Tevbe Hakkında Ayet-i Kerime'ler

BAKARA SÛRESİ
(37) Derken Adem (vahy yoluyla) Rabbinden birtakım kelimeler aldı (onlarla amel edip Rabb'ine yalvardı. O da) bunun üzerine tövbesini kabul etti. Şüphesiz o tövbeleri çok kabul edendir çok bağışlayandır.

BAKARA SÛRESİ

(54) Mûsâ kavmine dedi ki: "Ey kavmim! Sizler buzağıyı ilah edinmekle kendinize yazık ettiniz. Gelin yaratıcınıza tövbe edin de nefislerinizi öldürün (kendinizi düzeltin). Bu Yaratıcınız katında sizin için daha iyidir. Böylece da onların tövbesini kabul etti. Çünkü o tövbeleri çok kabul edendir çok merhametlidir."

BAKARA SÛRESİ
(128) "Rabbimiz! Bizi sana teslim olmuş kimseler kıl. Soyumuzdan da sana teslim olmuş bir ümmet kıl. Bize ibadet yerlerini ve ilkelerini göster. tövbemizi kabul et. Çünkü sen tövbeleri çok kabul edensin çok merhametli olansın."

BAKARA SÛRESİ
(160) Ancak tövbe edip durumlarını düzeltenler ve gerçeği açıkça ortaya koyanlar (lanetlenmekten) kurtulmuşlardır. Çünkü ben onların tövbelerini kabul ederim. Zira ben tövbeleri çok kabul edenim çok merhamet edenim.

BAKARA SÛRESİ
(187) Oruç gecesinde kadınlarınıza yaklaşmak size helal kılındı. Onlar size örtüdürler siz de onlara örtüsünüz. (Ramazan gecelerinde hanımlarınıza yaklaşarak) kendinize zulmetmekte olduğunuzu bildi de tövbenizi kabul edip sizi affetti. Artık eşlerinize yaklaşın ve 'ın sizin için yazıp takdir etmiş olduğu şeyi arayın. Şafağın aydınlığı gecenin karanlığından ayırt edilinceye (tan yeri ağarıncaya) kadar yiyin için. Sonra da akşama kadar orucu tam tutun. Bununla birlikte siz mescitlerde itikafta iken eşlerinize yaklaşmayın. Bunlar 'ın koyduğu sınırlardır. Bu sınırlara yaklaşmayın. kendine karşı gelmekten sakınsınlar diye âyetlerini insanlara böylece açıklar.

BAKARA SÛRESİ

(222) Sana kadınların ay halini sorarlar. De ki: "O bir ezadır (rahatsızlıktır). Ay halinde kadınlardan uzak durun. Temizleninceye kadar onlara yaklaşmayın. Temizlendikleri vakit 'ın size emrettiği yerden onlara yaklaşın. Şüphesiz çok tövbe edenleri sever çok temizlenenleri sever."

BAKARA SÛRESİ
(279) Eğer böyle yapmazsanız ve Rasûlüyle savaşa girdiğinizi bilin. Eğer tövbe edecek olursanız ana paralarınız sizindir. Böylece siz ne başkalarına haksızlık etmiş olursunuz ne de başkaları size haksızlık etmiş olur.

ÂL-İ İMRÂN SÛRESİ

(89) Ancak bundan sonra tövbe edip kendilerini düzeltenler müstesnadır. Şüphesiz çok bağışlayandır çok merhamet edendir.

ÂL-İ İMRÂN SÛRESİ

(90) Şüphesiz iman ettikten sonra inkar eden sonra da inkarda ileri gidenlerin tövbeleri asla kabul edilmeyecektir. İşte onlar sapıkların ta kendileridir.

ÂL-İ İMRÂN SÛRESİ
(128) Bu işte senin yapacağın bir şey yoktur. ya tövbelerini kabul edip onları affeder ya da zalim olduklarından dolayı onlara azap eder.

