Yüce Kitabımızdan Bir Kaç Ayet Meali

Bilmez misin ki göklerin ve yerin hükümranlığı yalnız Allah'ındır.Sizin için Allah'tan başka ne bir dost ne de bir yardımcı vardır." (Bakara: 107 )

"Sana yakın (ölüm) gelinceye kadar Rabbine kulluk et."(Hicr : 99)

"Yer yüzünde böbürlenerek yürüme! Çünkü sen ne yeri yarabilir ne de boyca dağlara ulaşabilirsin." (İsra:37)

"Sizin yanınızda olanlar tükenir Allah katında olanlar ise bâkidir tükenmez." (Nahl: 96)

"Kendiniz için önden ne iyilik hazırlarsanız Allah katında onu hem daha üstün ve mkafatça daha büyük olmak üzere bulursunuz.! (Müezzemil: 20)

"Eğer şeytandan gelen kötü bir düşünce seni dürtecek olursa hemen Allah'a sığın! Çünkü O işitendir ve bilendir."
(Fussilet: 36)

"Onların Allah yolunda harcadıkları az veya çok her şey yürüdükleri her yol mutlaka hesaplarına yazılır." (Tevbe: 121)

"Nice yüzler vardır ki o gün ışıl ışıl parlar Rablerine bakarlar." (Kıyamet: 22-23)

"Allah bana yeter O'ndan başka ilah yoktur O'na tevekkül ederim O büyük arşın sahibidir." (Tevbe: 129)

Ey göklerin ve yerin yaratıcı! Dünyada da ahirette de benim yarim ve yardımcın sensin. Müslüman olarak canımı al ve beni salihler zümresine kat!" (Yusuf: 101)

"Sen o zalimleri Rabblerinin huzurunda durduruldukları zaman suçu birbirine atıp dururken bir görsen!" (Sebe: 31)

"Onlardan sonra yerlerine öyle bir nesil geldi ki bunlar namazı bıraktılar şehvetlerine uydular. Bu yüzden azgınlıklarının cezaları çekeceklerdir." (Meryem: 59)

ALINTIDIR.