Zaman İhtiyarlaştıkça Kuran Gençleşiyor

Dünyamız oldukça yaşlı. Yaratıldığı günden beri fırtına hızıyla geçen milyonlarca yılın tahribatı dünyamızın çehresinde dağında taşında derin izler bırakmış. Geçen her bir saniye akan her bir zaman parçası dünyamızı ve her şeyi hızla eskitiyor.

Zaman nehri baş döndürücü bir sür’atle akıyor; dağı taşı peşinden sürükleyip götürüyor; önüne çıkan her nesneye eline geçirdiği her zerreye öyle bir “fanilik” tokadı vuruyor ki bir daha kendine gelmeyecek ölçüde perişan ediyor. Öyle mecalsiz öyle güçsüz kuvvetsiz öyle çaresiz bırakıyor her şeyi.

İnsanlar yıpranmaz mı zaman çarkında mekân yıpranırken dağ taş hırpalanırken. Bakıyorsunuz; tam medenî bir çağı yakaladık diyorsunuz; insanlık yine o vahşet devrine geri dönüyor yine o canavar tıynetinin nöbeti tutuyor yine o hunhar damarları kabarıyor yine o ilkel zamanlarını bir daha yaşıyor. Vuruyor kırıyor öldürüyor parçalıyor dağıtıyor. Kuvvet gene bütün kabalığıyla hakkın adaletin merhametin insafın iyiliğin karşısında. Medeniyet masal gibi efsane gibi kalıyor. İnsanlık yıpranıyor.

İnsana bağlı ne varsa yıpranıyor. Yasalar kânunlar yönetmelikler emirnameler düşünceler felsefeler sistemler anlayışlar görgüler gelenekler görenekler örfler âdetler davranışlar yaşayışlar... Hepsi değişiyor hepsi yıpranıyor hepsi ihtiyarlıyor hepsinin zamanı çabucak geçiyor. Dünkü gelenek bu güne oturmuyor. Dün yapılan kânun bu güne dar geliyor. Dün ileri sürülen görüş bu gün geçerliliğini kaybediyor. Dünkü sistemler bu güne cevap veremiyor. Dünkü teknoloji bu gün hantal kalıyor.

Fakat Kur’ân gençleşiyor. Üstad Bedîüzzaman’ın ifadesiyle “Zaman ihtiyarlandıkça Kur’ân gençleşiyor. Rumuzu tavazzuh ediyor.”1 Yani Kur’ân bütün zamanları kucaklıyor bütün çağların önünden gidiyor. Çağlar ihtiyarlarken zaman yaşlanırken dünya kocarken Kur’ân gençleşiyor. Her geçen zaman birimi Kur’ân’ın bir ayetini tefsir ediyor bir hükmünü doğruluyor bir işaretini ortaya çıkarıyor bir rumuzunu açıklıyor. Zaman en mükemmel müfessirdir; Kur’ân’ı tefsir ediyor. Kur’ân’ın öyle hükümleri var ki öyle rumuzları var ki ancak yeni bir zamanla ve yeni bir çağla anlaşılıyor.

Kur’ân’ın hiçbir çağrısı yoktur ki evrensel olmasın. Kur’ân’ın hiçbir işareti yoktur ki tüm insanları muhatap almasın. Kur’ân’ın hiçbir tavsiyesi yoktur ki zengin fakir hasta sağlıklı genç yaşlı köle efendi kadın erkek memur âmir tüm beşere saadet kaynağı teşkil etmesin tüm insanlığa huzur vermesin tüm tabi olanlarına tüm inananlarına gerçek uygarlığı gerçek medeniyeti göstermiş olmasın.

Bu gün Müslüman olsun olmasın doğudan batıya hemen tüm toplumlarda “temizlik” gibi “doğruluk” gibi “cömertlik” gibi “insan hakları” gibi “vicdanî özgürlükler” gibi “hürriyet” gibi “istişare” gibi “azimle çalışmak” gibi “yardımseverlik” gibi “akla ve ilme önem vermek” gibi “düşünceye değer vermek” gibi “kaliteli iş” gibi “Allah’a iman” gibi ne kadar yüce değerler manzumesi baş tacı yapılıyorsa hepsinde bu değerleri beşere hediye eden Kur’ân’ın bin dört yüz yıllık emeği söz konusu. Bu gün doğudan batıya hemen tüm toplumlarda Kur’ân’ın yasakladığı şeylerin kötülüğü kabul ediliyorsa Kur’ân’ın emirlerinin isabetliliği teslim ediliyorsa Kur’ân’ın en küçük işareti bile dikkatten kaçırılmadan araştırılıyor ve inceleniyorsa ve tüm toplumlar Kur’ân’ın barış ve esenlik yüklü mesajları karşısında hayran iseler bütün bunlar Kur’ân’ın beşer üzerinde kurduğu İlâhî otoritenin ihtişamından başka bir şey değildir.

Çünkü Kur’ân Allah kelâmıdır. Kur’ân çağlar üstüdür. Zaman ne kadar değişirse değişsin Kur’ân hep genç kalıyor.

Dipnot :

1- Mektûbât s.460 (Hakikat Çekirdekleri No: 80;Hutbe-i Şâmiye s. 113


ALINTIDIR.