NİSÂ SÛRESİ
(16) Sizlerden fuhuş (zina) yapanların her ikisini de incitip kınayın. Eğer onlar tövbe edip ıslah olurlarsa onları incitip kınamaktan vazgeçin. Çünkü tövbeleri çok kabul edendir çok merhamet edendir.

NİSÂ SÛRESİ

(17) katında (makbul) tövbe ancak bilmeyerek günah işleyip sonra çok geçmeden tövbe edenlerin tövbesidir. İşte bunların tövbelerini kabul buyurur. hakkıyla bilendir hüküm ve hikmet sahibidir.

NİSÂ SÛRESİ

(18) Yoksa (makbul) tövbe kötülükleri (günahları) yapıp yapıp da kendisine ölüm gelip çatınca "İşte ben şimdi tövbe ettim" diyen kimseler ile kâfir olarak ölenlerinki değildir. Bunlar için ahirette elem dolu bir azap hazırlamışızdır.

NİSÂ SÛRESİ
(26) size (hükümlerini) açıklamak size sizden öncekilerin yollarını göstermek ve tövbelerinizi kabul etmek istiyor. hakkıyla bilendir hüküm ve hikmet sahibidir.

NİSÂ SÛRESİ
(27) sizin tövbenizi kabul etmek istiyor. Şehvetlerine uyanlar ise sizin büyük bir sapıklığa düşmenizi istiyorlar.

NİSÂ SÛRESİ
(64) Biz her peygamberi sırf 'ın izni ile itaat edilmek üzere gönderdik. Eğer onlar kendilerine zulmettikleri zaman sana gelseler de 'tan günahlarının bağışlamasını dileseler ve Peygamber de onlara bağışlama dileseydi elbette 'ı tövbeleri çok kabul edici ve çok merhametli bulacaklardı.

NİSÂ SÛRESİ

(92) Bir müminin bir mümini öldürmesi olacak şey değildir. Ancak yanlışlıkla olması başka. Kim bir mümini yanlışlıkla öldürürse bir mü'min köleyi azad etmesi ve bağışlamadıkları sürece ailesine diyet ödemesi gerekir. (Öldürülen kimse) mü'min olur ve düşmanınız olan bir topluluktan bulunursa mü'min bir köle azad etmek gerekir. Eğer sizinle kendileri arasında antlaşma bulunan bir topluluktan ise ailesine verilecek bir diyet ve mü'min bir köle azad etmek gerekir. Bunlara imkan bulamayanın tarafından tövbesinin kabulü için iki ay ardarda oruç tutması gerekir. hakkıyla bilendir hüküm ve hikmet sahibidir.

NİSÂ SÛRESİ

(146) Ancak tövbe edenler durumlarını düzeltenler 'ın kitabına sarılanlar ve dinlerini 'a has kılanlar müstesnadır. Bunlar mü'minlerle beraberdirler. mü'minlere büyük bir mükafat verecektir.

MÂİDE SÛRESİ

(34) Ancak onları ele geçirmenizden önce tövbe edenler bunun dışındadırlar. Artık 'ın çok bağışlayıcı çok merhamet edici olduğunu bilin.

MÂİDE SÛRESİ

(39) Her kim de işlediği zulmünün arkasından tövbe edip durumunu düzeltirse kuşkusuz onun tövbesini kabul eder. Şüphesiz çok bağışlayandır çok merhamet edendir.

MÂİDE SÛRESİ
(71) (Bu yaptıklarında) bir bela olmayacağını sandılar da kör ve sağır kesildiler. Sonra (tövbe ettiler) da onların tövbesini kabul etti. Sonra yine onlardan çoğu kör ve sağır kesildiler. onların yaptıklarını hakkıyla görendir.

MÂİDE SÛRESİ

(74) Hâlâ mı 'a tövbe etmezler ve ondan bağışlanma istemezler? çok bağışlayandır çok merhamet edendir.

