Etiketlenen üyelerin listesi

 1. #1
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart Kuran-ı Kerim'de Geçen İyilikle İlgili Ayetler

  Kuran-ı kerim'de geçen iyilikle ilgili ayetler
  Kutsal Kitabımızda iyilik ile alakali ayetler şunlardır;
  •2:44 - İnsanlara iyiliği emreder de kendinizi unutur musunuz? Halbuki kitab (Tevrat)ı okuyorsunuz Hâlâ aklınızı başınıza almayacak mısınız?

  •2:58 - Hani bir zamanlar "Şu şehre girin de onun nimetlerinden dilediğiniz şekilde bol bol yiyin ve kapıdan secde ederek girin ve "hıtta" (bizi bağışla!) deyin ki size hatalarınızı mağfiret ediverelim iyilik yapanlara nimetlerimizi daha da arttıracağız" dedik

  •2:83 - Hani bir vakitler İsrailoğulları'ndan şöylece mîsak (kesin bir söz) almıştık: Allah'dan başkasına tapmayacaksınız ana-babaya iyilik yakınlığı olanlara öksüzlere çaresizlere de iyilik yapacaksınız insanlara güzellikle söz söyleyecek namazı kılacak zekatı vereceksiniz Sonra çok azınız müstesna olmak üzere sözünüzden döndünüz hâlâ da dönüyorsunuz

  •2:112 - Hayır hayır! Kim özü iyilik dolu olarak yüzünü Allah'a tertemiz döndürür ve teslim ederse işte onun Rabbi katında ecri vardır Onlara hiçbir korku yoktur ve onlar mahzun da olacak değiller

  •2:177 - Yüzlerinizi bazan doğu bazan batı tarafına çevirmeniz erginlik değildir Fakat eren o kimselerdir ki Allah'a ahiret gününe meleklere kitabave bütün peygamberlere iman edip yakınlığı olanlara öksüzlere yoksullara yolda kalmışa dilenenlere ve esirleri kurtarmaya seve seve mal verirler Namazı kılarlar zekatı verirler Bir de andlaştıkları zaman sözlerini yerine getirenler hele sıkıntı ve hastalık durumlarında ve harbin şiddetli zamanında sabır ve kararlılık gösterenler var ya işte doğru olanlar da bunlardır korunanlar da bunlardır

  •2:189 - Sana hilâllerden soruyorlar De ki: Onlar insanlar için de hac için de vakit ölçüleridir Bununla beraber iyilik evlere arkalarından gelmeniz değildir Fakat iyiliğe eren kötülükten korunan kimsedir Evlere kapılarından gelin Allah'tan korkun ki kurtuluşa eresiniz

  •2:195 - Allah yolunda mal harcayın da kendinizi ellerinizle tehlikeye bırakmayın ve güzel hareket edin Çünkü Allah güzellik ve iyilik edenleri sever

  •2:201 - Yine onlardan: "Ey Rabbimiz! Bize dünyada bir güzellik ve ahirette de bir güzellik ver ve bizi ateş azabından koru!" diyenler vardır

  •2:224 -
  Sözünüzde durmanız kötülükten sakınmanız ve insanların arasını düzeltmeniz için Allah'ı yeminlerinize hedef veya siper edip durmayın Allah her şeyi işitir ve bilir

  •2:229 - Boşamak (talak) iki defadır Ondan sonrası ya iyilikle tutmak veya güzellikle salmaktır Onlara verdiklerinizden bir şey almanız da size helâl olmaz Ancak Allah'ın çizdiği hudutta duramayacaklarından korkmaları başka Eğer siz de bunların Allah'ın çizdiği hudutta duramayacaklarından korkarsanız kadının ayrılmak için hakkından vazgeçmesinde artık ikisine de günah yoktur İşte bunlar Allah'ın çizdiği hudududur Sakın bunları aşmayın Her kim Allah'ın hududunu aşarsa işte onlar zalimlerdir

  •2:236 - Eğer kadınları kendilerine dokunmadan veya onlara bir mehir takdir etmeden boşarsanız (bunda) size bir vebal yoktur Şu kadar ki onlara (mal verip) faydalandırın Eli geniş olan hâline göre eli dar olan da haline göre ve güzellikle faydalandırmalıdır Bu iyilik yapanlar üzerine bir borçtur

  •3:92 - Sevdiğiniz şeylerden (Allah yolunda) harcamadıkça gerçek iyiliğe asla erişemezsiniz Her ne harcarsanız Allah onu hakkıyla bilir

  •3:104 - İçinizden hayra çağıran iyiliği emredip kötülükten men eden bir topluluk bulunsun İşte kurtuluşa eren onlardır

  •3:120 - Size bir iyilik dokunsa fenalarına gider başınıza bir kötülük gelse onunla sevinirler Eğer sabreder ve Allah'dan gereğince korkarsanız onların hileleri size hiçbir zarar vermez; çünkü Allah onları kendi amelleriyle kuşatmıştır

  •3:134 - O (Allah'tan hakkıyla korka)nlar bollukta ve darlıkta Allah için harcarlar öfkelerini yutarlar insanları affederler Allah iyilik edenleri sever

  •3:148 - Allah da onlara hem dünya nimetini hem de ahiret sevabının güzelliğini verdi Allah güzel davrananları sever

  •3:172 - Kendilerine yara dokunduktan sonra da Allah ve Peygamberi'nin davetine uydular Hele onlardan iyilik edenlere ve gereğince Allah'tan korkanlara büyük bir mükafat vardır

  •3:193 - "Rabbimiz! Biz 'Rabbinize iman edin' diye imana çağıran bir davetçi işittik hemen iman ettik Rabbimiz! Günahlarımızı bağışla kötülüklerimizi ört bizleri sana ermiş kullarınla beraber yanına al"

  •3:198 - Fakat Rablerinden gereğince korkanlar için altlarından ırmaklar akan cennetler vardır Onlar orada ebedî olarak kalacaklar Allah katından ağırlanacaklardır İyiler için Allah katındakiler daha hayırlıdır

  •4:40 - Şüphesiz ki Allah hiç kimseye zerre kadar zulüm etmez Eğer yapılan iyilik zerre kadar da olsa onun sevabını kat kat artırır Ve kendi katından büyük bir mükafat verir

  •4:62 - Ya nasıl elleriyle yaptıkları yüzünden başlarına bir felaket gelince hemen sana geldiler de: "Biz sadece iyilik etmek ve arayı bulmak istedik" diye Allah'a yemin ediyorlar

  •4:78 - Her nerede olursanız olun ölüm size yetişir son derece sağlam kaleler içinde de bulunsanız yine kurtulamazsınız Onlara bir iyilik erişirse "Bu Allahtandır" derler bir kötülüğe uğrarlarsa "Bu senin yüzündendir" derler Ey Muhammed! De ki: "Hepsi Allah'tandır" Bu topluma ne oluyor ki hiç söz anlamaya yanaşmıyorlar?

  •4:79 - (Ey insanoğlu!) sana gelen her iyilik Allah'tandır sana ne kötülük dokunursa kendindendir Ey Muhammed! Biz seni bütün insanlara bir elçi olarak gönderdik Buna şahit olarak da Allah yeter

  •4:114 - Bir sadaka vermeyi yahut iyilik yapmayı veyahut da insanlar arasını düzeltmeyi emreden(ler)inki hariç onların aralarındaki gizli gizli konuşmalarının çoğunda hiçbir hayır yoktur Kim bunları sırf Allah'ın rızasını kazanmak için yaparsa yakında ona büyük bir mükafat vereceğiz

  •4:125 - İyilik yaparak kendisini Allah'a teslim eden ve İbrahim'in dinine dosdoğru olarak tâbi olan kimseden din bakımından daha iyi kim olabilir? Allah İbrahim'i dost edinmişti

  •4:128 - Eğer bir kadın kocasının geçimsizliğinden yahut kendisinden yüz çevirmesinden endişe ederse aralarında bir sulh yapmalarında onlara bir günah yoktur Sulh hep hayırlıdır Zaten nefisler kıskançlığa hazırdır Eğer iyi geçinir ve geçimsizlikten sakınırsanız şüphesiz Allah yaptıklarınızdan haberdardır

