tehlikesi olan bir dağın dibinde oturmaktadır Dağ düşer mi diye korkar durur Fâcir ise günahı burnunun üzerinden geçen bir sinek gibi görür" İbnu Mes'ud bunu söyledikten sonra eliyle "Şöyle" diyerek burnundan sinek kovalar gibi yapmıştır

Sonra dedi ki: "Ben Resülullah (aleyhissalâtu vesselâm)'ın şöyle söylediğini duydum: "Allah mü'min kulunun tevbesinden tıpkı şu kimse gibi sevinir: "Bir adam hiç bitki bulunmayan ıssız tehlikeli bir çölde beraberinde yiyeceğini ve içeceğini üzerine yüklemiş olduğu bineği ile birlikte seyahat etmektedir Bir ara (yorgunluktan) başını yere koyup uyur Uyandığı zaman görür ki hayvanı başını alıp gitmiştir Her tarafta arar ve fakat bulamaz Sonunda aç susuz yorgun ve bitap düşüp: "Hayvanımın kaybolduğu yere dönüp orada ölünceye kadar uyuyayım" der Gelip ölüm uykusuna yatmak üzere kolunun üzerine başını koyup uzanır Derken bir ara uyanır Bir de ne görsün! Başı ucunda hayvanı durmaktadır üzerinde de yiyecek ve içecekleri İşte Allah'ın mü'min kulunun tevbesinden duyduğu sevinç kaybolan bineğine azığıyla birlikte kavuşan bu adamın sevincinden fazladır "

Müslim'in bir rivayetinde şu ziyâde var: "(Sonra adam sevincinin şiddetinden şaşırarak şöyle dedi: "Ey Allah'ım sen benim kulumsun ben de senin Rabbinim"

Buharî Da'avât 4; Müslim 3 (2744); Tirmizî Kıyâmet 50 (2499 2500)

927 - Zirrü'bnü Hubeyş anlatıyor: "Saffân İbnu Assâl el-Murâdî (radıyallahu anh) bize Resülullah (aleyhissalâtu vesselâm)'ın şöyle söylediğ'ini rivayet etti:

"Mağrib cihetinde bir kapı vardır Bu kapının genişliği -veya bunun genişliği binekli bir kimsenin yürüyüşüyle- kırk veya yetmiş senedir Allah o kapıyı arz ve semaları yarattığı gün yarattı İşte bu kapı güneş batıdan doğuncaya kadar tevbe için açıktır "

Tirmizî Da'avât 102 (3529)

928 - Ebü Hüreyre (radıyallahu anh) anlatıyor: "Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: "Kim güneş batıdan doğmazdan evvel tevbe ederse Allah tevbesini kabul eder"

Müslim Zikr 43 (2703)

929 - İbnu Ömer (radıyallahu anhümâ) anlatıyor: "Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: "Son nefesini vermedikçe Allah kulun tevbesini kabul eder "

Tirmizî Da'avât 103 (3531); İbnu Mâce Zühd 30 (4253

930 - Ebü Musa (radıyallahu anh) anlatıyor: Hz Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: "Aziz ve Celil olan Allah gündüz günah işleyenlerin tevbesini kabul etmek için geceleyin elini açar

Gece günah işleyenlerin tevbesini kabul etmek için de gündüz elini açar bu hal güneş batıdan doğuncaya kadar devam edecektir Burada "el" Allah'ın ihsan ve fazlından kinayedir

Müslim Tevbe 32 (2760)

931 - Ebu Said (radıyallahu anh) anlatıyor: "Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: "Sizden önce yaşayanlar arasında doksan dokuz kişiyi öldüren bir adam vardı Bir ara yeryüzünün en bilgin kişisini sordu Kendisine bir râhib tarif edildi Ona kadar gidip doksan dokuz kişi öldürdüğünü kendisi için bir tevbe imkânının olup olmadığını sordu Râhib: "Hayır yoktur!" dedi Herif onu da öldürüp cinayetini yüze tamamladı

