Kuranda Mü'minler

Kur’an’da Mü’minlerin Özellikleri

1- İyiler ise bileşimi kafur olan bir kadehten içerler. Allah'ın kullarının taşıra
taşıra içeceği bir pınardır. Adaklarını yerine getirenler ve şerri çok yaygın olan bir günden korkarlar sevmelerine rağmen yemeği düşküne yetime ve esire yedirirler.

Biz sizi sadece Allah rızası için doyuruyoruz sizden bir karşılık ve teşekkür beklemiyoruz. Biz korkunç şiddetli bir günde Rabbimizden korkarız. Allah da onları o günün şerrinden korumuş ve onlara bir parıltı ve sevinç bahşetmiştir.

Sabrettikleri için onları cennet ve ipek ile ödüllendirmiştir. 76/İnsan:5-12

2- Sabır ve namazla Allah'tan yardım isteyin. Rab’lerine kavuşacak ve O'nadöneceklerini umanlar ve Allah'a gerçek bir saygı gösterenlerden başkasına namaz elbette ağır gelir. 2/Bakara:46

3- (Onlar) Sabredenler sadık olanlar gönülden boyun eğenler sadaka verenler veseher vakitlerinde bağışlanma dileyenlerdir. 3/Al-i imran:17

4- Allah'a ve Resullerine iman edip Resullerinden hiç birinin arasında ayırımyapmayanlara ise onlara mükafatları verilecektir. Allah bağışlayan merhamet edendir. 4/Nisa:17

5- Kadınlara temas etmeden ve mehirlerini biçmeden onları boşarsanız sizinüzerinize bir günah yoktur. Zengin olanlar güçleri ölçüsünde fakir olanlar da yine güçleri ölçüsünde uygun bir şekilde onları faydalandırın. Bu iyi davrananların şanına yakışır bir borçtur. 2/Bakara:236

6- Eğer onlara mehir biçer de temas etmeden onları boşarsanız kendileri veya nikahakdi ellerinde olan kimsenin bağışlaması müstesna belirlediğiniz mehrin yarısını onlara verin. Mehrin hepsini bağışlamanız takvaya daha uygundur. Aranızdaki iyiliği unutmayın. Allah şüphesiz yaptıklarınızı hakkıyla görendir. 2/Bakara:237

7- Ey iman edenler içinde alışverişin dostluğun ve de şefaatin olmadığı bir güngelmezden önce size rızık olarak verdiklerimizden infak edin. İnkar edenler işte onlar zalimlerdir. 2/Bakara:254

8- Onlar bollukta da darlıkta da harcayan öfkelerine hakim olan ve insanlarınkusurlarını bağışlayanlardır. Allah iyilik edenleri sever. 3/Al-i imran:134

9- Müminler ancak Allah'a ve Peygamberi’ne iman ederler onunla birlikte biriş hususunda bir araya geldikleri zaman ondan izin almadan gitmeyenlerdir. Senden izin isteyenler Allah'a ve Peygamberine iman edenlerdir. Bazı işleri dolayısıyla senden izin istedikleri zaman onlardan dilediğine izin ver. Onlar için Allah'tan bağışlanma dile. Şüphesiz Allah bağışlayıcı ve merhametlidir. 24/Nur:62

10- Onlar Allah ile beraber başka bir ilaha yalvarmazlar. Allah'ın haram kıldığıcana haksız yere kıymazlar ve zina etmezler. Kim bunları yaparsa ağır cezaya uğrar. 25/Furkan:68

11- Haklarına tecavüz edildiği zaman birlik olup karşı ko yarlar. 42/Şura:39

12- Onlar Rablerinin rızasını kazanmak için sabredenler namazı kılanlar;kendilerine verdiğimiz rızıktan gizli ve açık olarak sarf edenler; iyilik yaparak kötülüğü ortadan kaldıranlardır. İşte onlar için yurdun en iyisi vardır. 13/Ra’d:22

13- Onlar sabreder ve Rab’ lerine bağlanırlar. 16/Nahl:42

14- Onlar Allah anıldığı zaman kalpleri ürperir. Başlarına gelene sabrederlernamaz kılarlar ve kendilerine verdiğimiz rızıktan bağışlarlar. 22/Hacc:35

