47 – Göğü Biz çok sağlam bir şekilde bina ettik onu genişleten Biziz. Çünkü Biz geniş kudret ve hakimiyet sahibiyiz.
* Zâriyât Sûresi
Ayet |

ALINTIDIR.