Rahmet ve Yol Gösterici Olarak Kur'an-ı Kerim

Bu kendisinde şüphe olmayan muttakiler için yol gösterici olan bir kitaptır." (Bakara Suresi 2)

Kuran Allah (cc)'ın sözüdür. Allah (cc) kullarına Kendisini tanıtmak yaratılış amaçlarını dünya hayatının konumunu imtihanın özelliklerini ve insanlardan neler istediğini onlara bildirmek ahireti müjdelemek ve güzel ahlakı tarif etmek gibi birçok hikmet üzerine Kuran'ı indirmiştir. Cebrail vasıtasıyla Hz. Muhammed (sav)'e vahyedilen Kuran son kitap olması itibariyle kıyamete kadar geçerli olacak olan ve insan elinin müdahele edemeyeceği bir kitaptır. Allah (cc) Kuran'ın korunma altında olduğunu bir ayette şöyle haber vermektedir:

"Hiç şüphesiz zikri (Kur'an'ı) Biz indirdik Biz; onun koruyucuları da gerçekten Biziz. " (Hicr Suresi 9)

Kuran'ın eşsiz üslubu ve içerdiği üstün hikmet onun Allah (cc)'ın sözü olduğunun kesin bir delilidir. Bunların yanı sıra Kuran'ın Allah (cc) Katından indirildiğini ispatlayan pek çok mucizevi özelliği de vardır. Bu özelliklerden biri 20. ve 21. yüzyıl teknolojisiyle eriştiğimiz bazı bilimsel gerçeklerin 1400 yıl önce Kuran'da bildirilmiş olmasıdır. Kuran'ın indirildiği dönemde bilimsel olarak saptanması mümkün olmayan bu bilgiler günümüz insanına Kuran'ın Allah (cc) sözü olduğunu bir kez daha ispatlamıştır.

Kuran'ın bir diğer önemli özelliği ise (tahrif edilmiş Tevrat ve İncil'in aksine) içinde hiçbir çelişki bulunmamasıdır ve bu da Kuran'ın Allah (cc) sözü olduğunun bir başka ispatıdır Allah (cc) bu gerçeği insanlara şöyle hatırlatmaktadır:

"Onlar hâlâ Kur'an'ı iyice düşünmüyorlar mı? Eğer o Allah'tan başkasının Katından olsaydı kuşkusuz içinde birçok aykırılıklar (çelişkiler ihtilaflar) bulacaklardı." (Nisa Suresi 82)

Kuran insanlar için yol göstericidir. Aynı zamanda doğru ile yanlışı birbirinden ayıran mutlak doğru bir ölçüdür ki bu nedenle Kuran'ın bir ismi de "Furkan" yani "ayırt eden"dir:

"... Doğruyu yanlıştan ayıran (Furkan)ı da indirdi. Gerçek şu ki Allah'ın ayetlerini inkar edenler için şiddetli bir azab vardır…" (Al-i İmran Suresi 4)

Kuran; insanlara öğüt veren sonsuz ahiret hayatları için onları uyaran bir kitaptır:

"İşte bu (Kur'an) uyarılıp korkutulsunlar gerçekten O'nun yalnızca bir tek İlah olduğunu bilsinler ve temiz akıl sahipleri iyice öğüt alıp düşünsünler diye bir bildirip-duyurma (bir belağ)dır. " (İbrahim Suresi 52)

Kuran Allah (cc)'ın indirdiği son ve kıyamete kadar geçerli olacak tek hak kitaptır. Allah (cc)'ın bundan önce indirmiş olduğu Tevrat ve İncil de indirildikleri dönemlerde hak kitap olmalarına rağmen sonraları insan eliyle ekleme ve çıkarma yapılarak değiştirildiği için şu anda geçerli olma özelliklerini kaybetmişlerdir. Allah (cc) Kendi Katında İslam'ı tek geçerli din olarak kabul ettiğini de bir ayette şöyle bildirmiştir:

"Kim İslam'dan başka bir din ararsa asla ondan kabul edilmez. O ahirette de kayba uğrayanlardandır." (Al-i İmran Suresi 85)

ALINTIDIR.