Kur'an Ayetleri Neye Göre Sıralanmıştır

'Alahınn son mukaddes kitabı bütün insanlığa İlâhi fermanı olan Kur'an 23 senede âyet âyet sûre sûre nazil olmuştur.

Peygamber Efendimiz kendisine nazil olan âyet ve sûreleri yanında bulunan sahabelerine okur sahabeler de onu ezber ederler bir kısmı da yazardı. Bundan ayrı olarak Peygamber Efendimizin vahiy kâtipleri vardı. Bunlar nazil olan âyetleri ve sûreleri özel olarak yazmakla vazifeli idiler.

Gelen âyet ve sûrenin nerede yer alacağı Kur'an'ın neresine gireceği de bizzat Peygamberimize Cebrail (A.S.) vasıtasıyla bildiriliyor o da vahiy kâtiplerine tarif ederek gerekeni yaptırıyordu. Böylece Hz. Peygamberin sağlığında Kur'an'ın tamamı yazılmış nereye neyin gireceği belli olmuştur. Aynca Cebrail (A.S.) her Ramazanda gelir o güne kadar nazil olmuş âyet ve sûreleri Peygamberimize yeni baştan okurdu.

Efendimizin vefatından evvelki son Ramazanda Hz. Cibril yine gelmiş ancak bu sefer Kur'an'ı Peygamberimizle iki sefer okumuşlardı. Birinci sefer Hz. Cibril okumuş Peygamberimiz dinlemiş; ikinci seferde ise Peygamberimiz okumuş Hz. Cibril dinlemişti. Böylece Kur'an son şeklini almıştı.

ALINTIDIR.