Kuranı Kerimin Faiz İle İlgili Ayetleri

Yahudilerin zulmetmeleri ve birçok kimseleri Allah yolundan alıkoymaları yasaklandıkları halde faiz almaları ve insanların mallarını haksız yere yemeleri sebebiyle daha önce kendilerine helâl kılınan temiz şeyleri haram kıldık Onlardan kâfir olanlara can yakıcı bir azap hazırladık

İnsanların mallarında artış olsun diye verdiğiniz herhangi bir faiz Allah katında artmaz Allah'ın rızasını isteyerek verdiğiniz zekâta gelince işte zekâtı veren o kimseler evet onlar (sevaplarını ve mallarını) kat kat arttıranlardır

Ey iman edenler! Allah'tan korkun Eğer gerçekten inanıyorsanız mevcut faiz alacaklarınızı terkedin

İnsanların malları içinde artsın diye verdiğiniz faiz Allah yanında artmaz Allah'ın rızasını dileyerek verdiğiniz zekata gelince işte onlar malları kat kat artmış olanlardır

Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve artık faizin peşini bırakın eğer gerçekten müminler iseniz

Eğer böyle yapmazsanız o zaman Allah ve Resulü tarafından size savaş açılmış olduğunu bilin Eğer tevbe ederseniz sermayeleriniz sizindir Haksızlık etmezsiniz haksızlığa da uğramazsınız

Allah faizi tüketir (Faiz karışan malın bereketini giderir) sadakaları ise bereketlendirir Allah küfürde ve günahta ısrar eden hiç kimseyi sevmez

Riba (faiz) yiyen kimseler şeytan çarpan kimse nasıl kalkarsa ancak öyle kalkarlar Bu ceza onlara "alışveriş de faiz gibidir" demeleri yüzündendir Oysa Allah alışverişi helal faizi de haram kılmıştır Bundan böyle her kim Rabbinden kendisine gelen bir öğüt üzerine faizciliğe son verirse geçmişte olanlar kendisine ve hakkındaki hüküm de Allah'a kalmıştır Her kim de yeniden faize dönerse işte onlar cehennem ehlidirler ve orada süresiz kalacaklardır

Allah faizi mahveder oysa sadakaları bereketlendirir Allah günahta ve inkârda direnen hiç kimseyi sevmez

Şayet (faiz hakkında söylenenleri) yapmazsanız Allah ve Resûlü tarafından (faizcilere karşı) açılan savaştan haberiniz olsun Eğer tevbe edip vazgeçerseniz sermayeniz sizindir; ne haksızlık etmiş ne de haksızlığa uğramış olursunuz

Faiz yiyenler (kabirlerinden) şeytan çarpmış kimselerin cinnet nöbetinden kalktığı gibi kalkarlar Bu hal onların "Alım-satım tıpkı faiz gibidir" demeleri yüzündendir Halbuki Allah alım-satımı helal faizi haram kılmıştır Bundan sonra kime Rabbinden bir öğüt gelir de faizden vazgeçerse geçmişte olan kendisinindir ve artık onun işi Allah'a kalmıştır Kim tekrar faize dönerse işte onlar cehennemliktir orada devamlı kalırlar

ALINTIDIR.