Etiketlenen üyelerin listesi

 1. #1
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart Kur'an-ı Kerim´deki Tevafuk Mucizesi

  Kur'an-ı Kerim´deki Tevafuk Mucizesi


  Kur'anın çok çeşitli tevafuk şekilleri vardır. Kur'anı Kerimin bu çeşit tevafukları da bir başka mucizevi yönünü göz önüne sermektedir. Burada Kur'anın lafzi tevafuklarından birkaç misal göstereceğiz.

  1. numunede 422. sahifede alt alta gelen "Allah" lafızları görülmektedir.

  2. numunede Fetih Sûresinin ilk sahifesindeki alt alta gelen "Allah" lafızları görülmektedir.

  3. ve 4. numunelerde Rahman Sûresinin 2. ve 3. sayfalarındaki "Râb" lafızlarının alt alta geldiği görülmektedir. Dikkat edilirse birbiri üzerine kapanan bu iki sayfadaki "Râb" lafızlarının birbirine tevafuk ettiği görülecektir.

  Not: Tevafuk kelimesinin lügat manası: Birbirine uyma - uygun gelme. Latifane bir ahenkle uyum içinde olma.

  ALINTIDIR.

 2. #2
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  BEDîÜZZAMAN´IN LÂFZULLAH TEVÂFUKATI ıLE ıLGıLı DEğERLENDıRMESı

  "Lâfzullah; mecmû-u Kur'ân'da 2806 def'a zikredilmiştir. Bismillâh'dakilerle beraber lâfz-ı Rahmân 159 def'a lâfz-ı Rahîm 220 lâfz-ı Gafûr 61 lâfz-ı Rab 846 lâfz-ı Hakîm 86 lâfz-ı Alîm 126 lâfz-ı Kadîr 31 Lâ ilâhe illâhû'daki Hüve 26 def'a zikredilmiştir.

  Lâfzullahın adedinde çok esrâr ve nükteler vardır.


  Ezcümle: Lâfzullah ve Rab'den sonra en ziyâde zikredilen Rahmân Rahîm ve Gafûr ve Hakîm ile beraber lâfzullah; Kur'ân âyetlerinin nısfıdır (yarısıdır). Hem lâfzullah ve Allah lâfzı yerinde zikredilen lâfz-ı Rab ile beraber yine nısfıdır. Çendân Rab lâfzı 846 def'a zikredilmiş. Fakat dikkat edilirse beşyüz küsûru Allah lâfzı yerinde zikredilmiş ikiyüz küsûru öyle değildir.

  Hem Allah Rahmân Rahim Alîm ve Lâ ilâhe illâhû'daki Hüve adediyle beraber yine nısfıdır. Fark yalnız dörttür. Hüve yerinde Kadîr ile beraber yine mecm'û-u âyâtın nısfıdır. Fark dokuzdur.

  Lâfz-ı Celâl'in mecmû'undaki nükteler çoktur. Yalnız şimdilik bu nükte ile iktifâ ediyoruz.

  ıkinci Nükte: Sûreler i'tibâriyledir. Onun dahi çok nükteleri var. Bir intizâm bir kasıt ve irâdeyi gösterir bir tarzda bir tevâfukatı vardır.

  Sûretü'l Bakara âyetinin adediyle lâfz-ı Celâlin adedi birdir. Fark dörttür ki Allah lâfzı yerinde dört Hüve lâfz-ı var. Meselâ; Lâ ilahe illâ hû'daki Hüve gibi. Onunla muvâfakat tamâm olur. Âl-i ımrân'da yine âyetiyle lâfz-ı Celâl tevâfuktadır müsâvîdirler. Yalnız lâfz-i Celâl 209'dur âyet 200'dür. Fark dokuzdur. Bu mezâyât-ı kelâmiyede ve belâğat nüktelerinde küçük farklar zarar vermez. Takrîbî tavâfukat kâfîdir.

  Sûre-i Nisâ Mâide En'am üçünün mecmû-u âyetleri mecmû'undaki lâfz-ı Celâl'in adediyle tevâfuktadır. Âyetlerin adedi 464 lâfz-ı Celâl'in adedi 461. Bismillâh'daki lâfzullah ile beraber tam tevâfuktadır.

  Hem meselâ; başdaki beş sûrenin lâfz-ı Celâl adedi Sûre-i A'râf Enfâl Tevbe Yûnus Hûd'daki lâfz-ı Celâl adedinin iki mislidir. Demek bu âhirdeki beş evvelki beşin nısfıdır (yarısıdır). Sonra gelen Sûre-i Yûsuf Ra'd ıbrahim Hicr Neml sûrelerindeki lâfz-ı Celâl adedi ise o nısfın nısfıdır (yarısının yarısıdır). Sonra gelen Sûre-i ısrâ Kehf Meryem Tâhâ Enbiyâ Hacc bu nısfın; nısfının nısfıdır (yarısının yarısının yarısıdır).

  Sonra gelen beşer beşer takrîben o nisbette gidiyor. Yalnız bazı küsûratla fark var. Öyle farklar böyle makamât-ı hitâbîde zarar vermez. Meselâ; bir kısmı 121 bir kısmı 125 bir kısmı 152 bir kısmı 159'dur.

  Sonra Sûre-i Zuhruf'dan başlayan beş sûre o nısf-ı nısf-ı nısfın nısfına iniyor. Sûre-i Necm'den başlayan beş o nısf-ı nısf-ı nısf-ı nısfın nısfıdır. Fakat takrîbîdir..

  Sonra gelen küçük beş'ler içinde üç beş'lerin yalnız üçer adet lâfz-ı Celâl'i var. ışte bu vaz'iyet gösteriyor ki; lâfz-ı Celâl'in adedine tesadüf karışmamış. Bir hikmet bir intizâm bir adedleri ta'yîn edilmiş.

  Lâfzullah'ın Üçüncü Nüktesi: Sahifeler nisbetine bakar. şöyle ki: Bir sahifede olan lâfz-ı Celâl adedi; o sahifenin sağ yüzüne ve o yüzde; karşıki sahifeye ve bazen soldaki karşıki sahife ve karşının arka yüzüne bakar.

  Ben kendi nüsha-i Kur'aniyemde bu tevâfuku tedkîk ettim. Ekseriyetler gayet güzel bir nisbet-i adediye ile bir tavâfuk gördüm. Nüshama da işâretler koydum. Çok def'a müsâvî olur. Bazen nısıf (yarı) veyahud sülüs (üçde bir) oluyor. Her halde bir hikmet ve intizâmı ihsâs eder bir vaz'iyeti vardır.

  ısm-i Celâl ve ısm-i Rab ekseriyet-i mutlaka ile şüphe bırakmayacak bir tarzda mühim bir tevâfuk göstermeleriyle beraber tam tamına tevâfuk etmemesi bir kaç sebebden ileri gelmiştir: Bazen sahifenin âyetlerine bazen sahifenin rakamına ve kısmen cüz'ün adedlerine bakar. Meselâ; birinci cüz' birinci sahifede; bir ısm-i Celâl sekizinci cüz'de; sekiz adet ism-i Celâl onuncu cüz'ün başında; on adet ism-i Celâl onbirinci cüz'ün başında dahi onbir adet ism-i Celâl vardır.

  Hem ism-i Celâl'in tevâfukat-ı zâhirîden başka sırları vardır ki o sırlara binâen bazen münâsebât-ı nısfiye (yarımşar nisbetle) tevafuk ediyor. Bazen birer fark ile muntazaman iner veya terakkî eder. Meselâ; 18.cüz'de 10 9 8 sonra; 10 11 12 geliyor. Zâhiren tevâfuk noksandır fakat birer fark ile başka bir letâfeti katmak ile o noksanı telâfi eder.

  Hem bazen ism-i Celâl ism-i Rab ile beraber sırr-ı tevâfuka bakıyorlar.

  Dördüncü Nükte: Sahife-i vâhidedeki (bir sahife içindeki) tevâfukattır. Kardaşlarımla üç dört ayrı ayrı nüshaları mukabele ettik. Umûmunda tevâfukat mâtlup olduğuna kanâatimiz geldi. Yalnız matbaa müstensihleri başka maksatları ta'kip ettiklerinden bir derece tevâfukatta intizâmsızlık düşmüş. Tanzîm edilse pek nâdir istisnâ ile mecmû-u Kur'an'da 2806 lâfz-ı Celâl'in adedinde tevâfukat görünecektir. Ve bunda bir şû'le-i i'câz parlıyor! Çünki fikr-i beşer bu pek geniş sahifeyi ihâta edemez ve karışamaz. Tesâdüfün ise bu ma'nîdâr ve hikmetli vaz'iyete eli ulaşamaz." (Rumûzat-ı Semâniye 17.)

  ALINTIDIR.

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Bu Konu için Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş