Etiketlenen üyelerin listesi

 1. #1
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart Kuran Mucizeleri

  Kuran Mucizeleri

  Şer-kötülük Allah’tan mı gelir?


  Bu konuda eleştiri yapılmaya çalışılan Nisa Suresindeki iki ayettir. Önce bu ayetlere bakalım:

  Her nerede olursanız ölüm sizi bulur; yüksekçe yerlerde tahkim edilmiş şatolarda olsanız bile. Onlara bir iyilik dokunsa: “Bu Allah’tandır” derler; onlara bir kötülük dokunsa: “Bu sendendir” derler. De ki: “Tümü Allah’tandır.” Fakat ne oluyor ki bu topluluğa hiç bir sözü anlamaya çalışmıyorlar? Sana iyilikten her ne gelirse Allah’tandır kötülükten de sana ne gelirse o da kendindendir. Biz seni insanlara bir elçi olarak gönderdik; şahid olarak Allah yeter. (4 Nisa Suresi - 78/79)

  78. ayette tümü Allah katındandır derken 79. ayete ise kötülüklerin kendinden olduğu bildirilmektedir. Bu iki mealde mana aynı gibi gözükürken orijinal Arapçasında birbirinden farklı olarak geçen bir kelime vardır. 78. ayette tümü Allah’tandır derken burada Arapça “ indi” (tarafından) kelimesi geçer. Fakat yukarıda mealini verdiğimiz 79. ayette bu kelime geçmez. Bu kelime önemli bir anlam farkı ortaya çıkartır. Her şey Allah tarafından (indi Allah –indillah-) dır. Bu ayetlerin yerine doğru mealleri verilmiş kelimeleri koyduğumuzda var gibi görülen çelişkinin yok olduğu görülecektir.Her şey sonuçta Allah’ın dilemesi ve takdiriyledir. Başlara gelen kötülükler ise kendi elleriyle kazanılması sonucundadır. Örneğin bir insan elini ateşe soksa eli yanar. Elinin yanması Allah’ın yarattığı kanunlar gereğidir. Fakat elini yakan buna elini sokandır. Sorumluluk elini sokan insandandır; ama onun elini yakan bu doğa kanunlarını yaratan Allah’tır.

  Hüküm gününde inkar edenlerin kitapları hangi tarafından verilir?

  Cehennem ehlinin hesap günü kitaplarının verilmesiyle ilgili ayetlerde bir çelişki olduğu iddia edilmektedir. İnşikak ve Hakka surelerindeki konuyla ilgili ayetler şöyledir:

  Kimin de kitabı ardından verilirse (84 İnşikak Suresi 10)

  Kitabı sol eline verilen ise; o da der ki: “Bana keşke kitabım verilmeseydi.” (69 Hakka Suresi 25)

  İnşikak suresinin 10. ayetinde kitabı ardından verilenlerden söz edilmektedir. Burada cehennem ehlinin kitabının arkalarından uzatıldığı anlaşılmaktadır. Hakka suresinin 25. ayetinde ise kitabın cehennem ehlinin sol ellerine verileceği söylenmiştir. Bu iki ayet arasında hiç bir çelişki yoktur. Birinde kitabın uzatıldığı yön olan ‘’arkalarından’’ söz edilmekte diğerinde ise kitabın cehennem ehlinin sol ellerine verilmesinden söz edilmektedir. Yani cehennem ehlinin kitabı arkalarından uzatılarak sol ellerine verilecektir. Çelişki bir yana iki ayette söylenen ifadeler birbirini tamamlamaktadır.


  kuranda celiski yoktur

 2. #2
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  19 Mucizesi

  Kuran’da tekrar eden sayıların dışında 19 sayısının ayrı bir önemi vardır. 19 sayısıyla ilişkili olarak bazı kelimler ve harfler Kur’an içinde mucizevi bir şekilde yerleştirilmiştir. Allah Müddessir suresinde 19 rakamına dikkat çekerek “Onun üzerinde on dokuz vardır.” (Müddessir30) buyurmaktadır. Harflerin mucizevi bir şekilde sıralanışına dikkat edildiğinde Kuran’ın Allah katından gelen bir kitap olduğu gerçeği bir kez daha ortaya konmaktadır. Şimdi Kur’an’daki bu konuyla ilgili örneklerin kısa bir özetine bakalım:

  - Besmele tam 19 harften oluşmaktadır.

  RESİM-65
  - Kuran 114 ( 19×6) suredir.
  - İlk vahyolan sure (96. sure) sondan 19. suredir.
  - Kuran’ın ilk vahyedilen ayetleri 96. surenin ilk 5 ayetidir ve bu ayetlerin toplam kelime sayısı 19′dur.
  - Vahyedilen ilk sure (Alak Suresi) 19 ayete sahiptir ve 285 (19 x 15) harf içerir.

