Kuranda Reenkarnasyon Var mıdır?

Reenkarnasyon ya da yeniden doğuş düşüncesi Kuran’da açık değildir. Süleyman Ateş’te Yaşar Nuri Öztürk de yeniden doğuşun Kuran’da açık olmadığını yazmışlardır. Bende bu konuyu inceleyen biri olarak kesin olarak bir hükme varamadım. Bir orantı yapmam istenirse yeniden doğuşun olduğu fikri epey daha ağır basar diye düşünüyorum.
Kuran’da yeniden doğuş düşüncesi yoktur diyenler aşağıdaki ayetleri gerekçe göstermektedir.

"Nihâyet onlardan birine ölüm gelip çattığında der ki Rabbim beni geri gönder! Ta ki boşa geçirdiğim dünya hayatımda artık iyi ameller işleyeyim. Hayır! O söylediği boş bir laftan ibarettir. Onların arkalarında ise yeniden diriltilecekleri güne kadar bir berzah vardır" (Mü'minûn 99-100).

"Sizden birinize ölüm gelip çatmadan önce size nasib ettiğimiz imkânlardan Allah yolunda harcayın! Ölüm gelip çatınca: Ya Rabbî az mühlet ver bana bak nasıl hayırlar yapacağım tam takvâ ehlinden olacağım! diyecek olsa da Allah vâdesi gelen hiçbir kimsenin ecelini ertelemez. Allah yaptığınız her şeyden haberdardır" (Münâfikûn 10-11).

"Haydi görelim sizi can boğaza geldiğinde O vakit can çekişenin yanında bulunan sizler bakar durursunuz. Biz ise ona sizden daha yakınız ama siz göremezsiniz. Haydi bakalım eğer âhirette vereceğiniz hesap yoksa iddianızda tutarlı iseniz çıkmakta olan o rûhu geri döndürsenize!" (Vakıa 83-87).

"… Yahut azabı gördüğünde keşke bir kere daha dönme imkânım olsaydı da iyilerden olsaydım diyeceği günden sakının" (Zümer 58)

"Onların ateşin karşısında durdurulup ah! Keşke dünyaya geri gönderilsek de bir daha rabbimizin âyetlerini yalanlamasak ve inananlardan olsak! dediklerini bir görsen! Hayır! Daha önce gizlemekte oldukları şeyler (günahlar) onlara göründü. Onlar dünyaya gönderilseler bile nehyolundukları şeyleri mutlaka tekrar yaparlardı. Onlar kesinlikle yalancıdırlar" (En'am 27-28).

"Rabbimiz! bizi cehennemden çıkar! Eğer bir daha (eski halimize ve günahlara) dönersek o zaman gerçekten zalimlerdeniz. Buyurdu ki kesin sesinizi! Konuşmayın!..." (Mü'minûn 107-108).

Tüm bu ayetlerde görüldüğü gibi hiç biri yeniden doğuşla ilgili değildir. Bu ayetlerin tümü kişilerin yaşamış oldukları hayatlarındaki yanlışları telafi etmek için tekrar geri dönmek istemeleridir. Örneğin Ali olarak yaşayıp ölen birinin yaptığı yanlışları düzeltebilmek için Ali olarak yaşadığı hayatına geri dönmek istemektedir. Yani zamanda geri giderek yaşadığı noktaya tekrar geri giderek yanlışını düzeltmek istemektedir. Kuran böyle bir şeyin olamayacağını söylemektedir. Kuranda ölen kişinin tamamen başka bir hayatla tekrar dünyaya dönüşünü engelleyen bir yasak gözükmemektedir. Yeniden doğuşun var olduğunu savunan bir sürü Internet sitesi vardır. Onlardan yararlanabilirsiniz.
Ben konuyu fazla uzatmamak için pek kimsenin dikkatini çekmeyen ama bana göre yeniden doğuşu destekleyen önemli birkaç ayeti alacağım.

NUH 17 Allah sizi yerden bir bitki bitirir gibi bitirdi.

