Kuran'da Kandaki Oksitlenme Olayı

Asla hayır; onların kazandıkları kalpleri üzerinde pas tutmuştur. (Mutaffifin Suresi 14)

Mutaffifin Suresi’nin 14. ayetinde kalpler için kullanılan
“pas tutma” ifadesi kalpte gerçekleşen biokimyasal bir reaksiyona işaret ediyor olabilir. (Doğrusunu Allah bilir.) Pas bilindiği gibi demirin oksijenle reaksiyona girmesi -okside olması- sonucu oluşur. Havadan aldığımız oksijen de kandaki hemoglobinde bulunan demir sayesinde vücutta taşınır. Bu esnada oksijen kandaki demir ile reaksiyona girer. Böylece insan vücudundaki kanda -dolayısıyla dolaşım sisteminin merkezi olan kalpte- sürekli olarak paslanmaya benzer bir reaksiyon oluşur.

Hatta vücuttaki demir fazlalığı aynen paslanma benzeri oksitlenme yaparak tüm vücut hücrelerinin erken yaşlanmasına neden olur.1 Vücutta aşırı demir birikmesi sonucu oluşan “hemokromatoz” hastalığında da demir zehirli bir etki meydana getirerek kalp karaciğer gibi organların iflasına sebep olur. Bu olay demirin oksitlenmesi sonucu oluştuğu için organlarda “pas birikmesi” ya da organların “paslanması” olarak tarif edilir.2
Science News dergisinde Dr. Sharon McDonnell demirin organları oluşturan hücreleri okside etmesini “Bu paslanmadır.” ifadesiyle tanımlamaktadır.3

Bir başka kaynakta ise bu hastalıkla ilgili şöyle aktarılmaktadır:


… hemokromatozu olanlar demirin emilimini organlarında depolayarak gerçekleştirirler. Zaman içerisinde bu toksik miktarlarda birikerek organların iflasına sebep olur; çünkü kelimenin gerçek anlamıyla paslanırlar.4


Vücuttaki demirin oksijenle reaksiyonunu -kandaki oksitlenmeyi- tespit edebilmek ancak ileri düzeyde teknolojik donanıma sahip laboratuvarlarda mümkün olmaktadır. Kuran’da bilimsel verilerle uyumlu böyle bir benzetmenin yer alması Kuran’ın indirildiği dönem düşünüldüğünde açık bir mucizedir. Ayrıca Kuran’da bunun gibi modern bilimle uyum içinde sayısız bilginin yer alması Kuran’ın herşeyin bilgisine sahip herşeyi yaratan Rabbimiz’in vahyi olduğunun göstergelerinden biridir.

ALINTIDIR.