Kuranı Kerim'de İçki İle İlgili Ayetler

Kur’an-ı Kerim’de içki ile ilgili ayetler kademeli olarak şu sıraya göre nazil olmuştur:

1- “Hurma ağaçlarının meyvesinden ve üzümlerden hem bir içki yapıyor hem de güzel rızk ediniyorsunuz Bunda aklı eren kavim için elbette ibret vardır” (Nahl Sûresi 67) Bu ayette içkinin güzel rızk olmadığı açıklanmıştır Bu ayetin nüzulü ile içkinin dinen tasvip edilmeyen bir madde olduğu anlaşıldığından bazı sahabeler içkiyi terk etmişlerdi Aslında bu ayetin inzali ile içkinin ileride haram olacağı da anlaşılmıştı

2- “Sana içkiyi ve kumarı soruyorlar De ki: Onlarda hem günah hem insanlar için faydalar vardır Günahları ise faydalarından daha büyüktür” (Bakara Sûresi 219)

3- “Ey iman edenler! Siz sarhoşken ne söyleyeceğinizi bilinceye kadar namaza yaklaşmayın” (Nisa Sûresi 43) Bu ayet-i kerime sarhoşken namaz kılmayı men etmiştir Bu durumda beş vakit namazını hiç geçirmeksizin kılan bir sahabenin gündüz iki namaz arasında içki içmemesi gerekiyordu Aksi takdirde yani gündüz iki namaz arasında içki içecek olsa alkollü içkinin sarhoşluk edici tesiri geçmeyeceği için namazı kılamayacaktı Belki yatsı namazından sonra içki içebilecekti Bu durumda büyük bir sahabe kitlesi daha içkiden tamamen vazgeçmişlerdi Çünkü alkole alışmış olan vücutlar artık yavaş yavaş ondan uzaklaşıyordu

4 -“Ey iman edenler! İçki kumar tapmaya mahsus dikili taşlar fal okları ancak şeytanın amelinden birer murdardır Onun için bunlardan kaçının ki murada eresiniz” (Maide Sûresi 90)

5- “Şeytan içkide ve kumarda aranıza düşmanlık ve kin düşürmek sizi Allah’ı anmaktan ve namaz kılmaktan alıkoymak ister Artık siz hepiniz vazgeçtiniz değil mi?” (Maide Sûresi 91)

ALINTIDIR.