“Bismillahi tevekkeltü ala’llahi velâ havle velâ kuvvete illâ billahil Aliyil Azim”

“Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla. Allah’a güvendim. Kuvvet ve kudret O’ndandır yüce ve büyük O’dur.”

ALINTIDIR.