Seyyid'ül İstiğfar (İstiğfarların efendisi)
Rahmet-ül Alemin (s.a.v) Efendimiz buyuruyor ki:

“Bu Seyyid-ül İstiğfar’ı kim inanarak ve idrâk ederek karşılığını Allâh’tan bekliyerek gündüz okursa ve gece olmadan önce ölürse şehit olarak cennete gider. Ve gene kim gece okur da sabah olmadan evvel ölürse o da aynen şehit olarak cennet ehlinden olur.”

İşte o dua:
Okunuşu:

Allahümme ente rabbiy lâ ilâhe illâ ente halâkteniy ve ene abdüke ve ene alâ ahdike ve va’dike mesteta’tü eûzü bike min şerri mâ sana’tü ebûuleke binı’metike aleyye ve ebûu bizenbiy fağfir liy zünûbî feinnehu lâ yağfirüzzünûbe illâ ente birahmetike yâ erhamerrâhımiyn.

Anlamı:

Allâhım! Rabbim sensin TANRI yoktur. Yanlız sen varsın beni sen yarattın şüphesiz senin kulunum ve gücüm yettiği kadar sana verdiğim ahdü vaad üzere sâbitim. (Allâhım) işlediğim kusurların şerrinden sana sığınırım bana ihsan buyurduğun ni’metini zât-ı ulûhiyyetine îtiraf ederim. Günâhımı da îtiraf ederim. Binâenaleyh günahlarımı bağışla. Çünkü günâhları bağışlamak sana aittir.

ALINTIDIR.