EN'ÂM SÛRESİ
(54) Âyetlerimize iman edenler sana geldikleri zaman de ki: "Selam olsun size! Rabbiniz kendi üzerine rahmeti (merhameti) yazdı. Şöyle ki: Sizden kim cahillikle bir kabahat işler de sonra peşinden tövbe eder kendini düzeltirse (bilmiş olun ki) O çok bağışlayandır çok merhamet edendir."

EN'ÂM SÛRESİ

(43) Hiç olmazsa onlara azabımız geldiği zaman yakarıp tövbe etselerdi ya... Fakat (onu yapmadılar) kalpleri katılaştı. Şeytan da yapmakta olduklarını zaten onlara süslü göstermişti.

EN'ÂM SÛRESİ

(42) Andolsun senden önce bir takım ümmetlere de peygamberler gönderdik. (Peygamberlerini dinlemediler.) Sonunda yalvarsınlar da tövbe etsinler diye onları şiddetli yoksulluk ve darlıklarla yakaladık.

A'RÂF SÛRESİ

(153) Kötülükleri işleyip de sonra ardından tövbe edenler ile iman (larında sebat) edenlere gelince şüphe yok ki Rabbin ondan (tövbeden) sonra elbette çok bağışlayandır çok merhamet edendir.

A'RÂF SÛRESİ

(143) Mûsa belirlediğimiz yere (Tûr’a) gelip Rabbi de ona konuşunca “Rabbim! Bana (kendini) göster sana bakayım” dedi. da “Beni (dünyada) katiyen göremezsin. Fakat (şu) dağa bak eğer o yerinde durursa sen de beni görebilirsin.” dedi. Rabbi dağa tecelli edince onu darmadağın ediverdi. Mûsâ da baygın düştü. Ayılınca “Seni eksikliklerden uzak tutarım ’ım! Sana tövbe ettim. Ben inananların ilkiyim” dedi.

TEVBE SÛRESİ
(3) Hacc-ı ekber gününde1 ve Resûlünden bütün insanlara bir bildiridir: ve Resûlü 'a ortak koşanlardan uzaktır. Eğer tövbe ederseniz bu sizin için hayırlıdır. Ama yüz çevirirseniz şunu iyi bilin ki siz 'ı âciz bırakabilecek değilsiniz. İnkârcılara elem dolu bir azabı müjdele!

TEVBE SÛRESİ
(5) Haram aylar çıkınca bu 'a ortak koşanları artık bulduğunuz yerde öldürün onları yakalayıp hapsedin ve her gözetleme yerine oturup onları gözetleyin. Eğer tövbe ederler namazı kılıp zekâtı da verirlerse kendilerini serbest bırakın. Şüphesiz çok bağışlayıcıdır çok merhamet edicidir.

TEVBE SÛRESİ

(11) Fakat tövbe edip namazı kılar ve zekâtı verirlerse artık onlar sizin din kardeşlerinizdir. Bilen bir kavme âyetleri işte böyle ayrı ayrı açıklarız.

TEVBE SÛRESİ

(15) Onlarla savaşın ki onlara sizin ellerinizle azap etsin onları rezil etsin onlara karşı size yardım etsin mü'min topluluğun gönüllerini ferahlatsın ve onların kalplerindeki öfkeyi gidersin. dilediğinin tövbesini kabul eder. hakkıyla bilendir hüküm ve hikmet sahibidir.

TEVBE SÛRESİ

(27) Sonra bunun ardından yine dilediği kimsenin tövbesini kabul eder. çok bağışlayandır çok merhamet edendir.

TEVBE SÛRESİ
(74) Bir şey söylemediklerine dair 'a yemin ediyorlar. Halbuki o küfür sözünü söylediler ve (sözde) müslüman olduktan sonra inkar ettiler. Ayrıca başaramadıkları şeye (peygamberi öldürmeye) de yeltendiler. Sırf ve Resûlü kendi lütfu ile onları zengin kıldığı için intikam almaya kalktılar. Eğer tövbe ederlerse kendileri için hayırlı olur. Şayet yüz çevirirlerse onları dünyada ve ahirette elem dolu bir azaba çarptıracaktır. Artık onlar için yeryüzünde ne bir dost ne de bir yardımcı vardır.

