14 – Onlara: “Tadın bakalım fitnenizi tadın dünyada kaynattığınız fitne ateşinin neticesini! İşte gelmesi için can attığınız azap!” denilir.
* Zâriyât Sûresi
Ayet |

ALINTIDIR.