“Allah mahlûkatı yarattığı zaman kendi nezdinde Arş’ın üzerinde bulunan kitabına: “Muhakkak benim rahmetim gazabıma üstün gelir” yazmıştır.
Sahih-i Müslim’deki hadis numarası: 4939
Hadis |

ALINTIDIR.