Haya İle İlgili Hadisler

Haya İle İlgili Hadisler

HAYÂ BÖLÜMÜ

1641 - İbnu Mes'ud (radıyallâhu anh) anlatıyor: "Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm "Allah'tan hakkııyla hayâ edin!" buyurdular Biz:

"Ey Allah'ın Resûlü elhamdülillah biz Allah'tan hayâ ediyoruz" dedik Arıcak O şu açıklamayı yaptı: "Söylemek istediğim bu (sizin anladığınız haya) değil Allah'tan hakkıyla haya etmek başı ve onun taşıdıklarını batnı ve onun ihtivâ ettiklerini muhafaza etmen ölümü ve toprakta çürümeyi hatırlamandır Kim ahireti dilerse dünya hayatının zinetini terketmeli âhireti bu hayata tercih etmelidir Kim bu söylenenleri yerine getirirse Allah'tan hakkıyla haya etmiş olur "
Tirmizî Kıyâmet 25 (2460)

1642 - Ebû Saîdi'l-Hudrî (radıyallâhu anh) anlatıyor: "Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) çadırdaki bâkire kızdan daha çok hayâ sahibi idi Hoşlanmadığı bir şey görmüşse biz bunu yüzünden hemen anlar'dık"

Buhârî Edeb 77 Menâkıb 23; Müslim Fedâilu'n-Nebi 67 (2320)
1643 - Zeyd İbnu Talha İbnu Rükâne (radıyallâhu anh) anlatıyor: "Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: "Her bir dinin kendine has bir ahlâkı vardır İslâm'ın ahlâkı hayadır"
Muvatta Hüsnü'1-Hulk 9 (2 905); İbnu Mâce Zühd 17 (4181 4182)

1644 - Hz Enes (radıyallâhu anh) anlatıyor: "Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: "Edebsizlik ve çirkin söz girdiği şeyi çirkinleştirir Hayâ ise girdiğn şeyi güzelleştirir"
Tirmizî Bir 47 (1975);İbnu Mâce Zühd 17 (4185)

HAYA
7237 - Hz Enes ve İbnu Abbâs radıyallahu anh anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalatu vesselâm buyurdular ki: "Her dinin (kendine has temel) bir huyu vardır İslâm'ın bu huyu hayadır"

7238 - Ebu Bekre radıyallahu anh anlatıyor: "Resülullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: "Haya imandandır İman (sahibi) ise cennettedir Hayasızlık (ve bundan kaynaklanan kabalıklar çirkin ve kırıcı sözler) cefa (eziyet zulüm haksızlık)dan bir parçadır Cefa (eden de) cehennemdedir"

7239 - Ebu Sa'îdi'I-Hudrî radıyallahu anh anlatıyor: "Resülullah aleyhissalâtu vesselâm'ın yanında oturuyor idik (Bir ara "Size Abdulkays kabilesinin gönderdiği heyet geldi" buyurdular Halbuki içimizden hiç kimse (henüz heyetin geldiğini) görmemişti Hakikaten geldiler ve konakladılar Sonra Aleyhissalâtu vesselam'ın huzuruna geldiler Onlardan Eşecc el-Asarî (adında biri) konaklama yerinde kaldı o sonradan geldi Çünkü o bir konağa indi devesini ıhtırdı Yolculuk elbisesini bir kenara bıraktı Sonra (taze elbise giyip öyle) Aleyhissalâtu vesselam'ın huzuruna çıktı Resülullah aleyhissalâtu vesselâm da ona: "Ey Eşecc! Sende aziz ve celil olan Allah'ın sevdiği iki haslet vardır: Hilm (acele etmemek) ve teenni ile hareket etmek" buyurdular Eşecc: "Ey Allah'ın Resülü! Bu hasletler cibilliyetimde (fıtratımda doğuştan getirdiğim) bir şey mi yoksa sonradan (iradı gayretimle) meydana gelen bir şey mi?" dedi Aleyhissalâtu vesselâm: "Hayır! Yaratılışında bulunan bir şeydi buyurdular"

7240 - İbnu Abbâs radıyallahu anh anlatıyor: "Resülullah aleyhissalâtu vesselâm Eşecc el-Asarî'ye: "Muhakkak ki sende Allah'ın sevdiği iki haslet var: Hilm (acele etmemek) ve haya" buyurdular"

7241 - İbnu Ömer radıyallahu anhüma anlatıyor: "Resülullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: "Allah indinde kişinin yuttuğu en sevaplı yudum Allah'ın rızasını düşünerek kendini tutup yuttuğu ötke yudumudur"


ALINTIDIR.