Kalp Ve Kur'an

Kur’an’ın diğer söz ve yazılardan en büyük farkı kalple arasındaki ilgidir.Kur’an mucizelerinin en önemli sırrı kalpde düğümlenir. İnsanın kalbi maddi yapısıylavücudun diğer sinir sistemlerinden farklı olarak tamamen ayrı bir duygusal nitelik taşır.Sevgileracılar hatta kin ve ihtiras onun maddi yapısını çok şiddetli etkiler.Bir şeyi uzun uzun düşününce nasıl beyniniz yorulursabu duygularla da kalbimizin etkilendiğini hepimiz fark ederiz.

Daha önemlisi kalbimizin mana yönüdür.Önseziler kalbimizin manasından aktarabileceğimiz en net çizgilerdir.Bir olayı önceden sezmekya da geleceğe ait bazı algıların ifadesi demek olan önsezilerhemen hemen herkesce fark edilebilen inkarı imkansız bir gerçektir.İşte kalbin bu manevi hususiyeti insanın en bilinmezanlaşılmaz yanıdır.İnancın merkezinin kalp olması da ondaki bu hususiyetin bizlere bir başka anlatım şeklidir.

Kalp bu özelliği ile aklın ve düşüncenin kavramakta güçlük çektiği gerçekleri süratle sezer.Akıl ve düşünceolayları bilgi sermayesi ve zaman formülü içinde değerlendirir.

Halbuki kalpböyle bir sermayeye ve zamana ihtiyaç duymadan bilinmesi gerekeni sezer ve bulur.Kalple aklın işleyiş tarzınımatematik bir hesap örneğinde;kağıda yazılı şeylerin hesaplanması ile bütün bilgileri depolamış elektronik beynin cevaplaması arasındaki farka benzetebiliriz.

Bu yüzden kalp;sanki tüm bilgilerle yapacağınız hesabıgönül düğmesine basarak bir anda çıkarıverir.

İşte Kur’an evrene ait sırları taşıyan genelde şifre anlamlı bir mesaj olduğu içinancak kalp kanalıyla kavranabilir.Kur’an okunduğu zaman Kur’an lisanını hiç bilmeyenin ondan bir şey anlaması mümkündür;Çünkü kalpbilgi hazinesi olarak aklın kullandığı sermayeyi kullanmaz.

O evrene ait bir sırrı gezerken akıl gibi bir takım ön yargılara muhtaç değildirdolayısıyla lisan farkı da onu etkilemez. Kur’an’ın gönle hitap eden bu sırrıonun ahenk dizisindeki güzellikten etkiden başlar.Yani Kur’an okunurken ses ahengi önce kalbin duygusal tuşlarını harekete geçirir.Daha sonra kalpayetlerin verdiği şifreleri sezmeye ve kavramaya başlar.

Gönlü temiz bir mü’minin Kur’an okunurken duygulanmasıağlaması bütün üzüntü ve dertlerinden arınması bunun en açık delilidir. Unutmamak gerekir ki bu dengenin kurulabilmesi için iman şarttır.Çünkü kalbin mana tuşlarına basacak olan parmak andır.

Muhtelif ayetlerdekalp pencereleri kapanmamış olanlarınKur’an’ı kalpleriyle sezip iman ettikleri yazılıdır.Hatta inanmayanların bile mutlaka kalp sırrında silik ve anlamsız da olsa bir etkinin kalabileceği bildirilmiştir.Kur’an’a karşı çıkanların bilebu bilinmez dalgalanmadan rahatsız olarak Kur’an’a karşı çıktıklarıyine Kur’an emirlerindendir.

İman ne kadar güçlü ise Kur’an’ın kalp yoluyla kavranması o kadar nettir;bunun idealinde;yani üstün bir iman gücünde bir mü’minKur’an’ı bütün ayetleriyle sezer ve anlar;böyle bir mü’mininhiçbir Kur’an ve din eğitimi olmasa biledavranışları ve ahlakı tamamıyle Kur’an ayeti istikametindedir.

İşte Kur’an’ın en önemli mucizesiinsana bir gizli hazine olarak verilen kalbin manasını harekete geçirmesidir.Çağımızda insan sesine ayarlanmış kasa kilitleri vardır.Yani o kasanın sahibi konuşmadıkça o kasayı açmak mümkün değildir.İşte Kur’antıpkı gönül kasasının ve o kasanın ardındaki sonsuz mana hazinesinin kapılarını açan bir etki sırrına sahiptir.

Efendimiz (s.a.v) ‘in Kur’an’ı anlasın anlamasınher müslümana sık sık Kur’an okumasını emretmesibu ince hikmetin beyanıdır.”Kur’an’la insan ikiz kardeştir.”hadisi de bu hikmetin kesin bir ifadesidir.Her insanın gönlünde Kur’an’ın bir nüshası vardır.Yani insan evren sırlarını iç dünyasında taşımaktadır

ALINTIDIR.