  RESİM-66
  - Son vahyedilen sure olan Nasr toplam 19 kelimeden oluşur.

  - Kuran’da 114 (19 x 6) besmele bulunur. Bu sayı da 19′un 6 katıdır. (Kuran’da 113 sure besmele ile başlar. Başında besmele bulunmayan tek sure 9 numaralı Tevbe Suresi’dir. Kuran’da sadece Neml Suresi’nde iki besmele bulunmaktadır. Bu besmelelerden biri surenin başında diğeri ise 30. ayette yer alır. Besmele ile başlamayan Tevbe Suresi’nden itibaren saymaya başlanıldığında Neml Suresi’nin 19. sırada yer aldığı görülecektir.)
  - “Rahman” kelimesi ise Kuran’da 57 (19 x 3) defa geçmektedir.

  - Kuran’da bahsi geçen 30 farklı rakam vardır. Kuran’da geçen tüm bu sayıları (tekrarlar dikkate alınmadan) topladığımızda çıkan sayı 162.146′dır. Bu da 19′un 8.534 katıdır.

  Kaf harfi ile başlayan 50. surede 57 (19 x 3) adet Kaf harfi vardır. Başında Kaf harfi bulunan 42. surede yine 57 (19×3) adet Kaf harfi bulunur. 50. surenin 45 ayeti vardır. Bunları toplarsak sonuç 95 (19 x 5)’tir. 42. surenin 53 ayeti vardır. Bunları toplarsak 42+53 yine 95 (19 x 5)’tir.

  - Ya Sin harfleri Yasin Suresi’nin başında bulunmaktadırlar. Sin harfi Yasin Suresi’nde 48 defa geçmekte iken Ya harfi 237 defa geçmektedir. Bu iki harfin toplamı 285 (19 x 15)’tir.

  - Kaf Ha Ya Ayn Sad başlangıç harfleri tek bir surede -19. sure- geçmektedir. Kaf harfi bu surede 137 defa Ha harfi 175 defa Ya harfi 343 defa Ayn harfi 117 defa ve Sad harfi 26 defa geçmektedir. 5 harfin toplam olarak geçtiği yerlerin sayısı 137 + 175 + 343 + 117 + 26 = 798 (19 x 42)
  Bu örnekler Kuran’daki 19 sayısı hakkında kısa bir özettir.

  Bu örnekler artırılabilir. Sadece bu kısa özet bile Kuran’daki kelimelerin ve harflerin seçimini bir insan eliyle yapılamayacağını ve Yüce Allah’ın sözleri olduğunu bizlere göstermeye yeterlidir. Allah Kuran’ın bu üstün özelliklerinden dolayı onun bir benzerinin yazılamayacağını 3 ayrı yerde söylemektedir:


  2/23- Eğer kulumuza indirdiğimiz (Kur’an)’dan şüphedeyseniz bu durumda siz de bunun benzeri bir sûre getirin. Ve eğer doğru sözlüyseniz Allah’tan başka şahitlerinizi (kendilerine güvendiğiniz yardımcılarınızı) çağırın.

  10/38- Yoksa: “Bunu kendisi yalan olarak uydurdu” mu diyorlar? De ki: “Bunun benzeri olan bir sûre getirin ve eğer gerçekten doğru sözlüyseniz Allah’tan başka çağırabildiklerinizi çağırın.”

  11/13- Yoksa: “Onu kendisi uydurdu” mu diyorlar? De ki: “Haydi siz yalan üzere uydurulmuş olarak onun benzeri on sûre getirin ve eğer doğru sözlüyseniz Allah’tan başka çağırabildiklerinizi çağırın.”

  Bu ayetlerde değil Kuran’ın tümü “bunun benzeri bir sure” getirin denmektedir. Bu ayetlerin geçtiği surelerin ortak özelliği hepsinin başlangıcında “mukata” harflerinin olmasıdır.

  kuranda celiski yoktur

 3. #3
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  MATEMATİKSEL MUCİZELER

