Dua; inanma dayanma ve isteme ihtiyacı içerisinde bulunan insanı; rahmeti sınırsız mutlak kudret sahibi olan Allah’a bağlayan manevi bir bağdır.

Dua ibadetin özüdür. İnsanın bedenen yeme ve içmeye muhtaç olduğu gibi ruhen de dua etmeye yalvarıp yakarmaya ihtiyacı vardır. İnsan aciz bir varlıktır. İstediği her şeyi elde edemez; her ihtiyacını kendisi karşılayamaz; başına gelecek her bela ve musibete de karşı koyamaz. Kendi durumunu düşünen her insan Yüce Yaratana mutlaka ihtiyaç duyar O’na dua ve niyazda bulunur. Bu ihtiyaç insanda fıtrîdir. Bu ihtiyaç her vesile ile değişik şekillerde kendini gösterir.

Dua; ıstırapların maddi ve manevi dertlerin şifa menbaıdır. Dua ümit ve huzur kaynağıdır; yaşama aşkını dirilten bir rahmettir. Peygamberimiz (s.a.v) duayı; rahmet kapılarının anahtarı müminin silahı dinin direği ibadetin özü olarak nitelendirmiştir. [Tirmizi No: 3368-69] Çünkü dua etmenin özünde Allâh’a teslim olmak O’na kulluk etmek bilinci vardır.

Yüce Allah:”Rabbinize yalvararak ve gizlice dua edin O’na korku ve ümitle dua edin” [Ârâf 7/5556] buyurarak duanın nasıl yapılacağını bildirmiştir.

İnsan sadece sıkıntılı olduğu zaman değil; rahatlık anında da çokça dua etmeli ki sıkıntılı anında yapmış olduğu duaları kabul görsün.

İnsan elde etmek istediği şeyin maddi sebeplerine de baş vurmanın şart olduğunu bilmeli bununla birlikte Cenâb-ı Allâh’a da dua etmelidir. Dua etmek hiçbir zaman bir Müslüman’ı tembelliğe sevk etmemelidir. Bir hastanın ilaç kullanmaksızın: “Allah’ım şifa ver” diye dua etmesi yanlış olduğu gibi; ilaç kullandığını düşünerek Allah’tan şifa dilememesi de doğru değildir.

Özetle isteklerimizin gerçekleşmesi sıkıntı ve dertlerimizin bitmesi için önce üzerimize düşeni yapmalıyız sonra da Allah’a dua etmeliyiz. Duayı hayatımızın bir parçası haline getirmeli her zaman Allah’a içtenlikle yalvarmalıyız.

ALINTIDIR.