Adamcağız yeryüzünün en bilginini sormaya devam etti Kendisine âlim bir kişi tarif edildi Ona gelip yüz kişi öldürdüğünü kendisi için bir tevbe imkânı olup olmadığını sordu Âlim: "Evet vardır seninle tevben arasına kim perde olabilir?" dedi Ve ilâve etti:

" Ancak falan memlekete gitmelisin Zîra orada Allah'a ibadet eden kimseler var Sen de onlarla Allah ibadet edeceksin ve bir daha kendi memleketine dönmeyeceksin Zira orası kötü bir yer "

Adam yola çıktı Giderken yarı yola varır varmaz ölüm meleği gelip ruhunu kabzetti Rahmet ve azab melekleri onun hakkında ihtilâfa düştüler Rahmet melekleri: "Bu adam tevbekâr olarak geldi Kalben Allah yönelmişti" dediler Azab melekleri de: "Bu adam hiçbir hayır işlemedi" dediler

Onlar böyle çekişirken insan suretinde bir başka melek yanlarına geldi Melekler onu aralarında hakem yaptılar Hakem onlara: "Onun çıktığı yerle gitmekte olduğu yer arasını ölçün hangi tarafa daha yakınsa ona teslim edin" dedi Ölçtüler gördüler ki gitmeyi arzu ettiği (iyiler diyarına) bir karış daha yakın Onu hemen rahmet melekleri aldılar"

Bir rivayette şu ziyade var: "Bir miktar yol gidince ölüm gelip çattı Adamcağız yönünü sâlih köye doğru çevirdi Böylece o köy ehlinden sayıldı"

Buharî Enbiya 50; Müslim Tevbe 46 (2766); İbnu Mâce Diyât 2 (2621)

932 - Bir diğer rivayette (aynı hikaye ile ilgili olarak) şöyle denmiştir: "Allah Teâla beriki köye adamdan uzaklaşmayı öbür köye de yaklaşmayı vahyetti sonra da: "Adamın geldiği ve gitmekte olduğu köylere uzaklıklarını ölçüp kıyaslayın" dedi

Buharî aynı bab

933 - HzEnes (radıyallahu anh) anlatıyor: Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: "İnsanoğlunun herbiri hatakârdır Ancak hatakârların en hayırlısı tevbekâr olanlarıdır"

Tirmizî Kıyâmet 50 (2501); İbnu Mâce Zühd 30 (4251)

7270 - Hz Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor: "Resülullah aleyhissalâtu vesselam buyurdular ki: "Günahlarınız semaya ulaşacak kadar çok bile olsa arkadan tevbe etmişseniz günahınız mutlaka affedilir"

7271 - Ebu Sa'îd radıyallahu anh anlatıyor: "Resülullah aleyhissalatu vesselâm buyurdular ki: "Allah kulunun tevbesine şu adamın sevinmesinden daha çok sevinir (yani razı olur): Adam yolculuk halindedirBir susuz çölde bindiği devesini kaybetmiştir onu aramaya koyulur Sonunda aramaları adamı cidden yorup aciz bırakınca (susuzluk ve sıcaktan olduğu yerde ölmek üzere yere yatar) elbisesini başına çekip örtünür İşte kendisi o halde iken devesini kaybettiği yerde hayvanın ayak seslerini duyar Yüzünden örtüyü kaldırır ve karşısında devesini görür"

7272 - Abdullah İbnu Mes'ud radıyallahu anh anlatıyor: "Resülullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: "Günahtan tevbe eden bir günah işlememiş gibidir"

7273 - İbnu Makıl anlatıyor: "Babamla birlikte Abdullah İbnu Mes'ud radıyallahu anh'ın yanına girdim Bu ziyaret sırasında o: "Resülullah aleyhissalâtu vesselâm'ın "pişmanlık tevbedir" dediğini nakletti Babam: "Aleyhissalâtu vesselâm'dan bunu bizzat işittin mi?' diye sordu Abdullah: "Evet!" dedi"

7274 - Abdullah İbnu Amr radıyallahu anh arılatıyor: "Resülullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: "Allah Teala hazretleri kulun tevbesini can boğaza gelmedikçe kabul eder"


Alıntıdır.