15- İşte bunlara mükafatları iki kat verilir. Çünkü sabrederler ve onlar kötülüğüiyilikle savarlar. Kendilerine verdiğimiz rızıktan da hayra harcarlar. 28/Kasas:54

16- Ki onlar sabrettiler ve Rab’ lerine dayanmaktadırlar. 29/Ankebut:59

17- Mümin erkekler ve mü’ min kadınlar bir birlerinin velileridir. İyiliğiemrederler; kötülüğe engel olurlar. Namaz kılarlar zekat verirler. Allah'a ve Resulüne itaat ederler. İşte bunlara Allah rahmet edecektir. Allah şüphesiz güçlüdür hakimdir. 9/Tevbe:71

18- Sen körleri sapıklıklarından doğru yola çıkaramazsın. Sen ancak ayetlerimizeiman edenlere duyurabilirsin. İşte müslüman olanlar onlardır. 27/Neml:81

19- Sen ölüye sesini duyuramazsın arkasını dönüp gittiği zaman sağırlara çağrınıduyuramazsın. Körleri de sapıklıklarından doğru yola iletemezsin. Sen ancak ayetlerimize inananlara sesini duyurabilirsin. Çünkü onlar teslim olmuşlardır. 30/Rum:52-53

20- Sen ancak Kur'an'a uyan görmediği halde Rahman'dan korkan kimseyiuyarabilirsin. Onlara bağışlanmayı ve büyük bir mükafatı müjdele! 36/Yasin:11

21- Onların söylediklerini biz daha iyi biliriz. Sen onları zorlayacak değilsin. Busebeple tehdidimden korkanlara Kur'an ile öğüt ver. 50/Kaf:45

22- (Peygamber) Yüzünü ekşitti ve döndü. Ona gözleri görmeyen kimse geldi diye. Nebilirsin belki o arınacaktır. Veya öğüt alacak da öğüt ona fayda verecektir.Ama kendisini ihtiyaçsız görene.Sen yöneliyorsun ona. Arınmamasından sana ne! Ama sana koşarak gelen.. Ve korkarak.. Sen ise ilgilenmiyorsun. Hayır (şunu iyi bil ki) şüphesiz bu bir tezkire/pasaporttur. 80/Abese:1-11

23- O halde öğüt/uyarı fayda verecekse öğüt ver. Korkan öğüt alacaktır. İsyankarolan ondan kaçar. 87/A’la:9-11

24- Onlar yalancı şahitlik etmezler. Boş ve kötü bir şeyle karşılaştıkları zamanvakarla geçip giderler. 25/Furkan:72

25- Onlar Rablerinin rızasını kazanmak için sabredenler namazı kılanlar;kendilerine verdiğimiz rızıktan gizli ve açık olarak sarf edenler; iyilik yaparak kötülüğü ortadan kaldıranlardır. İşte onlar için yurdun en iyisi vardır. 13/Ra’d:22

26- İşte bunlara mükafatları iki kat verilir. Çünkü sabrederler ve onlar kötülüğüiyilikle savarlar. Kendilerine verdiğimiz rızıktan da hayra harcarlar. 28/Kasas:54

27- Ey iman edenler sizden olmayanı sırdaş edinmeyin. Zira onlar size ellerindengelen her türlü kötülüğü yaparlar size sıkıntı verecek şeyleri arzu ederler. Kinleri/ öfkeleri ağızlarından taşmaktadır. İçlerinde gizledikleri (nefret) ise daha da büyüktür. Eğer aklınızı kullanıyorsanız işte size ayetleri açıkladık. 3/Al-i imran :118

28- Ey iman edenler! Sizden kim dininden dönerse (bilsin ki) Allah (onların yerine) sevdiği bir toplum getirir. Onlar da Allah'ı severler. Mü’minlere karşı alçak gönüllü kafirlere karşı onurlu Allah yolunda cihat eder ve kınayıcıların kınamasından korkmazlar işte bu Allah'ın dilediğine verdiği bol nimetidir. Allah kuşatandır bilendir. 5/Maide:54

29- Her ümmete kurban ibadeti koyduk ki Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiğihayvanlar üzerine onun adını ansınlar. Sizin ilahınız tek bir ilahtır. Öyleyse ona teslim olun. Allah' tan korkanları müjdele! 22/Hacc:34

30- Rahman'ın kulları yeryüzünde alçak gönüllü olarak yürürler. Cahillerkendilerine laf attıklarında ise "Selam!" deyip geçerler. 25/Furkan:63