TEVBE SÛRESİ

(102) Diğer bir kısmı ise günahlarını itiraf ettiler. Bunlar salih amelle kötü ameli birbirine karıştırmışlardır. Umulur ki tövbelerini kabul eder. Çünkü çok bağışlayandır çok merhamet edendir.

TEVBE SÛRESİ

(104) Onlar kullarının tövbesini kabul edenin ve sadakaları alanın olduğunu; tövbeyi çok kabul edenin çok merhametli olanın olduğunu bilmediler mi?

TEVBE SÛRESİ

(106) (Sefere katılmayanlardan) diğer bir kısmı da 'ın emrine bırakılmışlardır. Bunlara ya azap eder ya da tövbelerini kabul eder. hakkıyla bilendir hüküm ve hikmet sahibidir.

TEVBE SÛRESİ
(112) Bunlar tövbe edenler ibâdet edenler hamdedenler oruç tutanlar rükû' ve secde edenler iyiliği emredip kötülükten alıkoyanlar ve 'ın koyduğu sınırları hakkıyla koruyanlardır. Mü'minleri müjdele.

TEVBE SÛRESİ

(117) Andolsun ; Peygamber ile içlerinden bir kısmının kalpleri eğrilmeğe yüz tuttuktan sonra sıkıntılı bir zamanda ona uyan muhacirlerle ensarın tövbelerini kabul etmiştir. Evet onların tövbelerini kabul etmiştir.

TEVBE SÛRESİ
(118) Savaştan geri kalan üç kişinin de tövbelerini kabul etti. Yeryüzü bütün genişliğine rağmen onlara dar gelmiş vicdanları da kendilerini sıktıkça sıkmış böylece (ın azabın)dan yine ona sığınmaktan başka çare olmadığını anlamışlardı. Sonra (eski hallerine) dönsünler diye onların tövbelerini de kabul etti. Şüphesiz tövbeyi çok kabul eden ve çok merhamet edendir.

TEVBE SÛRESİ

(126) Görmüyorlar mı ki onlar her yıl bir veya iki kere belaya çarptırılıp imtihan ediliyorlar. Sonra ne tövbe ederler ne de ibret alırlar.

HÛD SÛRESİ

(3) Rabbinizden bağışlanma dileyin sonra da O'na tövbe edin ki sizi belirlenmiş bir süreye (ömrünüzün sonuna) kadar güzel bir şekilde yararlandırsın ve her fazilet sahibine faziletinin karşılığını versin. Eğer yüz çevirirseniz ben sizin adınıza büyük bir günün azabından korkuyorum.

HÛD SÛRESİ
(52) "Ey kavmim! Rabbinizden bağışlanma dileyin sonra ona tövbe edin ki üzerinize bol bol yağmur göndersin ve gücünüze güç katsın. Günahkârlar olarak yüz çevirmeyin."

HÛD SÛRESİ

(61) Semûd kavmine de kardeşleri Salih'i peygamber gönderdik. Dedi ki: "Ey kavmim! 'a kulluk edin. Sizin ondan başka hiçbir ilahınız yok. O sizi yeryüzünden (topraktan) yarattı ve sizi oranın imarında görevli (ve buna donanımlı) kıldı.Öyle ise ondan bağışlanma dileyin; sonra da ona tövbe edin. Şüphesiz Rabbim yakındır ve dualara cevap verendir.

HÛD SÛRESİ

(90) "Rabbinizden bağışlanma dileyin sonra ona tövbe edin. Şüphesiz Rabbim çok merhametlidir çok sevendir."

HÛD SÛRESİ
(112) Öyle ise emrolunduğun gibi dosdoğru ol. Beraberindeki tövbe edenler de dosdoğru olsunlar. Hak ve adalet ölçülerini aşmayın. Şüphesiz O yaptıklarınızı hakkıyla görür.

