Allah Resulü (a.s.) şöyle buyurdu: “Kıyamet gününde iri cüsseli semiz bir kişi gelir. Fakat Allah yanında bir sivrisineğin kanadı kadar ağırlığı olmayacaktır.” Şu ayeti okuyunuz: Biz de onlar için hiç bir tartı tutmayacağız.
Sahih-i Müslim’deki hadis numarası: 4991
Hadis |

ALINTIDIR.