Kuranda Reenkarnasyon Yoktur.

Ölüm hakkında çeşitli kesimlerde yaygın olan batıl inançlardan birisi de "reenkarnasyon"dur. Öldükten sonra çeşitli kereler farklı yer ve zamanlarda ve farklı kimliklerle dirilerek yeniden dünyaya gelme şeklinde açıklanan reenkarnasyon gerek iman etmeyenler gerekse çeşitli batıl inanışların mensupları arasında son zamanlarda ilgi gören sapkın bir akım haline gelmiştir.

Teknik olarak hiçbir delile dayanmamasına rağmen bu tür batıl inançların taraftar toplamasının başlıca sebebi dini inancı olmayan insanların bilinçaltlarındaki öldükten sonra yok olma endişesidir. Dini inançları zayıf olan kimseler de dünyada yaptıklarının karşılığı olarak ahirette cehennem gibi bir cezanın kendilerini beklediğini bildikleri için ya da en azından ihtimal verdikleri için öldükten sonra ahirete gitme gibi bir gerçekten rahatsız olurlar. Her iki sınıf için de öldükten sonra dünyaya tekrar tekrar gelmek son derece cazip bir durumdur. Bu yüzden bu işin istismarını yapan belirli kesimlerin birkaç göz boyama seansıyla daha fazla delil aramadan reenkarnasyon gibi bir safsatayı seve seve benimserler.

Ne yazık ki bu sapkın düşünceye son zamanlarda Müslüman çevrelerden kendisine aydın entellektüel ilerici görünümü vermek isteyen bazı kişiler de olumlu bakmaktadır. Olayın asıl ciddi yönü ise bu tür kimselerin söz konusu sapkın iddialarına Kuran ayetlerinden delil getirmeye ve ayetlerin açık ve net ifadelerini "dillerini eğip bükerek" kendi yorumlarına uydurmaya çalışmalarıdır. Burada vurgulanmak istenen temel konu da bu sapkın itikadın kesinlikle Kuran ve İslam dışı olduğu ve Kuran'ın açık ayetleriyle tamamen çeliştiğidir.

Reenkarnasyonun Kuran'da geçtiğini iddia edenlerin delili olarak öne sürdükleri birkaç ayetten biri Mümin Suresi'nin 11. ayetidir. Ayet şöyledir:

(MÜ'MİN suresi 11. ayet) [Resmi:40/İniş:60/Alfabetik:69]

قَالُوا رَبَّنَا أَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلْ إِلَى خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ
Okunuş: Kalu rabbena emettenesneteyni ve ahyeytenesneteyni fa'terafna bi zünubina fe hel ila hurucim min sebil

Dediler: "Rabbimiz! Bizi iki kez öldürdün iki kez dirilttin. Artık günahlarımızı itiraf ettik. Buradan çıkmak için bir yol daha var mı?"

---------------------------------------------------------------------------------
Reenkarnasyoncular bu ayette insanın dünyada bir kere yaşayıp öldükten sonra tekrar diriltilerek dünyada ikinci bir yaşama başladığını bu suretle ruhunun gelişimin tamamladığını ve bu ikinci yaşamını takip eden ikinci ölümünden sonra ahirette diriltildiğini iddia ederler.

Şimdi herhangi bir ön yargıya kapılmadan bu ayeti inceleyelim: Ayete göre insanın iki defa ölü iki defa diri hali olduğu anlaşılmaktadır. Üçüncü bir ölü ya da dirilik hali söz konusu değildir. Bu durumda doğal olarak akla insanın en baştaki durumunun ölü mü ya da diri mi olduğu sorusu gelir. Bu sorunun cevabını ise Bakara Suresi'nin 28. ayetinde buluruz:

(BAKARA suresi 28. ayet) [Resmi:2/İniş:92/Alfabetik:11]

كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنتُمْ أَمْوَاتاً فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Okunuş: Keyfe tekfürune billahi ve küntüm emvaten fe ahyaküm sümme yümitüküm sümme yuhyiküm sümme ileyhi türceun Allah'a nasıl nankörlük ediyorsunuz?! Siz ölülerdiniz O sizi diriltti. Sizi yine öldürecek ve sonra diriltecektir. Nihayet O'na döndürüleceksiniz.
-----------------------------------------------
Ayet açıktır; insan başlangıçta ölüdür yani yaratılışının temeli başlangıçta ayetlerde de bildirilen toprak su çamur gibi cansız maddelerden oluşmaktadır. Daha sonra Allah bu cansız yığına "bir düzen içinde şekil verip" diriltir. Birinci ölüm ve birinci diriliş gerçekleşmiştir. Birinci dirilişten belli bir süre sonra insan yaşamı sona erince tekrar öldürülür ilk ölümünde olduğu gibi toprağa geri döner çürüyüp-ufalanıp toz haline gelir. Bu da ikinci defa ölü haline geçişidir. Geriye ise ikinci ve son diriltilmesi kalmıştır. Bu da ahiretteki dirilmesidir. İkinci ve son diriliş ahiretteki dirilme olduğuna göre dünya hayatında ikinci bir diriliş söz konusu olamaz. Aksi takdirde bu tür bir iddia üçüncü bir dirilişi gerektirir ki böyle bir durumdan hiçbir ayette söz edilmez. Görüldüğü gibi ne Mümin Suresi 11. ayetinden ne de Bakara Suresi 28. ayetinden insanın dünyada birden fazla kez diriltildiği anlamı çıkmaz. Tam tersine bir kere dünyada bir kere de ahiretteki dirilişin olduğu ayetlerden açık bir şekilde anlaşılmaktadır.
Durum bu kadar açık olmasına rağmen reenkarnasyoncular her iki ayeti de kendi anlamsız iddialarına delil olarak kullanmaya çalışırlar.