NAHL SÛRESİ
(119) Sonra şüphesiz ki Rabbin; cahillik sebebiyle kötülük yapan sonra bunun ardından tövbe eden ve durumunu düzeltenlerden yanadır. Şüphesiz Rabbin bundan sonra da elbette çok bağışlayandır çok merhamet edendir.

İSRÂ SÛRESİ

(25) Rabbiniz içinizde olanı en iyi bilendir. Eğer siz iyi kişiler olursanız şunu bilin ki tövbeye yönelenleri çok bağışlayandır.

MERYEM SÛRESİ
(61) Ancak tövbe edip inanan ve salih amel işleyenler başka. Onlar cennete Rahmân'ın kullarına gıyaben vaad ettiği "Adn" cennetlerine girecekler ve hiçbir haksızlığa uğratılmayacaklardır. Şüphesiz onun va'di kesinlikle gerçekleşir.

TÂ HÂ SÛRESİ

(82) "Şüphe yok ki ben tövbe edip inanan ve salih ameller işleyen sonra da doğru yol üzere devam eden kimse için son derece affediciyim."

TÂ HÂ SÛRESİ

(122) Sonra Rabbi onu seçti tövbesini kabul etti ve ona doğru yolu gösterdi.

NÛR SÛRESİ

(5) Ancak tövbe edip bundan sonra ıslah olanlar müstesna. Çünkü çok bağışlayandır çok merhamet edendir.

NÛR SÛRESİ
(10) 'ın size lütfu ve merhameti olmasaydı ve tövbeleri kabul eden hüküm ve hikmet sahibi olmasaydı haliniz nice olurdu?

NÛR SÛRESİ

(31) Mü'min kadınlara da söyle gözlerini haramdan sakınsınlar ırzlarını korusunlar. (Yüz ve el gibi) görünen kısımlar müstesna zînet (yer)lerini göstermesinler. Başörtülerini ta yakalarının üzerine kadar salsınlar. Zinetlerini kocalarından yahut babalarından yahut kocalarının babalarından yahut oğullarından yahut üvey oğullarından yahut erkek kardeşlerinden yahut erkek kardeşlerinin oğullarından yahut kız kardeşlerinin oğullarından yahut müslüman kadınlardan yahut sahip oldukları kölelerden yahut erkekliği kalmamış hizmetçilerden yahut da henüz kadınların mahrem yerlerine vakıf olmayan erkek çocuklardan başkalarına göstermesinler. Gizledikleri zinetler bilinsin diye ayaklarını yere vurmasınlar. Ey mü'minler hep birlikte tövbe ediniz ki kurtuluşa eresiniz!

FURKÂN SÛRESİ
(70) Ancak tövbe edip de inanan ve salih amel işleyenler başka. işte onların kötülüklerini iyiliklere çevirir. çok bağışlayandır çok merhamet edendir.

FURKÂN SÛRESİ
(71) Kim de tövbe eder ve salih amel işlerse işte o 'a tövbesi kabul edilmiş olarak döner.

KASAS SÛRESİ

(67) Ama tövbe edip iman eden ve salih amel işleyen kimsenin kurtuluşa erenlerden olması umulur.

AHZÂB SÛRESİ

(24) Bunun böyle olması 'ın doğruları doğrulukları sebebiyle mükafatlandırması dilerse münafıklara azap etmesi yahut onların tövbesini kabul etmesi içindir. Şüphesiz çok bağışlayandır çok merhamet edendir.

AHZÂB SÛRESİ

(73) münafık erkeklere ve münafık kadınlara 'a ortak koşan erkeklere ve 'a ortak koşan kadınlara azap etmek; mümin erkeklerin ve mümin kadınların da tövbelerini kabul etmek için insana emaneti yüklemiştir. çok bağışlayandır çok merhamet edendir.

SÂD SÛRESİ
(34) Andolsun biz Süleyman'ı imtihan ettik. Tahtının üstüne bir ceset bıraktık. Sonra tövbe edip bize yöneldi.

