1 – O tozutup savuran (rüzgârlara)
2 – Yağmur yüklenen bulutlara
3 – Kolayca akıp giden (yıldızlar bulutlar vb) şeylere
4 – Emirleri rızıkları yağmurları vb. şeyleri taksim eden meleklere yemin ederim ki:
5 – Size vaad olunan diriliş elbette gerçektir.
6 – İşlerin karşılığı da mutlaka alınacaktır.
7-8 – Yollarla yörüngelerle dolu gök hakkı için! Siz tam bir çelişki içindesiniz.
9 – Oysa bu dâvetten ancak aklı çarpılmış olan kimse çevrilip vazgeçebilir.
* Zâriyât Sûresi
Ayet |

ALINTIDIR.