  Gün günler ve ay kelimeleri

  Kuran’da tekil olarak gün ( yevm) kelimesi tam 365 sefer geçer. Dünya güneş etrafındaki bir turu olan bir yıl yani 365 gündür. Gün kelimesinin çoğul kullanımı olan (eyyam yevmeyn) kelimeleri ise tam 30 değer geçer. Kuran’da ay (senenin ayı anlamında) tam 12 sefer geçer. Bilindiği gibi bir sene 12 ay vardır. Gün kelimesi tüm çekimleriyle Kuran’da tam 475 sefer geçer. Bu 19’un tam 25 katıdır. Bu sayının 19 katı olmasının bir önemi vardır. Bunun dışında da 25 sayısının Güneş için ayrı bir önemi vardır. Dünya Güneşin etrafında bir yılda döndüğünde kendi ekseni etrafında 365 kere dönmüş olur. Güneş ise kendi etrafında bir yılda tam 25 sefer döner. Ayrıca 25’in katsayısı olan 19’un Güneş-Dünya-Gün kavramları bağlamında önemi vardır. Çünkü Dünya’nın Güneş’in ve Ay’ın aynı hizaya geldiği Meton devri; 19 Dünya yılında bir oluşur.
  RESİM-39
  Yani Güneş bir Meton devrinde 19×25= 475 defa kendi etrafında dönmüş olur.. Bu sayı tamı tamına gün kelimesinin tüm türevleriyle Kuran’daki geçiş sayısına eşittir. Dünya ve güneşin hareketleri ile Kuran’da gün ay kelimelerin tekrarlarının bu kadar ilişkili olması gerçekten tesadüf olarak düşünülemez. Bu tekrar sayıları ile Dünya ve Güneş’in hareketleri arasındaki uyum hesaplanması kolay fakat taklit edilmesi imkansız bir Kuran mucizesidir.

  Karaların ve denizlerin oranı
  “Deniz (bahr)” kelimesi Kuran’da 32 defa geçer. Kuran’da geçen “bahr” kelimesi deniz-ler gibi göl ırmak tipi büyük suları da ifade eder. “Kara (berr yabas)” ifadesi ise Kuran’da 13 defa geçer. Eğer 32’nin 45’e oranını alırsak karşımıza %71111 çıkar. Dünya üzerindeki karalarla denizlerin oranı da bu çıkan orandır. Dünya’nın %71’i sularla kaplıdır %29’u ise karalarla kaplıdır.

  Tekrar eden kelimeler
  Kuran’da birbiriyle ilişkili bazı kelimelerin tekrar sayısına bakıldığında da ilginç bir sonuç ile karşılaşılmaktadır:

  Kadın 23 kere
  Erkek 23 kere
  RESİM-64

  İnsan hücresinde 46 kromozom vardır. Erkek ve kadın üreme hücrelerinde ise 23’er kromozom vardır. Kuran’da kadın ve erkek kelimelerinin eşit geçmesinin yanında üreme hücrelerinindeki kromozom sayısının da tekrar sayısı olan 23 olması oldukça dikkat çekicidir.

  İnsan kelimesi Kuran’da tam 65 sefer geçer. İnsanın oluşumunda geçirdiği evreni tanımlayan kelimelerin Kuran’da geçiş sayıları da 65’tir.

  Toprak (Turabun) 17 kere
  Nutfe ( Nutfun) 12 kere
  Embriyon ( alak) 6 kere
  Bir çiğnemlik et (Medaa) 3 kere
  Kemik (İzamun) 15 kere
  Et (Lehmun) 12 kere
  Toplam 65

  Bitki 26 kere
  Ağaç 26 kere

  Ceza 117 kere
  Affetmek 234 kere ( 117’nin 2 katı)

  Dedi 332 Kere
  Dediler 332 kere

  Dünya 115 kere
  Ahiret 115 kere

  İman 25 kere
  Küfür 25 kere

  Şeytan 88 kere
  Melek 88 kere

  Cennet 77 kere
  Cehennem 77 kere

  Zekat 32 kere
  Bereket 32 kere

  Yaz+sıcak 5 kere
  Kış +soğuk 5 kere

  Akletmek 49 kere
  Nur 49 kere

  Dil 50 kere
  Vaaz 50 kere

  Sevgi 88 kere
  İtaat 88 kere

  Musibet 75 kere
  Şükür 75 kere

  Doğru yol 79 kere
  Rahmet 79 kere

  Sıkıntı 13 kere
  Huzur 13 kere

  Hıyanet 16 kere
  Habis 16 kere

  (Kaynak: Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ])

 4. #4
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  RUMLARIN GALİBİYETİ VE YERİN EN ALÇAK BÖLGESİ

  Rum suresinde Allah o dönem için gelecekte olacak bir olay ile ilgili bir haber vermiştir. Buna göre savaş halinde olan Bizanslılar ( Rumlar) ve Persler arasıdaki savaşta yenik durumda olan Romalıların 3 ile 9 yıllık bir süre içinde tekrar galip geleceği bildirilmiştir.

