Ayetlerin Diliyle Şükür ve Önemi
BAKARA suresi 152. ayet)

Artık Beni zikrediniz ki Ben de sizi zikredeyim ve Bana şükrediniz Bana nankörlükte bulunmayınız.

(A'RAF suresi 10. ayet)


Andolsun ki sizi yerde yerleştirdik ve size orada birçok maişet vasıtaları vücuda getirdik siz ise pek az şükredersiniz.

(A'RAF suresi 17. ayet)


«Sonra muhakkak ki onların önlerinden arkalarından sağ taraflarından ve sol taraflarından geleceğim ve onların ekserisini şükrediciler bulmayacaksın.»

(İBRÂHİM suresi 7. ayet)


Ve yâd ediniz ki Rabbiniz size bildirmişti: «Eğer şükrederseniz elbette size arttırırım ve eğer nankörlük edersiniz şüphe yok ki benim azabım elbette pek şiddetlidir.»

(NAHL suresi 78. ayet)


Ve sizi analarınızın karınlarından hiçbir şey bilmez olduğunuz halde çıkardı. Ve size teşekkür edesiniz diye kulaklar gözler ve kalpler verdi.

(NAHL suresi 114. ayet)


Artık siz 'ın sizi merzûk ettiği şeylerden helâl ve tertemiz olanlarını yiyiniz ve 'ın nîmetine şükrediniz eğer O'na ubûdiyette bulunur oldunuz iseniz.


(MÜ'MİNÛN suresi 78. ayet)


Halbuki sizin için o kulağı o gözleri ve o gönülleri yaratan O'dur. Siz pek az şükrediyorsunuz.

(NEML suresi 19. ayet)

(Hazreti Süleyman) O da onun bu sözünden dolayı gülercesine tebessüm etti ve: «Ey Rabbim beni nefsime hakim kıl ki bana ve anama-babama verdiğin nimetlere şükredeyim ve hoşnut olacağın iyi bir iş yapayım ve beni rahmetinle iyi kulların arasına sok!» dedi.

(NEML suresi 40. ayet)

Yanında kitaptan bir ilim bulunan zat ise: «Ben onu sana gözünü kırpmadan önce getiririm.» dedi. Derken onu yanında duruyor görünce: «Bu Rabbimin bir lutfudur; beni imtihan için ki şükredecek miyim yoksa nankörlük mü edeceğim. Kim şükrederse ancak kendisi için şükreder her kim de nankörlük ederse şüphe yok ki Rabbim her şeyden müstağnidir büyük ihsan sahibidir» dedi.

(NEML suresi 73. ayet)


Muhakkak Rabbin insanlara karşı mutlak bir nimet sahibidir; fakat onların çoğu şükretmezler.

(ANKEBÛT suresi 17. ayet)

… Haberiniz olsun ki o sizin 'tan başka taptıklarınız size bir rızık verme gücüne sahip olamazlar; onun için rızkı katında arayın ve O'na kulluk edip O'na şükredin! Hep döndürülüp O'na götürüleceksiniz!»

(FATIR suresi 12. ayet)


Bir de iki deniz bir olmuyor; şu tatlı hararet keser içerken kayar; şu da tuzludur yakar kavurur. Bununla beraber her birinden bir taze et yersiniz ve bir ziynet çıkarıp giyinirsiniz. 'ın lütfundan nasip arayasınız diye gemilerin de suyu yara yara orada gittiğini görürsün. Gerek ki şükredersiniz.

(ZÜMER suresi 7. ayet)

Eğer inkar ederseniz şüphe yok ki 'ın size ihtiyacı yoktur. Bununla beraber kulları adına küfre razı olmaz. Eğer şükrederseniz sizin adınıza ona razı olur. Bir günahkâr da diğerinin günahım çekecek değildir. Sonra dönüşünüz Rabbinizedir. O vakit O size bütün yaptıklarınızı haber verecektir. Çünkü o bütün sinelerin özünü bilir.

(AHKAF suresi 15. ayet)


Biz o insana anne-babasına güzel davranmayı tavsiye ettik. Annesi onu zahmetle karnında taşıdı ve zahmetle doğurdu. Onun taşınması ile sütten kesilmesi otuz aydır. Nihayet olgunluk çağına ulaşıp kırk yaşına girdiği zaman: «Ey Rabbim beni öyle yönlendir ki bana ve anama-babama verdiğin nimetine şükredeyim ve hoşnut olacağın iyi bir iş yapayım. Soyumdan gelenleri de benim için iyi kimseler eyle. Çünkü ben gerçekten tevbe ile Sana yüz tuttum ve ben gerçek Müslümanlardanım.» der

ALINTIDIR.