Osman bin Affan (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:
“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
‘Kim abdest alır da abdest alışını güzel yaparsa o kimsenin günahları bütün vücudundan çıkar. Hatta tırnakları altından bile tamamıyla çıkar’ buyurdu.”
Müslim 245/33 Nesei İbni Mace