50 – “O halde Allah’a kaçın çabuk Allah’ın himayesine koşun. Zira ben Onun tarafından sizi uyarmak için gönderilen âşikâr bir elçiyim.”
* Zâriyât Sûresi
Ayet |

ALINTIDIR.