Uyar Bizleri Ey Furkan!

Rahman ve Rahim Olan ALLAH'ın Adıyla

Furkan 1:"Âlemlere uyarıcı olsun diye kulu Muhammed'e Furkan'ı indiren ALLAH yüceler yücesidir."

Uyar bizi ey Furkan! Uyar! Yürekleri henüz ölmemişleri;

Furkan 2 :Göklerin ve yerin mülkü O'nundur.O bir çocuk edinmemiştirmülkünde ortağı yoktur .Her şeyi yaratmış ona ölçü biçim ve düzen vermiştir.

De ki:
"ALLAH(cc) Bir ve Tek'tir. O'ndan başka ilah O'ndan başka Efendi O'ndan başka Rab yok. Muhammed (sav) O'nun hem kuludur hem elçisi. O(sav) ancak müjdeleyici ve uyarıcıdır:

Furkan 56-57: "(Resulüm!) Biz seni ancak müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik.De ki: Buna karşılık sizden Rabbine doğru bir yol tutmayı dileyen kimseler (olmanız) dışında herhangi bir ücret istemiyorum. "


Yaratan ALLAH'tır; yeri göğü her ikisi arasındakileri ve ötesindekileri gördüklerimizi ve göremediklerimizi zamanı ve mekanı hayatı ve ölümü ölümden sonra dirilişi Hesab Gününü ve Ahiret'i ardından gelecek olan sonsuz hayatı; Cennet'i ve Cehennem'i."

Al-i İmran 109: "Göklerdeki ve yerdeki her şey ALLAH'a aittir ve hepsi asıl kaynağı olan ALLAH'a döner."

Sen ki her şeyin Tek Sahibi olan tarafından indirildin. Uyar bizleri!

Furkan 6: (Resulüm!) De ki: Onu göklerde ve yerdeki gizlilikleri bilen ALLAH indirdi. Şüphesiz O çok bağışlayıcıdır engin merhamet sahibidir.

ALLAH'ın çok bağışlayıcı olduğunu merhametinin engin olduğunu hatırlat bizlere. O'nun Vedud; çok seven olduğunu hatırlat. İnsanların bir kısmı o kadar çok korkular yüklendiler ki O'nu sevmekten korkuyorlar O'nun tarafından sevilmeyecekleri zannıyla yürekleri paramparça. ALLAH'ın tevbeleri kabul edip günahları bağışlayacağını unutuyorlar. Bir kısmı da tersine "nasıl olsa affedileceğim zannıyla kendilerine kötülük ediyorlar. Gerçeği açıkça söyle;

Ankebut 7: "İman edip doğru ve yararlı işler yapanlara gelince Biz onların [önceki] kötülüklerini mutlaka sileriz ve onları yaptıkları iyiliklere göre ödüllendiririz.

Furkan 70-71: "“Ancak tevbe ve iman edip salih amellerde bulunanlar başkadır; ALLAH onların kötülüklerini iyiliklere çevirir. ALLAH çok bağışlayıcıdır engin merhamet sahibidir. Kim tevbe edip iyi davranış gösterirse şüphesiz o tevbesi kabul edilmiş olarak ALLAH'a döner. ”

ALLAH'ın merhametinin engin olduğunu tevbesi kabul edilecek olanların açık tanımını öğret bizlere ki şeytanın ALLAH'ın affediciliği ile kandırmasına kanmayalım:

Furkan 72-77: "(O kullar) yalan yere şahitlik etmezler boş sözlerle karşılaştıklarında vakar ile (oradan) geçip giderler. Kendilerine Rablerinin ayetleri hatırlatıldığında ise onlara karşı sağır ve kör davranmazlar; (Ve o kullar Rabbimiz! Bize gözümüzü aydınlatacak eşler ve zürriyetler bağışla ve bizi takva sahiplerine önder kıl! derler. İşte onlara sabretmelerine karşılık cennetin en yüksek makamı verilecek orada hürmet ve selamla karşılanacaklardır. Orada ebedi kalacaklardır. Orası ne güzel bir yerleşme ve ikamet yeridir. (Resulüm!) De ki: (Kulluk ve) yalvarmanız olmasa Rabbim size ne diye değer versin? (Ey inkarcılar! Siz Resul'ün bildirdiklerini) kesinkes yalan saydınız; onun için azap yakanızı bırakmayacaktır!

Hatırlat bizlere: Hayatın ancak denge üzere yaşandığı zaman anlamlı değerli ve çok güzel olduğunu anlat. Dengesizlikler yüzünden; ıstırabın acının bitmediğini öğret bizlere: "

Bakara 143:" Ve böylece sizin dengeli ve ölçülü bir toplum olmanızı istedik ki hayatınızla tüm insanlığın huzurunda hakikatin şahitleri olasınız ve Elçi de sizin huzurunuzda ona şahitlik yapsın........"

Al-i İmran 110: "SİZ insanlığın iyiliği için çıkarılmış hayırlı bir topluluksunuz; doğru olanı emreder eğri olandan alıkoyarsınız ve ALLAH'a inanırsınız. Eğer geçmiş vahyin mensupları bu tür bir inanca ermiş olsalardı bu kendi iyiliklerine olacaktı; [ama] içlerinden pek az inanan bulunsa da onların çoğu fasıktır:"

137: "SİZDEN önce nice hayat tarzları gelip geçti. Öyleyse yeryüzünde dolaşın ve hakikati yalanlayanların sonunun ne olduğunu görün:

138: Bu bütün insanlara açık bir ders ve ALLAH'a karşı sorumluluklarının bilincinde olanlar için bir rehber ve bir öğüt olsun.

139: Öyleyse cesaretinizi yitirmeyin ve üzülmeyin:Eğer gerçekten inanıyorsanız mutlaka (insanların) en üstünü olursunuz.

ALINTIDIR.