Kuran-ı Kerim Dertlerimize Dermandır

Sizden biri bir hadis yazdığında onu senedi ile birlikte yazınız. Eğer o hadis doğru ise ecirde o ravi ile ortak olursunuz. Eğer yanlış ise onun vebali isnad edilen ravinin üzerine olur (hazreti ali r.a.)ramuz el-hadis

Her kim vakıa suresini her gece okursa ebe da fakirlik görmez. (Tefsiri ruhul beyan- sürei vakıa- cild 9 s.344)

Her kim vakıa suresini okumaya devam ederse fakir olmaz.

—Siz hanımlarınıza vakıa suresini öğretiniz çünkü vakıa zenginlik suresidir. (Deylemi Enes r.a.)

—Her kim kıyamet suresini her gece okursa o kimse kıyamet gününde bedir gecesinde yüzü dolunay gibi parlar olduğu halde ’a kavuşur (İbni asakir- kenz'ul ummal c. 1 s.2699-2700)

—Her kim sabahladığı zaman 3 kere Euuzü billaa hissemiil alıiym mineşşeydaanirracim. Deyip Hüvülleziyi okursa Hz. 70 bin meleği akşamlayıncaya kadar ona dua etmesi için vazifelendirir. Ve o kimse o günde ölürse şehit olarak ölür. (Makul bin yesar)

Yine herkim bunu akşamladığı zaman okursa yine Hz. sabahlayıncaya kadar ona dua etmesi için 70 bin meleği vazifelendirir.

—Her kim gece ve gündüzde haşır suresini okursa ve gece ve gündüzde ölmüş olsa cennet o kimseye vaciptir.( Ebi Umame)

—Herkim sabah namazını cemeat içinde kılar seccadenin üzerinde oturur. En’am suresinin evvelinden 3 ayet okursa Hz. 70 meleği vazifelendirir ’a tesbih ederler ve o kimse için kıyamet gününe kadar tesbih ederler. (Deylemi ibni mesud)

—Her kim tebareke suresini okursa kıyamet gününde meleklerin kanatları üzerinde gelir ve o kimse için güzellikte yüzü Yusuf A.s yüzü gibidir.

—Tebareke suresi sahibi öldüğü zaman ölü adına mücadeleye başlar okuyanı cennete koyar. (Tefsirul ruhul beyan- sure-i mülk C. 1 s. 98)

—Herkim Yasin’i Şerifi dinlerse yolunda altın tasadduk etmeye denktir.Herkim Yasin’i Şerifi okursa kabul edilmiş 20 hacca denktir.Herkim Yasin’i Şerifi yazar suyunu içerse yani içine girerse içine bin nur bin rahmet Bin bereket o kimsenin kalbinden kötülüğü çıkarır her hastalığı atar. (Kenz'ul-Ummal C. 1 S. 4083-4084)

—Yasin’i Şerifte 10 bereket vardır;

1)Aç olan doyar
2)Susuz olan okusa suya kanar.
3)Uryan olan okursa giyinir
4)Bekâr olan okusa evlenir
5)Korkan kimse okusa emniyete kavuşur
6)Zindanda olan okusa çıkar
7)Misafir olan okusa seferde onun üzerine yardım olunur.
8)Borçlu olan okusa borcunu öder.
9)Bir şeyi kaybolan kimse okusa illaki bulur
10)Bir ölünün yanında okunsa ondan azap hafifletilir. (İbni merduyye- Kenz'ul-ummal- c. 1 s. 4075)

—Sıkıntıya düştüğünüz zaman Besmele ile La Havle Velaa Kuvvete İlla Billahil Aliyyil Aziimm. Okuyun çünkü dilediğimiz şeyler onunla olur envai çeşit belalar onunla def edilir. ( Ali r.a.)

—Büyük sıkıntıya düştüyseniz ‘’Hasbünallaahi ve Nığmel Mevlaa Ve Niğmel Vekiil. Deyin Manası: bana kâfidir o ne güzel vekildir (ebu hureyre)

H/Şen bir söz biliyorum belaya uğrayan okumaya görsün C.H sıkıntısını giderir o kelimede kardeşim Yusuf’un yaptığı duadır Bu dua şudur:

‘’Laa ilahe İllaa Ente Sübhaaneke innii küntü minezzaalimiin.’’ Ki evveli tevhit ortası tesbih sonu günahı ikrardır.( saad r.a.)

—Kuranı Kerimde Bakara suresinde bir ayet vardır Ayetlerin efendisidir. Şeytan bulunan evde okunsa şeytan illa o evden çıkar. Oda Ayetül Kürsü dür. (Ebu hureyre)

—Kim Ayetül Kürsüyü her namazın arkasından okursa onun ruhunu kabzedecek kişi Hz. ’tır. Ve o kimse şehit düşünceye kadar savaşan evliya ve enbiya ile savaşan kimse gibi olur.(Kenz'ul ummal c. 1 s. 2567)

—Kim Ayetül Kürsü yü okursa onun ruhunu Hz. alır. Hz.Fatıma validemizin ruhunu Hz. almıştır. Ayetül Kürsüyü devamlı okuyanında ruhunu alır meleklere havale etmez. (Hakim Zeyd el-mervezi muattala)

—Kim yatağına geldiği vakit Ayetül Kürsüyü okursa ona evine komşusunun evine etrafındaki evler üzerine emniyet verir.
(Ali r.a. kenz'ul ummal c.1 2569)

—Herkim Amenerrasülü yü okursa ona kâfi gelir ve o gecenin kıyamına geceleyin kaim olmuş sevabı alır.

—Kim farz namazın arkasından Ayetül Kürsüyü okursa o kimse diğer namaza kadar ’ın himayesinde olur.
(Huseyn bin Ali r.a. deylemi)

—Merhum K.G rahmatullahi aleyh in tavsiyesi: Başında şiddetli ağrı olan kimse alnına şehadet parmağı konulup 7 kere Hüvüllezi suresini okusa ağrıyı bıçak gibi keser.

—300 Besmele 100 salâvatı şerife seher vaktinde rızık bolluğu için okunur.

—40 gün 40 defa Ayetül Kürsü okunan eve sihir büyü tesir etmez.

Peyganber efendimiz Muaz r.anh'a:Ya muaz ben seni elbette seviyorum ve sana vasiyet ediyorum her namazın akabindeالهم اَعَنِّي عَلَي ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ

Ey benim ’ım seni zikretmeye sana şükretmeye sana güzel ibadet etmeme yardım et. bu duayı söylemeyi sakın bırakma. (Muaz bin Cebel r.a. Kenz'ul-ummal c. 1 s. 3457)

ALINTIDIR.