Kürsü ne demektir?

Sual: Ateist diyor ki: Âyet-el kürsi’de (Allah’ın kürsüsü) olduğu bildiriliyor. Bunun anlamı nedir?

CEVAP

O âyetin meali şöyledir:

(Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Onundur. Onun izni olmadan kim şefaat edebilir? Onların [kulların] geçmişte ne işlediklerini ve gelecekte ne işleyeceklerini bilir. Kullar ise Onun dilediği kadarından başka ilminden hiç bir şey kavrayamazlar. Onun kürsüsü [saltanatı kudreti] gökleri ve yeri kapladı. Gökleri ve yeri korumak gözetmek Ona hiç zorluk vermez. O çok yüce ve çok büyüktür.) [Bekara 255]

Âyetin devamında (Gökleri yeri koruyup gözetmek ona zorluk ağırlık vermez) buyuruluyor. Demek ki kürsi bu işi koruyup gözetme kudretidir. Yani onun saltanatı gücü kudreti demektir.

Hazret-i Nuh’un gemisi

Sual: Ateist diyor ki: Nuh’un gemisine 6 milyon hayvan türü her türden de birer çift nasıl sığdı?

CEVAP

Bu hayvan türleri içinde bit pire sinek gibi küçük hayvanlar çoğunluktaydı. Büyük hayvanlar bildiğimiz hayvanlardır. Onların sayısı da yüzü geçmez. Gemi çok büyüktü aylarca hatta yıllarca imal edildi. 6 değil 12 milyon hayvan türünü bile içine alacak kapasitedeydi.

İblis melek mi cin mi?

Sual: Ateist diyor ki: Kehf suresi 50. âyette İblis için hem melek hem de cin deniyor. Bu nasıl mümkün oluyor?

CEVAP

Öyle yazmıyor. O âyet-i kerimenin meali şöyledir:

(Meleklere Âdem’e secde edin demiştik. İblis’ten başka hepsi secde etmişti. O cinlerden idi. Rabbinin emrinin dışına çıktı. ) [Kehf 50]

Ateşten yaratılan İblis nurdan yaratılan meleklere hocalık ediyordu. Melekler topluluğunda olduğu için (Bu topluluğa secde edin emri verdik cin taifesinden olan İblis secde etmedi) deniyor.

Zalimler ve hidayet

Sual: Ateist diyor ki: Maide suresi 51. âyetinde (Allah zalimler topluluğuna hidayet vermez) deniyor. Taif zalimler topluluğuydu. Peygamberi taşlamışlardı; fakat Allah onlara hidayet verdi. Bu tezat değil mi?

CEVAP

Zalimler topluluğuna zulümleri devam ederken hidayet vermez; ama zulmü bırakınca zalim olmaktan kurtulur. Zulmü bıraktılar tevbe ettiler taşladığımıza pişman olduk dediler af dilediler ve Müslüman olmakla şereflendiler. Bir ateist de yıllarca Allah’a karşı takındığı tavrı bırakırsa iman ederse o da temiz bir Müslüman olur.

Alıntıdır.