İnşirah nedir ?
Önce Kur’an’ı Kerime dönelim ve oradan okumaya çalışalım

Biz senin göğsünü inşirah etmedik mi? İndirmedik mi üzerinden ağır yükünü? (İnşirah-1/2)

Birbirini tamamlayan DUHA-İNŞİRAH SURELERİ insan psikolojisi ve özde düşünme nokta-i nazarından elbette uzun uzun incelemeye tetkik edilmeye değer sırlı boyutlar içeriyor

Arapça da Şe-Ra-Ha kökünden gelen İnşirah; Yarılma Kesilip Açılma Deşilme Cerrahi Müdahale anlamlarına geliyor

Terim olarak herhangi bir ilmî eseri açıklamaya da ŞERH ETMEK tabirini kullanıyoruz

İlim veya gönül ehli bir Hak Sevdalısı bir kitabı alıyor cümleleri yararak içlerinden derin-sırlı manalar çıkarıyor

Rasülömrünün farklı dönemlerinde 3 ayrı inşirah yaşamış:

1-Süt Anne Halime’nin yaylasında 2-4 yaşlarında iken; çocuklarla oynadığı esnada Cebrail’in gelerek sinesini yarması kalbini alıp yıkaması ve sonra yerine koyması şeklinde tasvir edilen olay

2-İlk Vahyin gelişi sırasında Hira mağarasında Cebrail’in “OKU” diyerek sıkması şeklinde uygulanan inşirah

3-Mi’rac arifesinde İsra(gece yürüyüşüne) çıkmazdan önce Kabe’de dua ederken uygulanan İnşirah

Bu 3 inşirahın zamanlamaları ve uygulanma biçimleri nasıl bir mana fısıldar bu da inceden inceye düşünülmeli!

Altını çizmek istediğimiz nokta; inşirahın sanıldığı gibi birden bire işlerin düzelmesi hayat konumunun yükselmesi maddi sıkıntıların bitivermesiacının birden bire sevince dönüşmesi olmadığıdır!

İnsanımız iç huzuru yada feraha çıkmak deyince maddi-sosyal konum itibarı ile yokuştan düze çıkmak âmiyâne tabirle köşe dönmek hayatının en büyük şansını kucağında bulmak gibi bedensel rahata dönük manalar anlıyor

Oysa inşirah bu değil! İnşirah; tamamen gönle evrensele ukbâya ebediyete dönük bir kavram

Bu çerçevede kelime kökündeki manadan da istifade ederek inşirahı anlamaya çalışalım

Lügat anlamından girersek inşirah; bir ameliyat! Ameliyat ise; bıçak acı kan iğne uyuşma kendinden geçme var olana müdahale dokuyu bozma organı değiştirme iç bünyede mevcut cerahati irini uru söküp alma demek!

Kolay mı ameliyat?
Güle oynaya ameliyat masasına yatan gördünüz mü hiç?

O halde İnşirahın manası bizim bildiğimiz türden bir rahata kavuşma değil

Ya ne öyleyse?

Cebrail; CEBBAR isminin mazharı

Cebbar ne demek Esma-i Hüsna’dan okuyalım:

EL-CEBBÂR Kırılanları onaran eksikleri tamamlayan; Dilediğini zorla yaptırmaya muktedir olan Bu ism-i şerif cebir maddesindendir

Cebir "Kırık kemiği sarıp bitiştirmekeksiği bütünlemek" mânasına geldiği gibi "icbar etmek" yani "zorla iş gördürmek" mânasına da gelir

Bu mânaya göre Allah Teâlâ Cebbâr'dır

Yani kırılanları onarır eksikleri tamamlar her türlü perişanlıkları düzeltir yoluna kor

Cebbâr'ın ikinci mânasına göre de; Allah Teâlâ kâinatın her noktasında ve her şey üzerinde dilediğini yaptırmağa muktedirdir Hüküm ve iradesine karşı gelinmek ihtimali yoktur

Evet okuduk değil mi?

Şimdi çıkaracağımız sonuçlar mı? Maddeleyerek çözüme gidelim:

1-İnşirah; bir ameliyattır

2-Her ameliyatta bıçak acı sızı yara olur

3-Ameliyatı yapan doktor hastaya sormaz bildiğini okur Acıta acıta yapar dilediğini!

4-Dertten arınmak isteyen; gönüllü yatar doktor önüne

5-Ameliyatsız dert cerahat ur atılmaz bünyeden

Şimdi iç huzuru ve hakikati kuşanarak selamete erme manasına olan inşirahın nasıl geliştiğini tespite çalışalım

1-Size cebir uygulanacak Cebrail’iniz gelecek: Cebrail vahyi getirirken ve gönlüne inşirah verirken sıktı Rasülü Öylesine sıkılır bunalırdı ki simasından terler akar bedeni binlerce volt cereyan verilmişçesine titrer dururdu

Hakiki huzura ermek için birileri veya bazı olaylar sıkacak sizi İş kaybı yakının ölümüuzun süreli bir hastalık iflas dışlanma aşağılanma olarak sıkacak sizi Cebrail

Böyle bakarsanız olaylara her sıkıntı; yeni manalar için bir ameliyat size Her sıkıntı; gönül huzurunuza kapı açacak bir eşik aslında

2-Belanız gelecek ve mutlaka acıtacak: Evetacısız ameliyat yok Belalarla sınanacak acı duyacaksınız Duyacaksınız ki; gece yarısı seccadeler ıslansın!

