Duâ Allahü teâlâya yalvararak murâdını istemektir. Allahü teâlâ duâ eden Müslümanı çok sever. Duâ etmeyene gadâp eder. Duâ mü'minin silâhıdır. Dînin temel direklerinden biridir. Yerleri gökleri aydınlatan nûrdur. Duâ gelmiş olan dertleri belâları giderir. Gelmemiş olanların da gelmelerine mâni olur. Allahü teâlâ “Bana hâlis kalb ile duâ ediniz! Böyle duâları kabûl ederim” buyurdu.

Bunun için duâ etmek namaz oruc gibi ibâdettir. Allahü teâlâ “Bana ibâdet yapmak istemiyenleri zelîl ve hakîr yapar Cehenneme atarım” buyurdu. Allahü teâlâ herşeyi sebep ile yaratmakta ni'metlerini sebeplerin arkasından göndermektedir. Zararları dertleri def' için ve faydalı şeyleri vermek için de duâ etmeği sebep yapmıştır. Hadîs-i şerîflerde buyuruldu ki:

“Duâ ibâdetin aslı ve özüdür. Allah katında duâdan makbûl birşey yoktur. Duâ yetmiş türlü kazâyı önler. Ömrün bereketini artırır.”

“Kazâ ancak ve yalnız duâ ile durdurulur.”
“Duâ ibâdetin aslı ve özüdür. Allah katında duâdan makbul birşey yoktur. Duâ 70 türlü kazayı önler. Ömrün bereketini artırır.”

“Allahü teâlânın katında duâdan daha makbûl ve kıymetli birşey yoktur.”

İmam-ı Rabbani hazretleri “Duâ kazâyı belâyı defeder” buyurudu.

Duânın yapılması mukadderata bağlıdır. Takdirde duâ varsa elbette yapılır. Duânın belâyı önlemesi kazâ ve kaderdendir. Nitekim Peygamberimiz “Kader tedbir ile sakınmakla değişmez. Fakat kabûl olan duâ o belâ gelirken korur.” buyurmuştur.

Peygamber efendimiz “Allahü teâlâya günah işlemiyen dil ile duâ edin!” buyurunca böyle bir dilin nasıl bulanacağı soruldu. Bunun üzerine “Birbirinize duâ edin! Çünkü ne sen onun ne de o senin dilinle günah işlemiştir” buyurdu. Yine buyurdu ki:“Duânın kabul olması için iki şey gerekir. Duâyı ihlas ile yapmalıdır. Yediği ve giydiği helaldan olmalıdır. Müminin odasında haramdan bir iplik varsa bu odada yaptığı duâ kabul olmaz”

ALINTIDIR.