MÜ'MİN SÛRESİ
(3) Bu kitabın indirilmesi mutlak güç sahibi hakkıyla bilen günahı bağışlayan tövbeyi kabul eden azabı ağır olan lütuf sahibi tarafındandır. O'ndan başka ilah yoktur. Dönüş ancak O'nadır

MÜ'MİN SÛRESİ
(7) Arş'ı taşıyanlar ve onun çevresinde bulunanlar (melekler) Rablerini hamd ederek tespih ederler O'na inanırlar ve inananlar için (şöyle diyerek) bağışlanma dilerler: "Ey Rabbimiz! Senin rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. O halde tövbe eden ve senin yoluna uyanları bağışla ve onları cehennem azâbından koru."

ŞÛRÂ SÛRESİ

(25) O kullarından tövbeyi kabul eden kötülükleri bağışlayan ve yaptıklarınızı bilendir.

HUCURÂT SÛRESİ

(11) Ey iman edenler! Bir topluluk bir diğerini alaya almasın. Belki onlar kendilerinden daha iyidirler. Kadınlar da diğer kadınları alaya almasın. Belki onlar kendilerinden daha iyidirler. Birbirinizi karalamayın birbirinizi (kötü) lakaplarla çağırmayın. İmandan sonra fasıklık ne kötü bir namdır! Kim de tövbe etmezse işte onlar zâlimlerin ta kendileridir.

HUCURÂT SÛRESİ

(12) Ey iman edenler! Zannın bir çoğundan sakının. Çünkü zannın bir kısmı günahtır. Birbirinizin kusurlarını ve mahremiyetlerini araştırmayın. Birbirinizin gıybetini yapmayın. Herhangi biriniz ölü kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? İşte bundan tiksindiniz! 'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz tövbeyi çok kabul edendir çok merhamet edendir.

KÂF SÛRESİ

(33) Onlara şöyle denir "İşte bu size (dünyada) vaad edilmekte olan şeydir. O her tövbe eden onun emrini gözeten için görmediği halde sırf saygıdan dolayı Rahmân'dan korkan ve O'na yönelmiş bir kalp ile gelen kimseler içindir."

TAHRÎM SÛRESİ

(4) (Ey peygamber'in eşleri!) Eğer siz ikiniz 'a tövbe ederseniz ne iyi. Çünkü kalpleriniz kaydı. Eğer Peygamber'e karşı birbirinize arka çıkarsanız bilin ki onun yardımcısıdır Cebrail de salih mü'minler de. Bunlardan sonra melekler de ona arka çıkarlar.

TAHRÎM SÛRESİ

(5) Eğer o sizi boşarsa Rabbi ona sizden daha hayırlı müslüman inanan sebatla itaat eden tövbe eden ibadet eden oruç tutan dul ve bakire eşler verebilir.

TAHRÎM SÛRESİ
(8) Ey iman edenler! 'a içtenlikle tövbe edin. Belki Rabbiniz sizin kötülüklerinizi örter ve peygamberi ve onunla birlikte iman edenleri utandırmayacağı günde sizi içlerinden ırmaklar akan cennetlere sokar. Onların nurları önlerinden ve sağlarından aydınlatır gider. "Ey Rabbimiz! nûrumuzu bizim için tamamla bizi bağışla; çünkü senin her şeye hakkıyla gücün yeter" derler.

BÜRÛC SÛRESİ
(10) Şüphesiz mü'min erkeklerle mü'min kadınlara işkence edip sonra da tövbe etmeyenlere; cehennem azabı ve yangın azabı vardır.

NASR SÛRESİ
(3) 'ın yardımı ve fetih (Mekke fethi) geldiğinde ve insanların bölük bölük 'ın dinine girdiğini gördüğünde Rabbine hamd ederek tespihte bulun ve O'ndan bağışlama dile. Çünkü O tövbeleri çok kabul edendir.

ALINTIDIR.