Acıyacak ki; şimdiye kadar acı verdiklerinizin halini bilebilesiniz
Yoksa nasıl anlayacaksınız hayatı?

Deneneceksiniz!

Tutunduğunuz değerlere bıçak sokacaklar

İtibar makam şöhret unvan ne varsa yara alacak

Çünkü bunlar sizin urlarınız Onlarla yaşamak güzel görünse de sizi tüketen şeyler onlar! Haktan perdeleyen örtüler O örtüleriniz yırtılacak paramparça edilecek!

3-Doktorunuz bulacak sizi: Kendi kendine evde yatarken olmayacak bunlar Doktorunuz bir günmutlaka karşınıza çıkacak

Mevlana’ya Şems Yunus’a Taptuk Mecnuna Leyla kisvesi ile gelen İnşirah Uzmanı bir şekilde size de gelecek

Seveceksiniz bel bağlayacaksınız Ona Ama benliğinize neşter saplayan da O olacak Sizi sevdiği için yapacak bunu Önce anlayamayacak; acımasız hatta gaddar bulacaksınız Onu

Acı geçip yara kapandıktan sonra size verdiği hazineyi fark edeceksiniz Teşekkür edeceksiniz minnetle önünde eğileceksiniz belki ama işi bitince çekilecek O Yada “Benden bu kadar haydi gündelik hayatına dön” diyerek kibarca kovacak sizi Tıpkı Taptuk’un Yunus’a yol verişi gibi!

4-Gönül Verirseniz İnşirah Olur: Doktoru sevmeden güvenmeden bıçak altına yatılır mı? Seveceksiniz Onu… Aşık olacaksınız hatta Tıpkı geçmiş erenlerin mürşidlerine maşuklarına kapıldıkları gibi Gönül vereceksiniz teslim olacaksınız

Böyle olunca O hakikat neşteri ile girecek nefsinize Benliğinizde ne varsa bir bir deşerek çıkaracak Aşk narkozu ile uyuşan gönlünüz katlanacak bu acıyaUyanınca acıyacak kıvranacaksınız Bazen “Ne acımasız doktormuşcerrah mı kasap mı ben bunu nasıl sevdim nasıl da güvendim?” diyeceksiniz

O günlerde fark etmeyeceksiniz belki ama sonraki günlerde sizi ameliyat eden cerrahın kendi odasında acınıza ağladığını sızınızı aynıyla duyduğunu öğreneceksiniz

“İyi ki güvendimiyi ki sevdim” diye bir kere daha sevineceksiniz

Yunus’u “Sen dünya kokuyorsun!” diye kovalayan Taptuk günlerce ağlamış Yunus hasretinden âmâ olmuştu Mevlana’yı bırakıp giden Şems Şam sokaklarında nice günler acı ve elemle deli divane misali dolanmıştı


5-İnşirah; Hakikat Yolunda Mecburi İstikamettir: İnsan kolayı sever Şurup içmek varken iğne vurulmak istemeyiz Kolay yoldan sağlığına kavuşmak elbette iyidir Fakat hakikat yolunun zorunlu bir dönemecidir İnşirah

Kolay yolu olsa Rasüle uygulardı Allah! 3 kere inşiraha uğradı Rasül 3 yaşında iken yarıldı kalbi 40 yaşında Cebrail kaburgalarını çatırdatırcasına sıktı inşirah için Gecenin bir yarısı Mirac öncesi yine Mescid-i Haram’da yaşadı

Rasülün bu yaşadıklarını kendi hayatınızda düşünün Cebrail hangi suretlerde sizi sıkarak inşirah vermek istedi yada hala istiyor iyice bir düşünün!

O halde geçilecek bu geçit Hiç kaçarı yok dostlar! Yol devam etsin menzile erilsin diye geçilecek!

***

İnşirah istiyor musunuz?

Cebbar isminin sizde tecellisini istediğinizin farkındasınız değil mi?

Kırıkların onarılmasını eksiklerinizin zorla tamamlatılmasını istiyorsunuz

Bir gönül ameliyatı istediğiniz!

Acısız ağrısız sancısız ameliyat yok Fakat siz yine de isteyin Korkmayın Bu ameliyatın cerrahı; Rahim’dir Merhametinden ameliyat eder sizi

Önce AŞK narkozu ile uyuşturur sonra benlik adına ne illet varsa söküp alır içeriden

İnşiraha erenlerden olmanızı diliyorum… (AMİN)

Mehmet DOĞRAMACI

ALINTIDIR.