RUM 19 O ölüden diri çıkarır diriden ölü çıkarır ve toprağa ölümünden sonra hayat verir. Sizler de işte öyle çıkarılacaksınız.

RUM 50 Şimdi bak Allah'ın rahmetinin eserlerine! yeryüzünü ölümünden sonra nasıl diriltiyor? Şüphe yok ki O mutlaka ölüleri diriltir. O her şeye kâdirdir.

KAF 11 Bunları kullara rızık olması için (yetiştirmekteyiz). O su ile ölü bir toprağa can verdik işte hayata çıkış da böyledir.

Bu ayetlerin benzerleri Kuran’da çoktur. Allah bir bitkinin ilkbaharda nasıl canlandığını yada bir tohumun kışın ölmediğini bilmektedir. İnsanın oluşmasına örnek olarak özellikle bitkiyi seçmiştir. Toprağın kışın uykuya yatmasını ölümle (toprağa ölümünden sonra hayat verir) özdeşleştirmektedir. Oysa toprak kışın ölmez sadece bekler. İşte insanda ölmez bir yerde bekler.

Toprağa can verdiği gibi insanı da hayata çıkarır. Yani doğa her kış bekler ve baharda uyanır. İşte insan da ölümde bekler ve sonra bitki gibi çıkar. Sonra tekrar tekrar... Final ise kıyamettir. İnsan son kez kıyamette dirilecektir.
Öneml bir soru daha vardır. Kıyamet kaç kere olmuştur?

Kıyametin çok defa koptuğunu bizzat Kuran söylemektedir. Kuran’da insandan önce dünyada yaşamış birçok kavim saymaktadır. Bu kavimler kıyametle dünyadan gitmişlerdir. Ad kavmi yâda Semud kavmi gibi kavimler kıyamet sürecini yaşayarak gittiler.

SAD 12 Onlardan önce Nuh kavmi Âd kavmi ve saltanat sahibi Firavun da yalanlamışlardı.

SAD 13 Semûd kavmi Lut kavmi ve Eykeliler (Şuayb kavmi) de yalanlamışlardı. İşte o çeşitli partiler bunlardır.

SAD 16 Bir de: "Ey Rabbimiz! Hesap gününden önce bizim azabdan payımızı acele ver" dediler.

SAD 17 Şimdi sen onların dediklerine sabret de kuvvetli kulumuz Davud'u hatırla. Çünkü o zikir ve tesbih ile bize yönelmişti.

Bu ayetlerde eskiden yaşamış olan kavimlerin hesap gününden bahsetmektedir. Fakat kıyamet zamanı gelmediğinden hemen kopamaz. Belli bir süre geçmesi gerekir.

Ad kavmine hitaben peygamberleri uyarı yapıp kıyametin geleceğini anlatmaktadır. ŞUARA 135 "Cidden ben sizin hakkınızda büyük bir günün azabından korkuyorum."

Bu ayetler tek başına sanki bizden önce yok olmuş aztekler gibi izlenim vermektedir. Oysa Kuran'dan önce ve sonrasını okuduğumuzda bu kavimlerin kıyamet sürecini yaşayarak yok olduklarını anlıyoruz. Ayetler çok yer aldığı için buraya almadım.

Bu ayetlerdeki gibi daha çok ayet Kuran'da vardır. Eğer tek kıyamet varsa bizim yaşayacağımız kıyamet olmak zorundadır. O zaman bu ayetlerdeki kıyametler ne anlama gelmektedir.

Kuran’da ruh konusu gizlidir. Bizzat Allah ruh konusunu gizlediğini söylemektedir. İSRA 85 Ey Muhammed! Sana ruhtan soruyorlar. De ki: "Ruh Rabbimin bildiği bir iştir ve size ilimden ancak az bir şey verilmiştir."Ona bağlı olarak da yeniden doğuş ve tekamül bilgisi yarı açık bir şekilde sunulmuştur.

ALINTIDIR