31- Onlar bir çirkin iş yaptıklarında veya nefislerine zulmettiklerinde Allah'ızikredip günahları için mağfiret dilerler. Allah'tan başka günahları kim bağışlar? Onlar yaptıklarında bile bile ısrar etmezler. 3/Al-i imran :135

32- Andolsun ki Kur'an'ı öğüt olsun diye kolaylaştırdık. Öğüt alan var mı? 53/Necm :32

33- Ve Rab'lerine şirk koşmayanlar.. 23/Mu’minun :59

34- Takvalı olanlar kendilerine şeytanların bir grubu dokunduğunda basiret sahibioldukları zaman gerçeği düşünürler. 7/A’raf :201

35- Onlar:Rabbimiz bize eşlerimizden ve soyumuzdan gözlerimizi aydın kılacak (iyi çocuklar) bağışla! Bizi takva sahiplerine öncü yap! derler. 25/Furkan :74

36- Müminler kurtuluşa ermiştir.Onlar namazlarında huşu içinde olanlardır.Onlarboş sözlerden ve işlerden yüz çevirenlerdir.Onlar arınmak için hareket edenlerdir. Onlar mahrem yerlerini koruyanlardır.Ancak eşleri ve cariyeleri hariç çünkü bunlar kınanmazlar. Kim bundan başkasını ararsa işte onlar da haddi aşanlardır.Müminler emanetlerine ve sözleşmelerine uyanlardır. Onlar namazlarını koruyanlardır.İşte onlar varis olanlardır.Onlar Firdevs'e varis olacaklardır ve onlar orada ebedi kalacaklardır.İnsanı çamurun özünden yaratmıştık. 23/Mü’minun :1-12

37- Onlar mahrem yerlerini koruyan kimselerdir. 70/Mearic:29

38- İnsanlardan Allah'tan başkalarını (O’ na) denk tutanlar vardır. Allah'ısever gibi onları severler. İman edenlerin ise Allah sevgisi her şeyden üstündür. O zalimler azabı gördükleri zaman bütün kuvvetin Allah'a mahsus olduğunu ve Allah'ın da şiddetli azap sahibi olduğunu bir bilseler... 2/Bakara:165

39- Mümin erkekler ve mü’ min kadınlar bir birlerinin velileridir. İyiliğiemrederler; kötülüğe engel olurlar. Namaz kılarlar zekat verirler. Allah'a ve Resulüne itaat ederler. İşte bunlara Allah rahmet edecektir. Allah şüphesiz
güçlüdür hakimdir. 9/Tevbe:71

40- Rabbin seni hak uğrunda evinden çıkardığı zaman da; mü'minlerden bir grup bundanhoşlanmamıştı. 8/Enfal:4

41- Onlar için Rableri katında selamet yurdu vardır. Yaptıklarından dolayı Allahonların velisidir. 6/En’am:127

42- Muhammed Allah'ın elçisidir. Onunla beraber olanlar kafirlere karşı şiddetlikendi aralarında merhametlidirler. Onların rükû ve secde ederek Allah'ın lütuf ve rızasını aradıklarını görürsün. Onların işareti yüzlerindeki secde izleridir. İşte bu onların Tevrattaki örneğidir. İncil'deki örneği ise: Filizini vermiş bir ekin gibidir. Onu kuvvetlen dirmiş o da çiftçilerin hoşuna gidecek şekilde kalınlaşmış ve gövdesi üzerinde dikilmişti. Onunla kafirleri öfkelendirmek için Allah onlardan iman eden ve doğruları yapanlara mağfiret ve büyük bir ödül vaat etmiştir. 48/Fetih:29

43- Onlar harcadıkları zaman israf etmedikleri gibi cimrilik de etmezler. İkisiarasında doğru olanı yaparlar.25/Furkan :67

44- Sizden hayra davet eden iyiliği emredip kötülükten uzaklaştıran bir ümmetoluşsun. İşte kurtuluşa erenler onlardır. 3/Al-i imran:104

45- Ticaretin alışverişin kendilerini Allah'ın zikrinden namaz kılmaktan zekatvermekten alıkoyamadığı adamlar... Onlar gönüllerin ve gözlerin ters döneceği bir günden korkarlar. 24/Nur:37

ALINTIDIR.