  Rumlar yenilgiye uğradılar. Dünyanın en alçak yerinde. Ama onlar yenilgilerinin ardından yeneceklerdir. Üç ile dokuz yıl içinde. Bundan önce de sonra da emir Allah’ındır.

  O gün inananlar sevineceklerdir. (30 Rum Suresi 24)

  Gerçekten de ayette ifade edildiği gibi Bizanslılar yenik durumdan kurtulmuşlar ve galip gelmişlerdir. Bizans (Roma) tarihini okuyanlar Bizans imparatorluğunun en büyük bunalımlarından birini 7. yüzyılda (Kuran’ın indiği dönemde) yaşadığını bu bunalımın en önemli sebeplerinden birinin Persler’le (İranlılar) yaşanan sorunlar olduğunu göreceklerdir. Bizans daha sonra sorunlarını aşmış ve bu bunalımı atlatmıştır. Tarihi bilgiler Kuran’ın Bizans tarihi hakkındaki söylediklerinin doğruluğunu onaylar.

  resim 63
  Bizanslılar daha önce sahip oldukları olan Mezopotamya Kilikya Suriye Filistin Mısır ve Ermenistan’ı Perslilerin işgaline terk etmek zorunda kalırlar. Tarihi kaynaklarda Bizans’ın Persler’le yapılan savaşta uğradığı kayıp yüzünden bir daha toparlanamayacağının sanıldığı anlatılır. Oysa Kuran’ın her haberi gibi bu haberi de doğru çıkacaktır. Persler Ninova harabelerinin yakınında MS. 627 yılında Bizanslılara yenilirler. Persler işgal ettikleri yerlerden geri çekilmek ve barış anlaşması imzalamak zorunda kalırlar. (Warren Treadgold A History of the Byzantine State and Society Stanford University Press sayfa 287299). Bu peygamberimiz döneminde yaşanmış bir Kuran mucizesidir. Burada bir başka dikkat çekilen nokta da savaşın yapıldığı yer hakkındadır. Ayette bunun “yerin en alçak” bölgesinde olduğu belirtilmektedir. Bizans İmparatorluğunun Persler’e yenildiği bölge Suriye Filistin ve şimdiki Ürdün topraklarının kesiştiği bölgede yer alan Lut gölü (ölü deniz) havzasıdır.

  RESİM-38
  Deniz seviyesinden 395 metre aşağıda olan Lut gölü çevresi Dünya’mızın “en alçak” noktasıdır. Dolayısıyla bu ayette bildirilen iki mucizevi bilgi ortaya çıkmış olur. Rumların tekrar galip geleceğine ait geleceğe dair bilgi aynen gerçekleşmiştir. Ayrıca jeofizik biliminin gelişmesi ve uydu teknolojisinin katkısıyla bilinebilen yerin en alçak bölgesinin de bu ayette gösterildiği ortaya çıkmaktadır.

  kuranda celiski yoktur

 5. #5
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  AD KAVMİ VE İREM ŞEHRİ

  Kuran’da geçen kıssaların benzeri genelde Tevrat ve İncil’de de vardır. Örneğin bazı farklılıklar olsa da İbrahim kıssasının bir bölümünü Musa kıssasını Yusuf yada Lut kıssasını bu kitaplarda da bulabilirsiniz. Bu kıssalar içinde Ad kavmi hakkındaki bilgiler ise diğer kitaplarda yoktur.
  Bu kıssada Allah Ad kavmine Hud peygamberi gönderdiğini bildirmektedir. Kavmi ise Hud peygamberin bu çağrısına uymaz onun uyarılarına rağmen putperest inanç ve tavırlarından vazgeçmezler. Bunun ardından Allah Ad kavminin yaşadığı yüksek sütunlu İrem şehrini helak eder. Bu şehirden Fecr suresinde şöyle söz edilir:

  Efendinin Ad’a ne yaptığını görmedin mi? Yüksek sütunların sahibi İrem’e. Ki şehirler içinde bir benzeri yaratılmamıştı. (89 Fecr Suresi 68)

  Sadece Kuran’da geçen bu kavimin arkeolojik bulgularına amatör bir arkeolog olan Nicholos Clapp tarafından bulundu. Bu şehri bulmak için uzun süre uğraşan Clapp NASA ile orak çalışarak amacına ulaşabildi.

  RESİM-37
  Bölgenin uydudan çekilmiş resimlerini kullanarak eski yolların izlerini takip etti ve İrem şehrinin kalıntılarını buldu. Yapılan kazılarda bu şehrin diğer antik şehirlerden farklı olarak her tarafında yüksek sütunların bulunduğu ortaya çıktı.

  kuranda celiski yoktur

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Bu Konu için Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş