Peygamber Efendimizin Dilinden Kur'an-ı Kerim

Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]PEYGAMBER EFENDİMİZİN(SAV) DİLİNDEN Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]
KUR’AN-I KERİM


·“Sizin en hayırlınız Kur’an’ı öğreteniniz ve öğreneninizdir.” Darimi:2/437

·“Kur’an’ı seslerinizle süsleyiniz.” Ebu Davut:2/74 Nesai;2/79

·“İçinde Kur’an’dan bir şey olmayan kişi harap eve benzer.”

Sünen-i Tirmizi; 5/177

·“Allah(c.c) yeryüzünde azabı hak etmiş olanları azaplandıracağı

zaman Kur’an’ı öğrenmeye çalışan çocukların yüzü suyu

hürmetine azap etmekten vazgeçer.” Darimi:2/439

·“Kim Kur’an’dan bir ayet dinlerse dinlediği ayet onun için(dünyada ve ahirette) nur olur.” Darimi:2/444

·“Şüphesiz Kur’an’ı okuyana bir sevap onu dinleyene iki sevap vardır.

Darimi:2/444

·“Şüphesiz insanların bir kısmı Allah’ın dostlarıdır. Onlar ehl-i Kuran olanlardır.” İbn-i Mace:1/78 Darimi:2/433

·“Kur’an Allah’a gökler yerler ve onlarda bulunanlardan daha sevimlidir.” Darimi:2/441

·“Kur’an’ın okunduğu evin hayır ve bereketi artar Kur’an’ın okunmadığı evin hayır ve bereketi azalır.” El İtkan-Suyuti:2/331

·“Kur’an’ı çok okuyan hafızlar Cennet ehlinin liderleri başkanlarıdır.”

El İtkan Suyuti:2/332

·“Sözlerin en hayırlısı Allahın kitabı Kur’an’dır.” Buhari:6/327 Müslim:3

·“Çocuğuna Kur’an öğreten babaya Cennette taç giydirilir.”Taberani Evsat

·“Kim Allah’ın kitabından bir ayet öğrenirse kıyamet günü öğrendiği bu ayet onu gülerek karşılar.” Buhari:6/327 Müslim:2/194

·“Oruç ve Kur’an sahiplerine şefaat ederler.”El İtkan:2/333

·“Sizler (kıyamet günü) Allah’ın katına Kur’an’dan daha üstün bir şey ile varamazsınız.” El İtkan:2/333

·“İçinde Kur’an okunan ev içindeki aile fertlerine (okyanuslar kadar) genişler. Melekler oraya iner şeytanlar ise oradan kaçar. O ev hayır ve bereketle dolar. Kuran okunmayan ev halkına daralır melekler orayı terk eder şeytanlar ise oraya musallat olur. O evin hayır ve bereketi kaçar.”Tirmizi:5/18

·“Ben Kur’an’ı başkasından dinlemeyi severim.” Buhari:6/336

·Kendinizi Kur’an’a iyice alıştırınız. (onu daima okuyup müzakere ediniz) Nefsim yed-i kudretinde olan Allah’a yemin ederim ki o Kur’an insanların kalbinden kaçması(unutulması) devenin yularından kurtulup kaçmasından daha kolaydır. Müslim:2/192


H.İbrahim Yıldırım

ALINTIDIR.