  •5:2 -
  Ey iman edenler! Allah'ın alâmetlerine haram aya kurbanlık hediyelere gerdanlıklarına ve Rablerinden lutuf ve rıza bekleyerek Kabe'ye yönelenlere sakın saygısızlık etmeyin İhramdan çıktığınız zaman avlanabilirsiniz Sizi Mescid-i Haram'dan çevirdiklerinden dolayı bir topluma karşı olan kininiz sizi saldırıya sevk etmesin İyilik ve takva üzerinde yardımlaşın günah ve düşmanlık üzerinde yardımlaşmayın Allah'tan korkun Çünkü Allah'ın azabı çetindir

  •5:13 - Sözlerini bozdukları için onları lanetledik ve kalblerini katılaştırdık Kelimeleri yerlerinden değiştiriyorlar Uyarıldıkları şeyden pay almayı unuttular İçlerinden pek azı hariç daima onlardan hainlik görürsün Yine de onları affet aldırma Çünkü Allah güzel davrananları sever

  •5:85 - Böyle demeleri sebebiyle Allah onları altlarından ırmaklar akan cennetlerle mükafatlandırmıştır Orada ebedî olarak kalacaklardır İşte iyilik yapanların mükafatı budur

  •5:93 - İman edip salih amel işleyenler Allah'tan korktukları imanlarında sebat ettikleri salih amel işlemeye devam ettikleri sonra Allah'tan sakındıkları imanlarından ayrılmadıkları yine Allah'tan korktukları ve iyilikte bulundukları müddetçe daha önce yediklerinden dolayı kendilerine bir günah yoktur Allah iyilikte bulunanları sever

  •6:17 - Allah sana bir zarar dokundurursa onu yine kendisinden başka açacak yoktur Ve eğer sana bir hayır dokundursa kuşkusuz O herşeyi yapabilendir

  •6:84 - Biz ona İshak'ı ve Yakub'u da hediye ettik: Hepsine de doğru yolu gösterdik Nitekim daha önce Nuh'a ve onun soyundan Davud'a Süleyman'a Eyyub'a Yusuf'a Musa'ya ve Harun'a da yol göstermiştik Biz güzel davrananlara böyle karşılık veririz

  •6:151 - De ki: Rabbinizin size neleri haram kıldığını okuyayım: O'na hiçbir şeyi ortak koşmayın ana babaya iyilik edin fakirlik korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin sizin de onların da rızkını biz veriyoruz Kötülüklerin açığına da gizlisine de yaklaşmayın Haksız yere Allah'ın haram kıldığı cana kıymayın Düşünesiniz diye Allah size bunları emretti

  •6:154 - Sonra iyilik edenlere (nimetimizi) tamamlamak her şeyi açıklamak ve doğru yola iletici ve rahmet olmak üzere Musa'ya Kitab'ı verdik ki Rablerinin huzuruna varacaklarına inansınlar

  •6:160 - Kim iyilik getirirse ona o (getirdiği)nin on katı vardır Kim kötülük getirirse sadece onun dengiyle cezalandırılır; onlar haksızlığa uğratılmazlar

  •7:56 - Düzeltildikten sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın O'na korkarak ve rahmetini umarak dua edin Muhakkak ki Allah'ın rahmeti iyilik edenlere yakındır

  ALINTIDIR.
  Konu KeLeBeK tarafından (15.Ağustos.2012 Saat 18:40 ) değiştirilmiştir.
  Bengisu, paşamert and Sürmenaj like this.

 2. #2
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Kuran-ı Kerim de yazılanları anlamamak için akıl noksanı olmak lazım. Teşekkürler.

 3. #3
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Bence kalbi kötü olanlar kuran-ı kerimi farklı algılıyor.


  “Laiklik asla dinsizlik olmadığı gibi sahte dindarlık ve büyücülükle mücadele kapısını açtığı için gerçek dindarlığın gelişmesi imkanını temin etmiştir.”

  Mustafa Kemal ATATÜRK


Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Bu Konu için Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş