Kuranda Depremle İlgili Ayetler
Kuranı Kerimde Depremler

Depremle İlgili Ayetler


De ki (Allah) üzerinizden veya ayaklarınızın altından azap göndermeye kadirdir Yahut bir fırkayı(milleti) musallat ederek bazınıza bazınızın azabını tattırır Bak! Ayetlerimizi nasıl açıklıyoruz? Umulur ki fıkhederler(aklederler)

[EN'AM(6)/65]

(Arkasından) onları bir 'sarsıntı' yakaladı Yurtlarında diz çökmüş olarak sabahladılar

[ARAF (7)/ 78]


Böylece onları bir 'sarsıntı' tuttu Arkasından da yurtlarında diz çökmüş olarak sabahladılar

[ARAF(7)/91]


Arz'da birbirine komşu 'kıtalar' üzüm bağları ekinler çatallı ve çatalsız hurmalıklar vardır Öyle ki bunlar aynı su ile sulandığı halde ürünlerden bazısını bazısından üstün kılıyoruz Muhakkak bunda akledecek bir kavim için ayetler vardır

[RAD(13)/4]

Sizi sarsmasın diye Arz'a dağlar bıraktı Irmaklar ve yollar (kıldı) Umulur ki doğru yolu bulursunuz

[NAHL(16)/15]

Onlardan öncekiler de plan(düzen-tuzak) kurdular Allah binalarının temellerinden geldi tavanlarını üzerlerine çökertti Onlara azap şuurunda olmadıkları bir yerden geldi

[NAHL(16)/26]
O kötülükle plan(tuzak-düzen) kuran kimseler Allah'ın kendilerini yere geçirmeyeceğinden veya şuurunda olmadıkları bir yerden onlara azabın gelmesinden emin mi oldular?

[NAHL(16)/45]

(Allah'ın) kara tarafında(yanında) sizi yere batırmayacağından yahut üzerinize "taş-dolu kasırgası" göndermeyeceğinden emin misiniz? Sonra kendinize bir vekil de bulamazsınız

[İSRA(17)/68]

Ve onları sarsmasın diye Arz da dağları kıldık(yarattık) Yine onda(dağlarda) yollar açtık umulur ki hidayet(doğru yolu) bulurlar

[ENBİYA(21)/31]

Biz onların her birini günahlarıyla yakaladık Onlardan kiminin üzerine 'taş-dolu kasırgası' gönderdik kimini 'şiddetli bir ses' yakaladı kimini 'yerin dibine' geçirdik ve kimini de suda boğduk Allah onlara zulmetmedi ancak onlar kendilerine zulmettiler

[ANKEBUT(29)/40]

İnsanların elleriyle kazandıkları(yaptıkları) dolayısıyla karada ve denizde fesat(büyük olaylar) ortaya çıktı (O) bazı yaptıkları(şeylerin) karşılığını tatmaları için! Umulur ki dönerler!

[RUM(30)/41]
(Allah) Gökleri dayanak olmaksızın yarattı siz onu görüyorsunuz Sizi sarsmasın diye Arz'a dağlar bıraktı ve orada her canlıdan yaydı Biz Gök'ten su indirdik böylece orada her kerim(güzel) çiftten bitki bitirdik

[LOKMAN(31)/10]


Onlar Gök'ten ve Arz'dan arkalarında(geçmişte) ve önlerinde(gelecekte) olacakları görmüyorlar mı? Şayet dilersek onları 'Arz'a batırırız' veya üzerlerine 'Gök'ten bir kütle(göktaşı)' düşürürüz Muhakkak bunda (Allah'a) yönelen köleler için bir ayet vardır

[SEBE(34)/9]

Gök'te ki o kimsenin(Mikail'in) sizi Arz'a geçirmeyeceğinden emin mi oldunuz? O zaman Arz sarsılır(depremler olur)

O'nun üzerinize "taş-dolu kasırgası" göndermeyeceğinden emin misiniz? Yakında bileceksiniz Benim uyarım(korkutmam) nasılmış?
[MÜLK(67)/16-17]


ALINTIDIR.