Bir Nefes Sıhhat...

Cenâb-ı Hak buyuruyor:

“Eyyûb'u da (an). Hani Rabbine: "Başıma bu dert geldi. Sen merhametlilerin en merhametlisisin" diye niyaz etmişti. Bunun üzerine biz tarafımızdan bir rahmet ve kulluk edenler için bir hatıra olmak üzere onun duasını kabul ettik; kendisinde dert ve sıkıntı olarak ne varsa giderdik ve ona aile efradını ayrıca bunlarla birlikte bir mislini daha verdik.” (Enbiyâ 83 84)

Rasûlullah (sav) buyuruyor:

“Hazret-i Eyyûb insanların en halîmi en sabırlısı ve en çok gazabını (öfkesini) yeneni idi.” (İbn-i Ebî Şeybe Musannef III 201)

Hz. Eyyûb ağır bir bedeni hastalığa müptela olduğunda:

Zevcesi Rahîme Hâtun geçimlerini temin için şehirdeki hanımlara iplik bükmekteydi. Bir ara efendisine:


“–Sen bir peygambersin! Allâh Teâlâ’dan sıhhat ve âfiyet istesen de bu dertleri senden alsa!” deyince Eyyûb (as

“–Sıhhat ve âfiyetle geçen günlerimiz ne kadardı?” diye sordu.

Rahîme Hâtun:

“–Seksen yıl idi.” dedi.

Bunun üzerine Hz. Eyyûb:


“–Ey Rahîme! Şiddet ve belâ zamânı sıhhat ve safâ süresi kadar olmadan Cenâb-ı Mevlâ’ya şikâyet etmekten hayâ ederim. Allâh Teâlâ bizlere nîmetler verirken (râzı oluyoruz da) O’ndan gelen belâlara niçin sabretmeyelim?!” dedi. (Osman Nuri Topbaş Nebiler Silsilesi-3 Erkam Yay.)

ALINTIDIR.