Kuran Okurken ALLAH a Sığınmak

bir deneme vasıtası olması için şeytanı insanların zihinlerine gizlice telkin verebilecek özellikte yaratmıştır. Bu telkinin etkisi de insanların iman derecelerine göre değişir.

Şeytanın inkar edenlere karşı her istediğini yaptırabilecek bir gücü varken ihlaslı müminlerin imanına zarar verebilecek hiçbir gücü ve etkisi yoktur. (Hicr Suresi 39-40) Ancak her ne kadar 'ın halis kullarını saptırma gücü olmasa da onların dikkatlerini dağıtma unutkanlık verme konsantrasyonlarını bozma gibi rahatsızlıklar vermeye çalışabilir.

Hiç şüphesiz şeytanın etkisiyle hareket eden kişiler sözleri konuşmaları tavır ve hareketleriyle müminleri rahatsız ederler.

Bunun gibi şeytan da aynı rahatsızlığı kendi görünmez boyutundan vermeye çalışır. Bu şekilde zihinleri meşgul edip dikkatleri dağıtarak müminlerin yaptığı hayırlı işleri engellemeyi amaçlar. Şeytan bu yöntemle müminin 'ın sözlerini içeren Kuran'ı okuyup anlamasını ve ondan en güzel şekilde istifade etmesini engellemeye çalışır. Çünkü müminler Kuran'la en doğru yola iletilirler şeytanın yegane amacı ise müminlerin doğru yoldan şaşırıp sapmalarıdır.

Bu
nedenle onların Kuran'ı anlayamamalarını yanlış anlamalarını hatta mümkünse Kuran'dan uzaklaşıp onu terk etmelerini arzu eder. şeytanın bu çabasına karşılık olarak müminin Kendisi'ne sığınmasını bildirmiş ve bunu bir hüküm olarak müminlere farz kılmıştır: Öyleyse Kuran okuduğun zaman kovulmuş şeytandan 'a sığın. (Nahl Suresi 98) 'a inanıp O'na güvenerek böyle davrananlara şeytanın hiçbir zarar veremeyeceği bir sonraki ayette şöyle haber verilmektedir:

Gerçek şu ki iman edenler ve Rablerine tevekkül edenler üzerinde onun (şeytanın) hiçbir zorlayıcı-gücü yoktur. (Nahl Suresi 99)

ALINTIDIR.