Allah Resulü (a.s. “Sizden hiç kimseyi ameli kurtaramayacaktır” buyurdu. Bir kimse: Ey Allah’ın Resulü! Seni de mi? diye sordu. Allah Resulü: “Evet beni de. Şu kadar ki Allah’ın beni kendinden bir rahmet ile örtmesi vardır. Lâkin sizler daima doğruyu isteyin” buyurdu.
Sahih-i Müslim’deki hadis numarası: 5036
Hadis |

ALINTIDIR.