Kur'an-ı Okumak Anlamak ve Yaşamak

Mevla’mızın bizlere göndermiş olduğu ve Resulullah Efendimiz (s.a.v)’in en büyük mucizesi olan 1400 sene evvel gönderilip kıyamet gününe kadar devam edecek olan bütün saldırılara rağmen bir harfinin bile değiştirilemediği ve Mevla’mızın; “Muhakkak ki O Kur’an-ı Kerimi biz indirdik ve O’nu biz koruyacağız” hitabıyla müşriklere meydan okuduğu ayeti celile ile muhafazası tescillenmiş olan yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’i okumak anlamak ve yaşamanın ne derece önemli olduğundan bahsedeceğiz inşallah.

Kuran-ı Kerim Yüce tarafından Peygamberimiz Hz. Muhammed (a.s.)’e gönderilen son ilâhî kitaptır. Bu aziz Kitabın muhatabı bütün insanlar gayesi de bütün insanların dünya ve ahiret mutluluklarını sağlamaktır. Bu gayeye ulaşabilmemiz için; Kur’anı okumamız anlamamız emir ve yasaklarına uymamız gerekir. Nitekim Yüce Kur’anda; “(Ey Peygamber!) Bu bir mübarek Kitaptır ki ayetlerini düşünsünler ve akıl sahipleri öğüt alsınlar diye sana indirdik.” “Gerçekten bu Kur’ân (insanları) en doğru yola iletir ve salih ameller işleyen müminlere büyük bir mükâfat olduğunu müjdeler.” “İndirdiğimiz bu Kur’an mübarek bir Kitaptır. Ona uyun ve hükümlerine karşı gelmekten sakının ki ’ın rahmetine erişesiniz” buyurmuştur.

Demek ki Kur’an-ı okumaktan maksat; onu anlamak anlamaktan maksat da onun ahkamı ile amel etmek ve gösterdiği yoldan yürümektir. Milli şairimiz Mehmet Akif bu konuyu dizelerinde şöyle dile getirmiştir:

Lafzı muhkem yalnız anlaşılan Kur’anın;
Çünkü kaydında değil hiçbirimiz mânânın;
Ya açar Nazm-ı Celilin bakarız yaprağına;
Yâhut üfler geçeriz bir ölünün toprağına.
İnmemiştir hele Kuran bunu hakkıyla bilin;

Ne mezarlıkta okunmak ne de fal bakmak için!


Bitmez-tükenmez bir ilim hikmet ve saadet kaynağı olan Kur’an; nûru ile âlemleri aydınlatan ruhlara şifa veren insanların güçlü bir vicdana ve sağlam bir imana sahip olmasına vesile olan akılları ve gönülleri aydınlatan yüce bir kitaptır. Öyle ise hayatın manasını anlamamız iyi bir insan olmamız değişen ve gelişen dünyanın ağır şartlarını göğüsleyebilmemiz için Kur’ana başvurmamız ve ondan öğütler almamız gerekir. Bütün benliğimizle o yüce Kitaba yönelmeli eşsiz güzelliklerini kavramalı ve ilkelerini hem kafamıza hem de gönlümüze nakşetmeliyiz.

İnsanlık ne zaman Kur’ana yönelmiş ve onu rehber edinmişse en ileri medeniyete sahip olmuştur. Peygamberimiz (a.s.) bu gerçeği şöyle dile getirmiştir:

“Şüphesiz ki Kur’anla amel edenleri yükseltir ona uymayanları düşürür ve geri bırakır. Öyle ise Kur’ana sımsıkı sarılınız onu önder ve rehber edininiz. Çünkü Kur’an âlemlerin Rabbi ’ın mübarek bir kelâmıdır.”


Kur’ana uymak hayatı daha canlı yaşamak demektir. Onun için Kur’an-ı okuyalım iyi anlayalım ve ahkâmı ile amel edelim ki ’ın rahmetine dünya ve âhiret mutluluğuna erebilelim. Rehber önder istiyor isek işte Kur’an!

Evet değerli okurlarımız yüce kitabımıza sımsıkı sarılmalı ’ımızın emirlerine uyup yasaklarından kaçmalıyız. Kim ki ’ın kitabına sarılıp ve ona uyarsa dünyada da ahirette de büyük saadetlere kavuşur. Bizler kendimiz çoluk-çocuğumuz ve yakınlarımızın Kur’an-ı Kerimi en güzel şekilde okuyup anlamaları ve yaşamaları için mücadele etmeliyiz.

Konumuzu bir âyet meâli ile bitirelim: “Ey İnsanlar! Size Rabbinizden bir öğüt gönüllerin derdine bir şifa müminlere bir hidayet ve rahmet gelmiştir.”

alıntıdır