Kuran'dan Hayatı Anlamaya Dair Ayetler

Mümin erkekler ve mümin kadınlar birbirlerinin velileridir; iyiyi emreder kötülükten alıkoyarlar; namaz kılarlar zekat verirler Allah'a ve peygamberine itaat ederler İşte Allah bunlara rahmet edecektir Allah şüphesiz güçlüdür hakimdir

Tevbe 71


Bilin ki dünya hayatı oyun oyalanma süslenme aranızda övünme ve daha çok mal ve çocuk sahibi olmaktan ibarettir Bu yağmurun bitirdiği ekicilerin de hoşuna giden bir bitkiye benzer; sonra kurur sapsarı olduğu görülür sonra çer çöp olur Ahirette çetin azap da vardır Allah'ın hoşnutluğu ve bağışlaması da vardır; dünya hayatı ise sadece aldatıcı bir geçinmedir

Hadid 20


Onlar sizinle toplu olarak ancak surla çevrilmiş kasabalar içinde veya duvarlar arkasından savaşı kabul edebilirler Kendi aralarındaki çekişmeleri ise serttir; onları birlik sanırsın oysa kalpleri birbirinden ayrıdır Bu akıl etmeyen bir topluluk olmalarındandır

Haşr 14
Eğer Biz Kuran'ı bir dağa indirmiş olsaydık sen onun Allah korkusuyla baş eğerek parça parça olduğunu görürdün Bu misalleri insanlar düşünsünler diye veriyoruz

Haşr 21
Hayat ancak bu dünyadaki hayatımızdır Ölürüz ve yaşarız; bizi ancak zamanın geçişi yokluğa sürükler" derler Onların bu hususta bir bilgisi yoktur sadece böyle sanırlar

Casiye 24


Dikkat edin halis din Allah'ındır; O'nu bırakıp da putlardan dost edinenler: "Onlara bizi Allah'a yaklaştırsınlar diye kulluk ediyoruz" derler Doğrusu Allah ayrılığa düştükleri şeylerde aralarında hüküm verecektir Allah şüphesiz yalancı ve inkarcı kimseyi doğru yola eriştirmez

Zümer 3


Allah kuluna yetmez mi? Seni O'ndan başka şeylerle korkutuyorlar Allah'ın saptırdığını doğru yola koyacak yoktur

Zümer 36

Oysa sizin için kulaklar gözler ve kalpler var eden O'dur Pek az şükrediyorsunuz Sizi yerde yaratıp yayan O'dur ve O'nun huzurunda toplanacaksınız Dirilten de öldüren de O'dur Gece ile gündüzün birbiri ardından gitmesi de O'nun emrine bağlıdır Düşünmez misiniz?

Müminun 78 79 80

Onlara ayetlerimiz apaçık okunduğu zaman inkar edenlerin yüzlerinden inkarlarını anlarsın Neredeyse kendilerine ayetlerimizi okuyanlara saldıracaklar De ki : "Size bundan fenasını haber vereyim mi? Allah'ın inkarcılara verdiği ateş! Ne kötü bir dönüştür

Hac 72
De ki; "Babalarınız oğullarınız kardeşleriniz eşleriniz akrabalarınız elde ettiğiniz mallar durgun gitmesinden korktuğunuz ticaret hoşunuza giden evler sizce Allah'tan peygamberlerinden ve Allah yolunda savaşmaktan daha sevgili ise Allah'ın buyruğu gelene kadar bekleyin Allah fasık kimseleri doğru yola iletmez

Tevbe 24


Diliniz yalana alışmış olduğu için "şu haram bu helaldir" demeyin zira Allah'a karşı yalan uydurmuş olursunuz Allah'a karşı yalan uyduranlar ise saadete şüphesiz erişemezler

Nahl 116


Onlara "Gelin Allah'ın indirdiği Kitab'a ve peygambere uyun" dendiğinde "Atalarımızı üzerinde bulduğumuz yol bize yeter" derler; ya ataları bir şey bilmeyen ve doğru yolda olmayan kimseler idiyseler?

Maide 104


And olsun ki mallarınız ve canlarınızla sınanacaksınız; hiç şüphesiz sizden önce Kitap verilenlerden ve Allah'a eş koşanlardan çok üzücü sözler işiteceksiniz Sabreder ve Allah'a karşı gelmekten sakınırsanız bilin ki bu üzerinde sebat edilecek işlerdendir

Al-i İmran 186
Allah size yardım ederse sizi yenecek yoktur; eğer sizi yardımsız bırakıverirse O'ndan başka size yardım edecek kimdir? İnananlar yalnız Allah'a güvensinler

Al-i İmran 160

İnandıktan peygamberin hak olduğuna şahadet ettikten kendilerine belgeler geldikten sonra inkar eden bir milleti Allah nasıl doğru yola eriştirir? Allah zalimleri doğru yola eriştirmez

Al-i İmran 286

Sizden önce gelenlerin durumu sizin başınıza gelmeden cennete gireceğinizi mi zannettiniz? Peygamber ve onunla beraber müminler: "Allah'ın yardımı ne zaman?" diyecek kadar darlığa ve zorluğa uğramışlar ve sarsılmışlardı; iyi bilin ki Allah'ın yardımı şüphesiz yakındır

Bakara 214

Muhakkak sizi biraz korku biraz açlık ve mallardan canlardan ürünlerden biraz eksiltmekle deneriz sabredenlere müjdele

Bakara 155


ALINTIDIR.