Hıdırellez Duası:

Yalnızca Hızır aleyhisselâmdan istimdat için zaman-zaman aşağıdaki beyti okunmaktadır.

Edrik Ebe’l-Abbas ennî münhasır
Seyyidî Belyâ’bni Melkâni’l-Hızır
(Lâ edrî)

Meali: Efendim Belyâ Melkân’ın oğlu Hızır! Yetiş ey Ebu’l-Abbas sıkıntıdayım demektir.

Açıklama: “Belyâ” Hızır aleyhisselâmın adı “Melkân” babasının adıdır. Künyesi de “Ebu’l-Abbas”tır.

ALINTIDIR.