Ancak bu ayetle söz konusu kişilerin iddialarının aksine ölümün ve dirilmenin gerçekte nasıl olacağı bizlere haber verilmektedir. Bunun dışında Kuran'daki pek çok ayet de insanın içinde imtihan edildiği tek bir dünya hayatı olduğunu ortaya koymaktadır. Örneğin ölümden sonra tekrar dünyaya dönüş olmadığı Allah'ın buna kesin olarak izin vermeyeceği ayetlerde şöyle bildirilmektedir:

[MÜ'MİNÛN suresi 99-100]
حَتَّى إِذَا جَاء أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ

ارْجِعُونِلَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ

Okunuş: Hatta iza cae ehadehümül mevtü kale rabbirciun. Lealli a'melü salihan fima teraktü kella inneha kelimetün hüve kailüha ve miv veraihim berzehun ila yevmi yüb'asun

Sonunda onlardan birine ölüm geldiğinde şöyle der: "Rabbim beni geri döndürün;/99

Döndürün ki o arkada bıraktığım yerde iyi bir iş yapayım." Hayır bir kelime ki bu o söyler onu. Ötelerinde dirilecekleri güne kadar bir berzah vardır./100

------------------------------------------------------------
Ayette kişiye ölüm geldikten sonra yeniden dünya hayatına bir dönüş bir telafi imkanı bulunmadığı anlatılırken inkarcıların bunun aksine ikinci bir diriliş ve dünyaya dönüş beklentisine sahip oldukları da dikkat çekmektedir. Allah bunun hiçbir geçerliliği bulunmayan ve inkarcının kendi söylediği bir sözden ibaret olduğunu açıkça belirtir.
Bir başka ayette de cennettekilerin "ilk" ölümden başka bir ölüm tatmayacakları şöyle bildirilir:

(DUHÂN suresi 56. ayet) (Resmi:44/İniş:64/Alfabetik:19)

لَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَى وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ

Okunuş: La yezukune fiyhel mevte illel mevtetel ula ve vekahüm azabel cehiym

Orada ilk ölüm dışında ölüm tatmazlar. Allah onları cehennem azabından korumuştur./56

Rabbinden bir lütuf olarak böyledir. İşte budur o büyük başarı.
----------------------------------------------------------------
Cennet ehlinin birinci ölümleri dışında başka bir ölüm tatmayacaklarından dolayı duydukları sevinç bir başka ayette şöyle geçer:

[SÂFFÂT suresi 58-59]

أَفَمَا نَحْنُ بِمَيِّتِينَ إِلَّا مَوْتَتَنَا الْأُولَى وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ

Okunuş: E fe ma nahnü bi meyyitin. İlla mevtetenel ula ve ma nahnü bi müazzebin

"Peki biz artık ölmeyecek miyiz?"/58

"Sadece ilk ölümümüz; azaba da uğratılmayacağız öyle mi?"
---------------------------------------------------------------
Üstteki ayetler o kadar açıktır ki insanın tattığı tek bir ölüm olduğu hiçbir tevile yer bırakmayacak netlikte vurgulanmaktadır. Burada önceki ayetlerde iki ölümden bahsedildiği halde neden burada tek bir ölümden başka ölüm tadılmayacağının söylendiği gibi bir soru akla gelebilir. Bunun cevabı Duhan Suresi'nin 56. ayetindeki ölümü "tatma" ifadesinde kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. Zira insanın bilinçli olarak tattığı yani yaşadığı karşılaştığı idrak ettiği ilk ve tek bir ölüm vardır; o da dünya hayatının sona erdiği an karşılaştığı ölümdür. En baştaki ölü halinden önce diri olmadığı dolayısıyla algılama ve şuur gibi özellikleri olmadığı için bu birinci ölümünün şuuruna varması bunu tatması gibi bir durumu elbette ki olamaz.

Kuran'ın bunca açık ve kesin haberine rağmen dünyada birden fazla ölme dirilme yeni bedenlere girme gibi olayların bulunduğunu iddia etmek Kuran'ın açık ayetlerini reddetmek anlamına gelecektir. Kendi çapında bile (örn;sebep-sonuç yasası nın olmayışı her şeyin sonuçlandığıbizim sebepleri yaşadığımızı) çelişen bu dal Kur’an sözlerini menfaatine göre yorumlayarak hüküm vermiş ve milyonları bu inanaçla kasıtlı olarak zehirlemiştir. Yec’üc Mec’üc sorusuna yec’üc sen Mec’üc ben şeytan sorusuna senden benden ala şeytan mı var diyerek yanıtta bulunan parapsikoloji yine kur’an dan ayetler yazıp riyakarca çarptırarak reenkarnasyon vb. gibi olayları ikna etmeye çalışmıştır ve durum açıktır.

alıntıdır...